Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΚυριακή 20 Ιουνίου 2021

Πᾶνε γιά τόν ἑπόμενο στόχον : «Ἐπιχείρησις Κυβερνο-Ἐπίθεσις»Ἡ ἀπάτη/covid-19 δέν ἀφοροῦσε ποτέ τόν «ἰό»,πού ποτέ δέν ὑπῆρχε,ἦταν πάντα ἕνας σχεδιασμός γιά ντήν πρόκλησιν τρόμου-πανικοῦ γιά τούς goyim-gentiles ( gentiles, ὅλοι ὅσοι δέν πιστεύουν στόν ἰουδαϊσμό,σχεδόν τό ἴδιο μέ τήν λέξιν goyim που αὐτή ἔχει τήν σημασία τοῦ ζώου γι᾿αὐτό έπισήμως χρησιμοποιοῦν τό gentiles),ὥστε νά ἐμβολιαστοῦν μέ τό σιωνιστικό θανατηφόρο ἐμβόλιο covid ( Zionist COVID-Lethal-Injection (ZCLI).  

(Ἀποποίησις εὐθυνῶν -Αὐτό τό σχέδιο μπορεῖ νά χαρακτηριστῇ Κομμουνιστικό,Σατανιστικό,Καμπαλιστικό,Μασσωνικό καθώς καί Σιωνιστικό)

Τό 2020,ὁ Karl Schwab ἀνέφερε ὅτι μία «κυβερνο-ἐπίθεσις» μπορεῖ νά συμβῇ συντόμως καί πώς θά προκαλέσῃ τήν πτώσιν ὁλοκλήρου τοῦ συστήματος τοῦ διαδικτύου,παγκοσμίως. Ἐπίσης θά διακόψῃ τήν ἐφοδιαστική τροφική ἀλυσίδα,τό ἡλεκτρικό ῥεῦμα μέ ἀποτέλεσμα νά προκληθῇ τό «ἀπόλυτο χάος» σ᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο,εἰδικῶς στίς «προηγμένες» χῶρες καί πόλεις τῆς Δύσεως. Ὁ Max Igan,προβλέπει νά συμβῇ αὐτό τόν Ἰούλιο του 2021.

Διαβάστε ΕΔΩΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ