Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Δέν υπάρχει ένας κόσμος ... αλλά δύο: Έλληνες καί βάρβαροι".

" Όλες οί ώργανωμένες κοινωνίες δέν ήσαν παρά  ορδές από μαζανθρώπους , πνιγμένες στήν άγνοια καί στόν σοσιαλισμό, απλά κτήνη πού εποιμένοντο από βοσκούς, πού τά κτηνώδη μυαλά τους , τούς έπερναν γιά θεούς. Οί Έλληνες έκαναν τούς εαυτούς τους άτομα: ανεκάλυψαν ότι ό άνθρωπος έχει τήν δύναμι νά γίνη ό  αρχιτέκτων τής ίδιας τής νοήσεώς του καί ό κυβερνήτης τού πεπρωμένου του. Τοιουτοτρόπως παρήγαγον τήν μεγαλύτερη μεταβολή τής ανθρωπίνης ιστορίας, καί από τότε δέν υπάρχει πλέον ένας κόσμος αλλά δύο: Έλληνες  καί βάρβαροι".
{Από τήν κριτική είς τό έργο τού C.M. Bowra "The Greek Experience" National Review 17-1-1959}

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ