Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Εἶναι τό πλανητικό μας σύστημα κατασκευασμένο ἀπό κάποιους;


Εἶναι τό πλανητικό μας σύστημα κατασκευασμένο ἀπό κάποιους; 

Ἀμερικανοὶ καὶ Καναδοὶ ἐπιστήμονες λένε ὅτι τὸ πλανητικό μας σύστημα τὸ ἔφτιαξαν κάποιοι:
«Ἀμερικανοὶ καὶ Καναδοὶ ἐπιστήμονες χρησιμοποίησαν προσομοιώσεις σὲ ὑπολογιστὴ κι ἔδειξαν ὅτι ὁ σχηματισμὸς τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος εἶναι μοναδικὸς καὶ εἶναι μία πολὺ εἰδικὴ περίπτωση, μεταξὺ τῶν ἄλλων πλανητικῶν συστημάτων.
Ἡ μελέτη δημοσιεύεται στὸ περιοδικὸ Science.
Κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία, ἀνακαλύφθηκαν περίπου τριακόσιοι (300) ἐξω-πλανῆτες-πλανῆτες, σὲ τροχιὰ γύρω ἀπὸ ἄλλα ἄστρα.
Γενικεύοντας αὐτὰ τὰ δεδομένα, οἱ ἀστρονόμοι ἀπὸ τὸ
Northwestern University τῶν ΗΠΑ (Illinois), καὶ τὸ Καναδικὸ  Πανεπιστήμιο τοῦ Guelph, ἔχουν καταλήξει στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ ἡλιακό μας σύστημα εἶναι μία μοναδικὴ περίπτωση καὶ ὅτι ὁ σχηματισμός του ἔγινε μὲ τὴν βοήθεια κάποιων». (Ἐξωγήϊνων;)
περιοδικὸ ἀναζήτησις
Ἐμέναν πάλι ὅλες αὐτὲς οἱ διαπιστώσεις-ἀνακαλύψεις μὲ ὁδηγοῦν σὲ ἕνα ἀκόμη συμπέρασμα, ποὺ φυσικὰ δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ ἐξωγηΐνους.
Γιὰ νὰ εἶναι ΜΟΝΑΔΙΚΟ τὸ ἡλιακό μας σύστημα, βάσει πάντα τῶν ὅσων γνωρίζουμε γιὰ τὸ διάστημα, μήπως τελικῶς αὐτό εἶναι καί ἡ ἀπάντησις στό ἐρώτημα τοῦ ἐάν ὑπάρχῃ ἐξωγήινος ζωή;
Δῆλα δή, ἐὰν τὸ ἡλιακό μας σύστημα εἶναι μοναδικό, πάντα βάσει τῶν ὅσων γνωρίζουμε γιὰ τὸ διάστημα, μήπως ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ σημεῖον τοῦ διαστήματος δέν μπορεῖ νά ἐκδηλωθῆ ἠ ζωή μέ τόν τρόπο πού ἐκδηλώνεται ἐδῶ;
Μήπως τελικῶς εἴμαστε πράγματι ΜΟΝΑΔΙΚΑ, ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΑ  τῆς Φύσεως ΘΑΥΜΑΤΑ, πού γιά κάποιον, ἄς ποῦμε «τυχαῖον» λόγο, ἐκδηλωθήκαμε ΜΟΝΟΝ ἐδῶ;
Ἐὰν ἔχω δίκαιον, τότε ἀκόμη κι ἐὰν μᾶς «ἔφτιαξαν» ἐξωγήινοι, τότε κι αὐτοὶ ΜΟΝΟΝ ἐδῶ θὰ μποροῦσαν νὰ διαβιοῦν, διότι ΜΟΝΟΝ ἐδῶ θὰ μποροῦσαν νὰ ἐκδηλωθοῦν μὲ τὸν τρόπο ποὺ σχεδίασαν. 
...συνέχεια ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ