Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤρίτη 30 Ιουνίου 2015

Πώς θα γίνει η μετάβαση στη Νέα Δραχμή

Τα βήματα για το πέρασμα από το ευρώ στο εθνικό νόμισμα είναι εν συντομία τα ακόλουθα:
  1. Εθνικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε να πάψει να αποτελεί θυγατρική της ΕΚΤ και παραχώρηση σ’ αυτήν του εκδοτικού δικαιώματος.
  2. Τοποθέτηση κρατικού επιτρόπου σε όλες τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα για έλεγχο νομισματικής πολιτικής. Σημειωτέον στις τρείς από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες το κράτος διαθέτει την πλειοψηφία των μετοχών.
  3. Απαγόρευση της ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων για να μη βγαίνουν οι καταθέσεις στο εξωτερικό.
  4. Εισαγωγή της Νέας Δραχμής με ισοτιμία ένα προς ένα σε σχέση με το ευρώ και στη συνέχεια «κλείδωμα» της ισοτιμίας αυτής, όπως έχουν κάνει πολλές χώρες. Έτσι ένας μισθός 1000 ευρώ θα γίνει 1000 δραχμών, μια σύνταξη 700 ευρώ θα γίνει 700 δραχμών, μια τηλεόραση 300 ευρώ θα κοστίζει 300 δραχμές, ένα δάνειο 80.000 ευρώ θα γίνει 80.000 δραχμών κ.ο.κ.
  5. Έπειτα ένα μικρό μεταβατικό διάστημα, μέχρι να κυκλοφορήσει σε φυσική μορφή το εθνικό νόμισμα, όλες οι συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας θα γίνονται μόνο σε δραχμές.
  6. Όλες οι καταθέσεις σε ευρώ ή άλλα νομίσματα θα παραμείνουν ως καταθέσεις σε συνάλλαγμα, για να μην υπάρχει καμιά ανησυχία για ενδεχόμενη υποτίμηση της δραχμής και θα είναι εγγυημένες στο σύνολό τους και ανεξαρτήτως ύψους από το κράτος. Όταν η ανάληψη των καταθέσεων γίνεται για δαπάνες του πολίτη στην εσωτερική αγορά το σχετικό ποσό θα μετατρέπεται σε δραχμές. Παράδειγμα: κάποιος θέλει να αγοράσει ένα ψυγείο που κοστίζει 800 δραχμές θα πηγαίνει στην τράπεζα και από το λογαριασμό του σε ευρώ θα «σηκώνει» 800 ευρώ κι η τράπεζα θα του δίνει 800 δραχμές, γιατί το ψυγείο θα αγοραστεί σε δραχμές.
  7. Όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό θα μπορούν να παίρνουν συνάλλαγμα είτε απ’ αυτό που έχουν στο λογαριασμό τους, είτε μετατρέποντας δραχμές σε ευρώ λίρες, δολάρια κλπ. μέσω των τραπεζών. Το ίδιο θα συμβαίνει και για το σπουδαστικό συνάλλαγμα των Ελλήνων φοιτητών του εξωτερικού. Στις περιπτώσεις αυτές θα υπάρχει ένα ανώτατο πλαφόν, όπως συνέβαινε πριν την καθιέρωση του ευρώ, για να μην καταστρατηγείται η απαγόρευση της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων.
  8. Η πληρωμή των υποχρεώσεων ιδιωτών και επιχειρήσεων στο εξωτερικό π.χ. για την εισαγωγή προϊόντων, θα γίνεται σε συνάλλαγμα, είτε από αυτό που διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι στους λογαριασμούς τους είτε από τη μετατροπή των Νέων Δραχμών σε ευρώ, δολάρια κλπ. μέσω των τραπεζών. Καμιά ανησυχία δεν πρέπει να υπάρχει για την επάρκεια συναλλάγματος και αυτό γιατί το Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών της χώρας είναι ήδη πλεονασματικό. Το Ισοζύγιο παρουσίαζε το 2009 έλλειμα 18 δις. ευρώ αλλά το 2014, λόγω της εσωτερικής υποτίμησης που μείωσε τα εισοδήματα άρα και τις εισαγωγές, εμφάνισε πλεόνασμα 1,8 δις. Οι εισπράξεις της Ελλάδας σε συνάλλαγμα από τις εξαγωγές αγαθών, τον τουρισμό και τη ναυτιλία, καλύπτουν τις πληρωμές για όλες τις εισαγωγές που γίνονται σήμερα. Αυτός είναι ο λόγος που δεν απαιτείται ούτε υποτίμηση της Νέας Δραχμής, ούτε δελτίο στα προϊόντα. Υποτίμηση ενός νομίσματος γίνεται μόνο για να ισοσκελίσει το Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών. Αν η πολιτική που θα ακολουθηθεί διαφυλάξει ισοσκελισμένο το ισοζύγιο τότε δε θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα.
συνέχεια ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ