Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΣάββατο 27 Ιουνίου 2015

Ποιές εἶναι οἱ προτάσεις τῶν δανειστῶν;


Ποιές εἶναι οἱ προτάσεις τῶν δανειστῶν;Μὲ δύο λόγια παραθέτω τὶς ἐπαίσχυντες προτάσεις τῶν δανειστῶν.
  1. Αὔξησις ΦΠΑ στο 23% στὰ ξενοδοχεῖα, ἑστιατόρια καὶ ὑπηρεσίες ἑστιάσεως.
  2. Αὔξησις φόρου εἰσοδήματος στοὺς ἀγρότες καὶ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ φόρου κατὰ 100% ἀπὸ τὸ 2016. Κατάργησις ἐπιδοτήσεων γιὰ τὸ πετρέλαιο ντίζελ.
  3. Μείωσις στὸ ΜΙΣΟ στὴν ἐπιδότηση τοῦ πετρελαίου θερμάνσεως.
  4. Κατάργησις τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐλεγκτικοῦ συνεδρίου.
  5. Ἐπίβλεψις τοῦ δημοσίου τομέος ἀπὸ ἐξωτερικὸ ἐλεγκτικὸ μηχανισμό.
  6. Μείωσις κατὰ 400 ἑκατομμύρια εὑρῶ στὶς στρατιωτικὲς δαπάνες (550 σήμερα). Ἀπολύσεις στρατιωτικῶν.
  7. Αὔξησις στὴν φορολογία τῶν ἐπιχειρήσεων ἀπὸ 26% σὲ 28%!!!
  8. Αὔξησις τῶν εἰσφορῶν ὑγείας στὶς συντάξεις ἀπὸ 4% σὲ 6%.
  9. Μείωσις κατὰ 25% σὲ μισθωτοὺς ἐπάνω ἀπὸ 1500 εὐρῶ.
καὶ πολλὰ νέα μέτρα ἀκόμη, μικροτέρου μεγέθους. Μὲ δύο λόγια, διάλυσις τοῦ τουρισμοῦ, τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τῶν ἐπιχειρήσεων, τῶν μισθωτῶν καὶ τῶν συνταξιουχων. Μιλᾶμε δηλαδὴ γιὰ Πόλεμο!!!
Κῦρος Μανούσκας
φωτογραφία
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ