Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΣάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

Καί ἀφοῦ φόρεσε τό κιπᾶ λέει ἡ ὁρθόδοξη ἐκκλησία : τώρα νά τοῦ δώσουμε τόν Μεγαλόσταυρο τοῦ Παναγίου Τάφου ! Ἔλα Χριστέ καί Παναγία,τί ἄλλο θά δοῦν τά μάτια μας ! ! !

Ὁ ἄθεος, ὁ μέ μεγάλη ἄνεση φορών τό ἐβραϊκό κιπᾶ ( λές καί ἦταν κάτι φυσιολογικό γι'αὐτόν ἤ μήπως ἦταν; Ἄν λάβει ὑπ'ὅψιν κανείς πώς ὄχι μόνον ὁ Ἐρντογάν δέν δέχτηκε νά φορέσει,ἀλλά οὔτε καί ὁ ἐβραῖος Μπέν Γκουριόν,ὁ πρῶτος πρωθυπουργός τοῦ Ἰσραήλ (1948),ἐπειδή ὅπως ἔλεγε ἦταν ΑΘΕΟΣ ! ! !  ) αὐτός πού δέν δέχτηκε νά ὁρκιστεῖ μέ θρησκευτικό ὅρκο ὡς Πρωθυπουργός ( δίς), ἐθεωρήθη ἀπό τήν ἐκκλησία μας,τήν ὁρθόδοξη ἐκκλησία μας καί συγκεκριμένα ἀπό τόν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Θεόφιλο Γ',  πώς εἶναι ἄξιος νά τιμηθῆ μέ τόν Μεγαλόσταυρο τοῦ Παναγίου Τάφου ! ! ! Ἄν ἦταν πρωταπριλιά,εἰλικρινά θά πίστευα πώς αὐτό ἀποτελεῖ τό πιό πετυχημένο ψεῦδος,ὅμως δυστυχῶς βρισκόμαστε στό καταχείμωνο καί δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι μιά τραγική πραγματικότητα!
Διότι πῶς ἀλλιῶς μπορεῖς νά χαρακτηρίσεις, πέραν τοῦ τραγικοῦ, τό νά βλέπεις τήν ἐκκλησία σου νά τιμᾶ, ὄχι ἁπλῶς ἕναν ἄθεο ἀλλά ἕναν πολιτικό πού ἐξαπάτησε ἕναν ὁλόκληρο λαό, πού ἔφερε τό χειρότερο μνημόνιο,πού ἔχει ἀνοίξει τά σύνορα καί σχεδόν ἕνα ἑκατομμύριο λαθρομετανάστες ἔχουν εἰσβάλλει στήν χώρα μας ( μέ δεκάδες ἴσως καί ἑκατοντάδες τζιχαντιστές ἀνάμεσά τους) ἕναν πρωθυπουργό τοῦ ὁποίου οἱ συνεργάτες συνομιλοῦν ( συνεργάζονται;) μέ τρομοκράτες, πού πηγαίνει καί προσκυνᾶ τόν τοῦρκο καί τοῦ ὑπόσχεται συνεκμετάλευση τοῦ Αἰγαίου μας ( ὑπό τό βλέμμα τοῦ σφαγέα τοῦ Ἑλληνισμοῦ Κεμάλ) καί,καί,καί....
Ἄν αὐτό δέν εἶναι τραγικό τότε θά βρεθῶ στήν πολύ δύσκολη θέση νά ὑποθέσω πώς στό βρωμερό καί ὕπουλο παιχνίδι πού παίζεται σέ βάρος τῆς χώρας μας εἶναι συνεργός καί αὐτή ἡ ἴδια ἡ ἐκκλησία ! Καί ἀπό τό μέχρι ξεκαρδίσματος γέλιο τοῦ Πατριάρχου Θεοφίλου Γ΄ μᾶλλον κάπως ἔτσι εἶναι δυστυχῶς γιά τήν Ἑλλάδα τά πράγματα !

Ποῦ νά ἐλπίζει πλέον κανείς; Προφανῶς σέ τίποτα...


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ