Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΚυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015

ΤΟΙΣ ΕΓΡΗΓΟΡΩΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΙ ΕΝΘΕΤΟΝ

1. Ἡ Ἐλλάδα πωλεῖται σὲ τιμὴ εὐκαιρίας! Τρέξτε ὅλοι, εὐρωπαῖοι, τοῦρκοι, μεσανατολῖτες, νὰ ἀγοράσετε ὅ,τι ἐπιθυμεῖτε! Πωλοῦνται δὲ ἐθνικὲς κτήσεις, ὅπως καὶ ἀκίνητα ἰδιωτῶν. Ὅλα – ἀεροδρόμια, ἀρχαιολογικοὶ χῶροι, νησιά, δασικὲς ἐκτάσεις, μέγαρα, γκαρσονιέρες – προσφέρονται στὸ δέκατο τῆς ἀξίας. Σκεφθῆτε, ἕνα διαμέρισμα μικρό (γκαρσονιέρα) πωλεῖται ἔναντι 3.000 euros! Τὰ καθάρματα ποὺ μᾶς ἐξουσιάζουν, σὲ κάθε ἀγοραστὴ διαμερίσματος, μιᾶς κάποιας ἀξίας, προσφέρουν ὡς δῶρο ἄδεια παραμονῆς καὶ ἑλληνικῆς πολιτογραφήσεως! Παρέλκει νὰ ποῦμε πὼς οἱ ἀγοραστὲς εἶναι, κατὰ κανόνα, ἀλλοδαποί, λαθραῖοι ἢ "νόμιμοι". Ἔχουμε νὰ συστήσουμε σ' αὐτοὺς τοὺς καιροσκόπους νὰ παραιτηθοῦν, διότι οἱ ἀγορές τους εἶναι ἄκυρες, μάλιστα συνεπάγονται τιμωρία ἀπὸ τὴ Νέα Πολιτεία ποὺ εἶναι ἐγγύς!
2. Θὰ γνωρίζετε ἀσφαλῶς, οἱ περίπου 4.000 μισέλληνες ποὺ συγκροτοῦν τὸν ἐν Ἑλλάδι μισελληνικὸ ἱστό, τοποθετημένοι στὴν κορυφὴ τῆς ἐξουσίας καὶ τοῦ ἐλέγχου, ἐπέβαλαν τὸν "ἐν.φ.ι.α.", μὲ ἐπιδιωκόμενο σκοπὸ τὴν ἀπορία καὶ τὴν ἀνεστιότητα τῶν Ἑλλήνων, ὥστε νὰ γίνει εὔκολη ἡ μετάπτωση αὐτῶν στὴν κατάσταση τοῦ κτήνους. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ οἱ ἐξουσιαστὲς ἀπαλλάσσουν τοῦ "ἐν.φ.ι.α." ὅλους τοὺς μή-Ἕλληνες, ἐνῶ πρὸς ἡμᾶς φορολογοῦν ἀκόμα καὶ τὰ κοινωφελῆ Ἱδρύματα, τὰ ὁποῖα προσφέρουν στὸν Λαό μας πᾶσαν βοήθειαν. Τάῦτα καταβάλλουν φόρους ἐπὶ φόρων, ἐνῶ τὸ κ.ἰ.σ. (κεντρικὸ ἰσραηλιτικὸ συμβούλιο), μὲ τὰ 100.000 ἀκίνητα δὲν φορολογεῖται. Μάλιστα καὶ ἐνισχύεται παντοιοτρόπως. Ἐσχάτως πληροφορηθήκαμε ὅτι χορηγήθηκαν μεγάλα ποσὰ σὲ δύο ἀνελλήνιστα ἱδρύματα, διὰ τῶν ὁποίων προάγεται ὁ μωχαμετανισμὸς καὶ ὁ ἰουδαϊσμός. Καὶ εἶναι: τὸ "ἐρευνητικὸ κέντρο Μοχάμεντ Ἄλι" καὶ τὸ "ἰσραηλιτικὸ μουσεῖο Ἑλλάδος"!
συνέχειαΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ