Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015

Στὴ Θράκη μας συμβαίνουν τέρατα καὶ σημεῖα.

Στὴ Θράκη μας, γενικῶς, συμβαίνουν τέρατα καὶ σημεῖα. Καὶ ταῦτα ἐπειδὴ οἱ τουρκολάγνοι ἐξουσιαστὲς ἐπείγονται νὰ διαμορφώσουν νέο status. Τὰ βρίσκουν αὐτοὶ μὲ τὸ βάρβαρο τουρκοντονμὲ soy τοῦ Νταούτογλου. Δὲν βλέπετε πῶς εὐνοοῦν τὸ ἀπολίτιστο κατακάθι τῆς Θράκης - τοὺς τούρκους λέγω; Παρατηρῆστε ὅλο τὸν ἐξουσιαστικὸ μηχανισμὸ τὸν ἐν Ἑλλάδι τῆς τελευταίας τεσσαρακονταετίας. Τοῦτος, ἀποστραγγισμένος ἀπὸ πατριωτικὰ αἰσθήματα, εὐνόησε τὴ γιγάντωση τοῦ ἰσλαμοτουρκικοῦ φανατισμοῦ. Μὲ τὴν ψευδῆ δικαιολογία τῆς προσεγγίσεως τῆς "μουσουλμανικῆς μειονότητος", οἱ καταδυναστεύοντες τὴν Ἑλλάδα παρεῖχαν πρὸς αὐτὴν ἀφειδῶς δικαιώματα. Ἦταν ἑπόμενο νὰ γίνονται ὅλο καὶ θρασύτεροι ὅλο καὶ ἀπαιτητικότεροι οἱ τουρκαλάδες τοῦτοι. Κανείς, παρακαλῶ, νὰ μὴ τοὺς ὀνομάζει "Ἕλληνες μουσουλμάνους". Γιὰ νὰ γίνει κάποιος μουσουλμάνος, ἢ νὰ στρέφεται φιλικῶς πρὸς αὐτὰ τὰ ὑποπιθηκώδη ζωντόβολα, αὐτὸς ἔχει προηγουμένως φαυλίσει τὴν ἑλληνικότητά του, ὁπωσδήποτε ἔχει ἀρνηθεῖ καὶ τὴ σωτηριωδότειρα ἁγία Ὀρθοδοξία. Πρὸς ὅλους αὐτούς (τούρκους, τουρκοπαθεῖς, τουρκολεῖκτες, ἰσλαμοφασίστες, τσιχαντιστές, βαχαμπίτες, σαλαφιστές, σουνίτες, τουρκοπρόξενους)· μένουμε ἄτεγκτοι καὶ κάθετα ἐχθρικοί – κατὰ τὸ Ψαλμικὸ ρλη' 22: "τέλειον μῖσος ἐμίσουν αὐτοὺς εἰς ἐχθροὺς ἐγένοντό μοι" –.
Ὅμως δῆτε πῶς ἡ φαυλεπίφαυλος, λαοφθόρος ἀράχνη τῶν ἐξουσιαστῶν φέρεται πρὸς τοὺς τούρκους τῆς Θράκης. 
Δῆτε τὸ πανόραμα κάποιων μόνο χειρισμῶν εὐνοϊκῶν πρὸς αὐτούς, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸν "Ἐθνάρχη" (χά!) Κων. Καραμανλῆ, ἀκόμα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς βλαβερῆς πρωθυπουργίας του, τὸ 1955, καθὼς καὶ τὸ λοιπὸ ὁμόθρησκό του ἰουδαιαριό (Ράλλη, Παπανδρέου, Ἔβερτ, Σημίτη, Σαμαρᾶ, αὔριο Τσίπρα), μέχρι τὶς γηραλέες στὴν ἁμαρτία τοῦ μισελληνισμοῦ: Θ. Δραγώνα, Ἄν. Φραγκουδάκη, Χάν. Διαμαντοπούλου, ποὺ δροῦν ἀμφοτέρωθεν: ἐχθρικῶς πρὸς τὸ Ἔθνος μας, λατρευτικῶς δὲ πρὸς τοὺς ὁμοιοβαρβάρους τους μωχαμέτηδες. Ὁρῖστε:
Οἱ πομάκοι καὶ οἱ ἀθίγγανοι, ἂν καὶ πολιτισμικῶς ὑποδεέστεροι, προτιμοῦν ἀπὸ τὸν τουρκισμὸ τὴν ἑλληνικότητα. Ὅμως ἐπὶ ἔτη, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς πρωθυπουργίας τοῦ "Ἐθνάρχη", αὐτοὶ παρωθοῦνται πεισμόνως στὸν τουρκισμό!
Τὸ 1975 ψηφίστηκε νόμος, Ἕλληνες γεννημένοι στὸ ἐξωτερικὸ νὰ εἰσέρχονται στὰ ἑλληνικὰ πανεπιστήμια μὲ χαμηλὴ βαθμολογία· τοῦτο ἔγινε γιὰ τὰ τουρκάκια τῆς Θράκης, ποὺ ὅλα, ἐνῶ εἶναι ἐντελῶς ἀγράμματα, φέρουν πτυχίο, δηλώνοντας ἐπιστήμονες. Τέτοιος πτυχιοῦχος ἦταν καὶ ὁ διορισμένος σὲ λύκειο τῆς Κατερίνης κεμαλολείκτης διευθυντὴς ποὺ ἀπέβαλε τὸν πατριώτη μαθητή, ποὺ ὑπέβαλε αἴτημα τῆς ὑψώσεως τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας! 
Στοὺς πράκτορες τοῦ τούρκικου προξενείου Κομοτηνῆς οἱ ἐν Ἑλλάδι τυραννίσκοι ἐπιτρέπουν ἐλευθερία κινήσεων, τόσο ποὺ σὲ κανένα κράτος αὐτὸ δὲν συμβαίνει. Πῶς ἐξηγεῖται αὐτό; στὸ μῖσος ποὺ ἔχουν αὐτοὶ κατὰ Ἑλλάδος, εἶναι ἑπόμενο νὰ νοθεύουν τὴν παιδεία μὲ τουρκισλαμικὰ περιτρίμματα. Δὲν διακρίνονται, ἄλλωστε, διαφορές: ταλμουδικοὶ οἱ μὲν κορανικοὶ οἱ δέ· ὁ ἴδιος ἀποπνικτικὸς βόθρος!
Ἡ τουρκία εἶναι χώρα ἀπὸ τὶς πλέον εὐνοημένες στὸν πλανήτη. Ἐνισχύεται ἀπὸ τὴν Ε.Ε. (μὲ ὑπογραφὴ καὶ τῆς Ἑλλάδος), ἀπὸ τὶς ἀραβικὲς χῶρες (ἰδιαιτέρως τὴ Σαουδαραβία), ὅπως καὶ αὐτὲς τῆς Κασπίας, τὶς Η.Π.Α. καὶ τὸν παγκόσμιο σιωνισμό. Κερδίζει ἀπὸ τὴ διέλευση τῶν πλοίων ἀπὸ τὴν Προποντίδα· ἀπὸ τὰ εἰσιτήρια τῶν ἑλληνικῶν μουσείων· ἀπὸ τὶς ἐξαγωγὲς ἀγροτικῶν καὶ βιομηχανικῶν προϊόντων· ἀπὸ τὸ τουριστικὸ ρεῦμα· ἀπὸ τὰ ἀκριβὰ εἰσιτήρια τῶν λαθρομεταναστῶν· ἀπὸ τὴ διαρροὴ τῶν ποταμῶν πρὸς Συρία· ἀπό, ἀπὸ.... Ἑπομένως δύναται νὰ διαθέτει κονδύλια γιὰ τὴν προπαγάνδα τοῦ ἐθνικισμοῦ της καὶ νὰ ἐξαγοράζει συνειδήσεις. Ὅπως στὴ Θράκη ποὺ μοιράζει ἄτοκα δάνεια καὶ ἀγοράζει συστηματικῶς ἀκίνητα. Ἀναφερόμενοι σὲ ἀγορά, νὰ ποῦμε πὼς τὸ τουρκικὸ προξενεῖο διαπραγματεύεται τὴν ἀγορὰ δύο ποδοσφαιρικῶν ὁμάδων τῆς Ξάνθης, ἔναντι τῆς τιμῆς τῶν 120.000 euros!
Δύο γεγονότα ἀλληλένδετα μεταξύ τους. Οἱ δύο τοῦρκοι βουλευτὲς τῆς "συρίζα", ἤδη ἀπὸ τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ παρ. ἔτους, ζητοῦν καὶ πετυχαίνουν, τὰ μουσουλμανονήπια νὰ διδάσκονται τὴ βαρβαρογλῶσσα τοῦ Κεμάλ. Ἡ ἰουδαϊκὴ σφηκοφωλιὰ τοῦ ὑπουργείου σκοταδιστικῆς (ἀ)παιδείας ἐκτελεῖ ἀμέσως τὴν ἐπιθυμία τῶν δύο βλαβερῶν βολευτῶν. Καὶ μόνο αὐτό; Διαθέτει καὶ 900.000 euros, μὲ σκοπὸ τὴν ἀγορὰ κορανίων διαβολικῶν, γιὰ νὰ διανεμηθοῦν τάχα στοὺς μουσουλμανόπαιδες. Ὄχι μόνο σ' αὐτούς, διότι τὰ κοράνια ποὺ θ' ἀγοραστοῦν μὲ τὸ κονδύλι τῶν 900.000 € θὰ εἶναι περισσότερα ἀπὸ 1.200.000. Τὰ πολὺ μεγάλα καθάρματα τοῦ ἰουδαιοπήκτου καὶ ἰσλαμοστρόφου tolerance ὑπουργείου παιδείας προμήθευσαν σὲ κάθε μαθητὴ ἀπὸ 50 καὶ πλέον κοράνια, γιὰ νὰ διαδώσει τὴ σατανικὴ θρησκεία καὶ σὲ ἄλλους. Ἔδωσαν ποτὲ μιὰ Καινὴ Διαθήκη σὲ ἕνα ἑλληνόπουλο; Ἐσχάτως δύο σχολὲς ἀστυφυλάκων στὴ Θράκη οἱ ἐξουσιαστὲς κατήργησαν, ὄχι μὲ ἄλλο σκοπὸ παρὰ νὰ παραδώσουν τὰ κτίρια τῶν σχολῶν στοὺς λαθρομετανάστες μωχαμέτηδες!
Οἱ τουρκοδήμαρχοι τῆς Θράκης, κεμαλίσκοι τῆς ἀτιμίας, δροῦν ἀνεξέλεγκτα ἀσελγοῦντες στὸν Τόπο μας. Μελετῶντας αὐτοὺς τοὺς βαρβάρους ἀσιάτες, ἀντιλαμβανόμαστε τὸν λόγο ποὺ ἐκεῖνο τὸ θεομίσητο καὶ πρόσπτυστον κάθαρμα Ραγκούσης κατασκεύασε τὸ σύστημα "Καλλικράτης". Ἦταν γιὰ νὰ εὐνοήσει αὐτούς!
πηγή
Διαβάστε καί  Τά διαμάντια της Θράκης και η De Beers ΕΔΩ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ