Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΚυριακή 26 Ιουλίου 2015

ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΗ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΟΝΤΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ Ν.Τ.Π. ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.

ΣΤΟ ΔΟΛΛΑΡΙΟ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΔΕΡΜΑ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΟΥΣ......
Η Νέα Τάξη καί ή Παγκοσμιοποίηση, υποβάλετε από τά καταχθόνια όντα τής Ατλάντιας εποχής τού Κρόνου πού βρίσκονται στόν υπόγειο κόσμο κάτω από τήν γή καί ή οποία ονομάζετε καί υποχθόνιος κόσμος τής κολάσεως.
Γιά νά εργασθούν  στήν επιφάνεια τής γής καταλαμβάνουν σώματα ανθρώπων καί οπωσδήποτε  τών πολιτικών πού κατέχουν τήν εξουσία.
Ο Σατανισμός είναι ή δική τους  θρησκεία από τήν οποία περνούν οί πολιτικοί πού πρέπει νά πάρουν τό χρίσμα Η Μασωνία μέ τά υπόλοιπα παρακλάδια της όπως Λάϊονς κ,λ,π αφορά τούς απλούς ανθρώπους πού γίνονται υποχείριά τους σέ υψηλές θέσεις τής κοινωνίας ...όπως τραπεζίτες, δήμαρχοι , δικαστικοί , κ.λ.π...

 Ό σιωνισμός είναι τό "κίνημα" τους  μέσα από τούς πρώτους αντιπροσώπους τους , τούς εβραίους, οί οποίοι έγιναν εθελοντές σώματος κατάληψης από αυτά τά δαιμόνια από τήν εποχή τής εξορίας τους στήν περα από τήν Βαβυλώνα περιοχή. Εκεί στρατιές δαιμονίων απεσταλμένοι από τόν βασιλιά τους  από  τό υπόγειο βασίλειο τής Αγκάθα , τούς υποσχέθηκαν νά τούς δώσουν τήν εξουσία τού κόσμου καί αυτοί δέχθηκαν. Έτσι με τήν επιστροφή τους στό Ισραήλ έφεραν τήν νέα θρησκευτική χάρτα τους , τόν Σατανισμό, καί άρχισαν τόν σκόπιμο διασκορπισμό τους ανα τόν κόσμο γιά να΄"μολύνουν" όλο τόν κόσμο. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ