Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

«Ποῦ στῇ;»

 Μπράβο βρέ "λεβέντες!" Σάρωσε ὁ Κασσελάκης στήν λεβεντομάνα Κρήτη !

Διότι, αὐτό σημαίνει νά εἶσαι Κρητίκαρος !

Ἡ ἱκανοποίηση φυσικῶν ἀναγκῶν συνδέεται μὲ ἡδονή. Μεγίστη φυσικὴ ἀνάγκη εἶναι ἡ διαιώνιση τοῦ εἴδους, γι ̓ αὐτὸ ἡ φύση συνέδεσε τὴν γονιμοποίηση μὲ τὴν ἀφροδισιακὴ ἡδονή, (ἔλξη τῶν φύλων). Οἱ ὁμοφιλόφυλοι δὲν αἰσθάνονται ἡδονὴ ἐκ φύσεως γιὰ ἱκανοποίηση φυσικῆς ἀνάγκης ἀλλά αἰσθάνονται ἡδονὴ ἐκτὸς φύσεως, μὴ φυσιολογική, πού δὲν ἱκανοποιεῖ κάποια φυσικὴ ἀνάγκη, συνεπῶς ὁ τρόπος εὐχαριστήσεώς τους ἀποτελεῖ διαστροφὴ ὥς παρέκκλιση ἀπὸ τὸ φυσιολογικό.
Ὀ χαρακτηρισμὸς «κίναιδος» περιεῖχε βαρυτάτη προσβολὴ καί μείωση τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Σωκράτης μάλιστα ἐπίστευε, ὅτι ὁ βίος τῶν κιναίδων εἶναι φρικτὸς αἰσχρὸς καὶ ἄθλιος.
Ἡ ὁμοφυλοφιλία στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα ἐθεωρεῖτο ἄτιμος πρᾶξις καὶ ὅποιος ἦταν ὁμοφυλόφιλος, δὲν εἶχε δικαίωμα ψήφου. ΕΔΩ

Κασσελάκης: «Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης στην Αμερική και αυτό που σχεδιάζουμε τώρα είναι να κάνουμε παιδιά με παρένθετη μητέρα. Όμως με στενοχωρεί ότι στην Αμερική μπορεί να κάνουμε παιδιά και οικογένεια που δεν θα αναγνωρίζεται στην Ελλάδα» Μήν νοιάζεσαι Κασσελάκη , έχεις τόν Μητσοτάκη...
Στόν Κασσελάκη εἶναι ὅλη ἡ οὐσία...!>>> ΕΔΩ
Ὁ κόσμος λέει: «Μοῦ φέρθηκε πούστικα», γνωρίζει ὁ κόσμος, ὅτι: «αὐτὸς εἶναι πούστης» καὶ «ὁ πούστης» εἶναι Ἀρχαῖο Ἑλληνικό. Ἐπειδὴ τοὺς κυνηγοῦσε ἡ ἀστυνομία ἐρωτοῦσαν: «Ποῦ στῇ;» Ποῦ: Τοπικὸ ἐπίρρημα στῇ: Λῆμμα: ἵστημι. Μέρος τοῦ λόγου: ῥῆμα Ἔγκλιση: Ὑποτακτικὴ Φωνή: Μέση Χρόνος: Ἀόριστος β. (Δηλαδή, ποῦ πάει καὶ στέκεται;}

Τί προβλέπει ὁ νόμος: «περὶ δοκιμασίας ῥητόρων»:
«Ἢ πεπορνευμένος», φησίν, «ἢ ἡταιρηκώς»· τὸν γὰρ τὸ σῶμα τὸ ἑαυτοῦ ἐφ’ ὕβρει πεπρακότα, καὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως ῥᾳδίως ἡγήσατο ἀποδώσεσθαι».
Δηλαδή, ἐάν κάποιος ζεῖ πεπορνευμένη ζωή ἤ εἶναι ὁμοφυλόφιλος, ὅπως εὐκόλως διαθέτει τό σῶμα του, οὗτως καί τήν πόλιν του εὐκόλως θά ξεπουλήση.

Ἐάν κάποιος Αθηναῖος συνάψει ὁμοφυλοφιλικήν σχέσιν μέ ἄλλον θά ἔχη τάς ἐξῆς κυρώσεις: 1. Δέν ἐπιτρέπεται νά γίνη ἕνας ἐκ τῶν ἐννέα ἀρχόντων. 2. Δέν ἐπιτέπεται νά ἀσκῆ τό ἀξίωμα τοῦ ἱερέως καί λειτουργοῦ τῆς ἱεροσύνης. 3. Δέν επιτρέπεται νά εἶναι συνήγορος τοῦ δήμου. 4. Δέν επιτρέπεται νά ἀναλαμβάνη καμίαν ἐξουσίαν, οὖτε ἐντός τοῦ δήμου οὖτε ἐκτός ὁρίων. 5. Δέν επιτρέπεται νά ἀναλαμβάνη καμίαν ἐξουσίαν οὖτε διά κληρώσεως ἤ ἀνατάσεως χειρός. 6. Δέν ἐπιτρέπεται νά σταλῆ κήρυκας (ἀγγελειοφόρος). 7. Δέν ἐπιτρέπεται νά ἐκθέτη τήν γνώμην του. 8. Δέν ἐπιτρέπεται νά εἰσέρχεται εἰς δημοσίους ἱερούς χώρους. 9. Δέν ἐπιτρέπεται νά στεφανωθῆ εἰς τάς στεφανοφορίας. 10.Δέν ἐπιτρέπεται να πορεύεται ἐντός τοῦ ἐξαγνισμένου χώρου τῆς ἀγορᾶς. Ἐάν δέ τὶς ταῦτα ποιῇ, καί ἀποκαλυφθεῖ ὁτι ἑταιρεῖ, τοῦ ἐπιβάλλεται ἡ ποινή τοῦ θανατου. ΕΔΩΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ