Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΔευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015

ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ...!!!

Ό Dr. D. C. Yermak... (κατά κόσμον Νικολαϊ Δούλγερ Σεϊκίν),  ένας Ελληνορώσος συγγραφέας καί ιστορικός ερευνητής,  είχε γράψει στό βιβλίο του "Ο ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ", τόν μαύρο ρόλο τού Σιωνισμού στήν ανθρωπότητα. Μεταξύ τών άλλων , αναφέρει πώς τό μίσος τών δαιμονοκρατούμενων σιωνιστών είναι κατά τών Ελλήνων καί τών Ρώσσων. Θέλουν νά τούς εξαφανίσουν.
Αυτό όμως πού πραγματικά είναι εντυπωσιακό, είναι τό ότι κάνει έντονη αναφορά πώς οί Άραβες καί οί Έλληνες έχουν μιά πολύ καλή σχέση πού επιδιώκεται ή διατάραξή της από τούς σιώνες γιά τούς γνωστούς λόγους...
Καί τώρα στό θέμα πού εντυπωσιάζει...
Τό βιβλίο του κλείνει μέ τήν παρακάτω "ανακοίνωση" καί ένα μουσικό κομμάτι
"Αδέλφια αγωνιστές τής ελευθερίας τών χωρών ! Όταν ξαφνικά ακούσετε φωνές νά τραγουδάνε τό τραγούδι αυτό, όποια καί άν είναι ή γλώσσα τους, θά ξέρετε πώς ό Αρμαγεδώνας πλησιάζει.
Τό μεγάλο σχέδιο  τών σκοτεινών δυνάμεων κατά τής ανθρωπότητος έχει αποκαλυφθεί. Τό κοινό μέτωπο τού παγκόσμιου σιωνισμού , τής μασονίας , τού Βατικανού, παίζουν τό τελευταίο τους χαρτί. Άς ξεχάσουμε όλοι τίς διαφορές μας καί άς αντιμετωπίσουμε ενωμένοι τήν απειλή τού Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Αυτό τό τραγούδι τού πολέμου στό παρελθόν είχε εμψυχώσει τούς ανθρώπους νά κερδίσουν τόν πόλεμο τών σκοτεινών δυνάμεων.
Αυτό τό τραγούδι έχει τόν τίτλο "Ο ΙΕΡΟΣ ΑΓΩΝ" Είναι ακριβώς αυτό πού τά αδέλφια μας πού αγωνίζονται, οί άραβες , ονομάζουν "JIHAD".
Θυμηθείτε λοιπόν καλά αυτόν τόν σκοπό.
Έχετε  προειδοποιηθεί.
Νά είστε έτοιμοι γιά δράση. 

Παρακαλώ όποιος γνωρίζει μουσική καί μπορεί νά φτιάξει ένα ηχητικό άς μού τό στείλει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ