Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ...Δέν δικάζεται ἡ Χρυσή Αὐγή, δικάζεται ὁ Ἑλληνισμός !

Τί φοβοῦνται τόσο πολύ; Τί εἶναι αὐτό πού τόσο τούς τρομάζει; Τί εἶναι ἐκεῖνο πού μέ τόση ἀγωνία καί μανία τούς κάνει νά προσπαθοῦν νά μαζώξουν τό σκυλολόϊ σέ ἀγέλη καί νά τό ξαμολήσουν στούς δρόμους μέ λυσσασμένο πάθος; Τί τούς ὁδηγεῖ στήν κατατρομοκράτηση τῶν δικαστικῶν λειτουργῶν ἔτσι ἀπροκάλυπτα καί μέ τόση περισσή ἀλαζονεία;

Μά ἡ ἀγάπη τῶν ...ἀπέναντι, γιά τήν Πατρίδα εἶναι ἡ αἰτία...
Ἡ ἀγάπη γιά τό Ἔθνος καί τήν ράτσα, γιά τό γένος τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἡ αἰτία...
Ἡ λατρεία καί ἡ Πίστη στίς ἀξίες καί τά ἰδανικά τῆς Φυλῆς εἶναι ἡ αἰτία...
Ὁ ἀγῶνας τῆς διατήρησης τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης, ἠθῶν καί ἐθίμων εἶναι ἡ αἰτία... 

Τώρα λοιπόν καταλαβαίνετε ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι πού "ἀγωνιοῦν" γιά τήν ...δημοκρατία;
Ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι πού "εὐαισθητοποιοῦνται" στίς μεγάλες "ἀξίες" τοῦ ἀνθρωπισμοῦ;
Ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι πού ἀγρυπνοῦν στούς δρόμους τῆς πάλης τοῦ προλεταριακοῦ ἀγῶνα;
Ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι πού παραληροῦν μέ ἀτέλειωτα λογίδρια γιά τήν παγκοσμιότητα καί τόν κοσμοπολιτισμό; 

Ναί, πολύ ὀρθῶς τό ἐννοήσατε. Εἶναι ἐκεῖνοι πού ὠφελοῦνται ἀπό τόν ἀφανισμό τῶν ἐθνῶν, τῆς ράτσας,τῆς φυλῆς! Ἀπό τήν ἐξαφάνιση τοῦ Ἕλληνα πού ἔδωσε ὑπόσταση στόν ἔλλογο ἄνθρωπο ! Πού ἔδωσε τό Φῶς μέ ἔννοιες ἄπιαστες στά ὑπάνθρωπα ὄντα ! Αὐτός ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι γιά πάντα ὁ ἐχθρός τους καί γι' αὐτό ὁ ἀγῶνας πλέον δέν εἶναι ἁπλῶς ἀγῶνας ἐπιβίωσης ἀλλά ἀγῶνας ὑπέρ τῆς ἐπιβίωσης τοῦ Ἀνθρώπου !
Ὅταν λοιπόν θά δεῖτε τίς ὀρδές τῶν βαρβάρων τήν Δευτέρα 20 Ἀπριλίου, νά ξαμολιοῦνται στούς δρόμους μέ πορεῖες πρός τόν Κορυδαλλό, μήν ἀναρωτηθεῖτε γιά ποιόν ἐχθρό βγῆκαν νά πολεμήσουν; Ποιό δεινό ἀπό τήν πλάτη τους θέλουν νά ἀποτάξουν; Ποιό δίκαιο βγῆκαν νά ὑπερασπιστοῦν;
Εἶναι πού ὁ Ἕλληνας τούς κάθετε ἧλος στό μάτι ! Γι' αὐτό στό ἐδώλιο δέν θά κάθεται ἡ Χρυσή Αὐγή ἀλλά ὁ Ἑλληνισμός !


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ