Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΔευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Περί Πίστεως καί Θείας Κοινωνίας, καί μετάδοσης τοῦ υἱοῦ...καί ποιός φοβάται τόν κορωνοϊό ; !!!!¨Μετά φόβου Θεοῦ, Πίστεως καί Ἀγάπης  προσέλθετε…¨  κελεύει ὁ Ἱερεύς.   


Ἄνευ Πίστεως δέν γίνεται νά προσέλθουμε στήν Θεία Κοινωνία. Ἡ Πίστης εἶναι ἡ ἐξαντλητική ὑπέρβαση τῆς δοκιμασίας τοῦ λογικοῦ, δηλαδή ἡ παντελής ἐξαφάνιση τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς σέ ὅλα τά ζητήματα.  


Πίστης εἶναι ἐξ ἄνωθεν οὐράνιο δῶρο τῆς Χάριτος, μέσα ἀπό τούς ἀγῶνες, τήν Ὀρθή Ἀγία ἀνόθευτη πίστη, μέσα ἀπό τήν Ἁγιαστική Μυστηριακή Ζωή, τήν ταπείνωση.  


Ἡ Πίστης οὔτε διδάσκεται στά σχολεῖα, οὔτε φρεσκάρετε στά κηρύγματα,
οὔτε διαβάζεται στά βιβλία,  οὔτε μελετᾶται στά ἱστολογία,
οὔτε συζητιέται στά πηγαδάκια, οὔτε ἀκούγεται στά καφενεῖα.   


Ὑπό τήν φρικτή  ἀρρώστεια τῆς ἀπιστίας ὅσοι στίς μέρες μας ἀνησυχοῦν μήν κολλήσουν, ὑπό τήν ἴδια φρικτή  ἀρρώστεια   καί οἱ ὑπόλοιποι Ἐκκλησιαστικοί, πού προσπαθοῦν νά πείσουν μέ ἐπιχειρήματα τύπου σπιναλόγκας, καί μέ ἐφευρήματα γιά πλαστικά κουταλάκια μιᾶς χρήσεως, τούς Χριστιανούς, τούς ἕρμαιους καί παραπαίοντες τῆς θανάσιμης ἀμφιβολίας, γιά νά τούς παροτρύνουν να πᾶνε νά κοινωνήσουν.    Μέγα Λάθος, φύγετε μακριά, φωτιά βάζετε, δεν δίνεται λύση οὕτε βοήθεια.  Ἡ Πίστης μόνο μέ τήν Πίστη βεβαιώνεται ἀντιληπτή, κάθε ἄλλη προσπάθεια καί προσέγγιση εἶναι ἀρρωστημένη κατάσταση,  εἶναι τά λόγια τοῦ ἀέρα γιά νά λέμε πώς ἔχουμε φωνή καί γνώμη.


 Ἡ Πίστης εἶναι μυστική διεργασία ἐν Ἁγίω Πνεύματι στήν καρδιά τοῦ κάθε ἀνθρώπου ξεχωριστά, δέν ἔχει κοινωνία μετά τοῦ κόσμου, στέκεται δυνατή, ἀσάλευτη καί ἀνδρειωμένη, ἐκτός τοῦ κόσμου,  ἐκεῖ ποῦ στέκεται ὁ Θεός. 


Ἐπειδή τό θέμα σέ σημεῖο σκανδαλισμοῦ,  ἀπασχολεῖ τούς Ὀρθοδόξους, θά πρέπει μέ μία πρόταση ἀπότομα καί ἀποφασιστικά, νά καταλήξει ἐδῶ.   Ὅσοι ἔχουν τήν ἐλάχιστη ἀμφιβολία πῶς θά κολλήσουν, οὔτε κατά διάνοια δέν θά πρέπει νά πλησιάσουν  νά μετέχουν τῆς Θείας Κοινωνίας, καί ἄς εἶναι στήν Ἁγία ἀνόθευτη Ἐκκλησία, καί ἄς ἔχουν νηστέψει, καί ἄς κάνουν μετάνοιες, καί ἄς ἀγρυπνοῦν, καί ἄς προσεύχονται.   Χριστιανοί ποῦ ἔχουν ἀμφιβολία πώς θά κολλήσουν δέν θά πρέπει νά τολμήσουν νά  πλησιάσουν, γιατί δέν ὑπάρχει Πίστης, εἶναι παρήκοοι στό κάλεσμα τοῦ Ἱερέως, Ἄνθραξ γάρ ἐστί τούς  ἀναξίους φλέγων.
Ας μείνουν ἐκεῖ ποῦ εἶναι, ἄς κλαῖνε τήν κατάντια, καί ἄς πλημμυρίζουν τά πλακάκια τοῦ δαπέδου μέ δάκρυα, μήπως λυπηθεί ὁ Θεός καί ἄρει τήν ἀμφιβολία, καί δυναμώσει τήν Πίστη.   

Ἡ Πίστης εἶναι Πίστης, καί ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι  ΕΥΕΡΓΗΤΙΚΗ,  μόνο γιά τούς ἀληθινά Πιστούς, πρός ἐκείνους ποῦ ἔχουν ἐλευθερωθεῖ ἀπό τήν δοκιμασία τοῦ σκοταδιστικοῦ λογικοῦ, τῆς διάδοσης τῆς κάθε λοίμωξης.    


Κάθε ἄλλη θεώρηση καί πειθώ εἶναι ἔξω ἀπό τήν υπέρλογο Πίστη, καί καταλήγει σέ τραγωδία. 
 Καί κάθε τραγωδία εἶναι ἀπρόβλεπτη Θεομηνία, ποῦ ἕλκει τήν παιδαγωγία  Τοῦ Κυρίου. Ὁπότε μήν τολμήσεις ταλαίπωρε νά προσέλθεις,  μήν τυχόν καί ἐπιτρέψει ὁ Κύριος καί κολλήσεις. 


Τι θά σέ ὠφελήσει  Χριστιανέ νά πᾶς νά κοινωνήσεις χωρίς Πίστη; Δέν γνωρίζεις πώς Θεία Κοινωνία χωρίς Πίστη, εἶναι  κόλαση, εἶναι προσθήκη ἁμαρτιῶν,  εἶναι κατάκριμα;   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ