Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΚυριακή 2 Απριλίου 2023

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΣ ΜΑΘΗΣΕΩΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Λίγη ἀπὸ τὴν διδακτέα ὕλη τοῦ μαθήματος ἐκθέσεως γ' λυκείου, ἑνὸς μαθήματος στὸ ὁποῖον ἐξετάζονται ὅλοι οἱ μαθητὲς ἀνεξαρτήτως κατευθύνσεως, ὁπότε δὲν γλυτώνει κανεὶς ἀπὸ τὴν σαπίλα -καί- τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου.
Τὰ κείμενα ἐμπεριέχονται στὴν στοῖβα χάρτων ἀποχωρητηρίου (διότι στὰ ἀποχωρητήρια οἱ σελίδες αὐτοῦ τοῦ βιβλίου μποροῦν τουλάχιστον νὰ προσφέρουν κάτι), ἤτοι στὸ βιβλίον «φάκελος ὑλικοῦ νεοελληνικῆς γλώσσας γ' λυκείου» μὲ τίτλον... «Ἑμεῖς καὶ οἱ ἄλλοι».
Κυρίως λοιπὸν σὲ αὐτὸ τὸ μάθημα ἅπαντες οἱ ἑλληνόπαιδες διδάσκονται :
πῶς νὰ ἀποδεχτοῦν τὴν ἀντικατάστασίν τους ἤ ἔστω τὴν μιγαδοποίησίν τους ἀπὸ κάθε ἀλλοδαπόν, μὰ πρωτίστως ἀπὸ τὶς ὁρδὲς Ἀφροασιατῶν ἐχθοδοπῶν ποὺ συρρέουν καθημερινῶς στὰ ἱερά μας χώματα·
πὼς νὰ ζοῦν καὶ νὰ ἀποδέχονται τὸ παρὰ φύσιν σὲ κάθε φάσμα τῆς ζωῆς τους·
πῶς νὰ προσαρμοστοῦν στὴν μαλθακότητα, ἰδίως τὰ ἀγοράκια τὰ ὁποῖα, ἄν τυχὸν ἀνδρεύσουν καὶ ἀνατραφοῦν μὲ τὰ ἑλληνικὰ ἰδεώδη, ἀποτελοῦν μέγιστον κίνδυνον γιὰ τὸ σύστημα τῆς νέας ἐποχῆς καὶ τῶν ἀτζεντῶν ποὺ ἐπιβάλλονται.
Μὰ καὶ τὰ κορίτσια, οἱ Ἑλληνοποῦλες θὰ πρέπει νὰ ἀποδεχτοῦν καὶ νὰ γαλουχηθοῦν μὲ τὰ πρότυπα τοῦ φεμινιστικοῦ ἰδεώδους καὶ κάθε ἄλλου ἐκμαυλιστικοῦ τῆς γυναικείας ἀξιοπρεπείας καὶ φύσεως, ποὺ τὶς θέλουν ἄτεκνες, καρριερίστριες, γατομάνες ποὺ θὰ ἱκανοποιοῦνται καλλίτερα γιγνόμενες τρόπαια τοῦ κάθε ἀπανταχόθεν ἐπήλυδος καὶ σὲ καμμία περίπτωσιν φιλοπάτρεις, ἔχουσες ὑψηλὰ ἰδανικὰ καὶ σύζυγοι μεγάλων ἡρώων, πολεμιστῶν ψυχῇ τε καὶ σώματι καὶ μητέρες ἄξιες νὰ δώσουν πνοὴ καὶ νὰ ἀναθρέψουν τοὺς μεγάλους Ἕλληνες ἥρωες τοῦ μέλλοντος καὶ μεγάλα μυαλά μὲ ἑλληνικὴ σκέψιν καὶ συνείδησιν.
Ἀκόμα, οἱ «σεπτοί» καθηγητᾶδες πρέπει νὰ τοὺς περάσουν τὸ μήνυμα τῆς ἑβραϊκῆς προπαγάνδας τοῦ ὀλοκαυτώματος καὶ πὼς νὰ μὴν ἐκφέρουν καμμία ἀρνητικὴ κρίσιν γιὰ τὸν «περιούσιον λαόν», γιὰ κανέναν λόγον, μὲ κανέναν τρόπον καὶ ποτέ (βάζουν καὶ διάφορες δακρύβρεχτες ἱστοριοῦλες τύπου «Τὸ ἡμερολόγιον τῆς Ἄννα Φράνκ», τῆς γνωστῆς πλέον Ἑβραιοποῦλας, γόνου τραπεζίτου καὶ βιομηχάνου, ἡ ὁποία ἔζησε μὲ ὅλες τὶς ἀνέσεις παρασιτώντας στὴν Ὁλλανδία, σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ὑποτίθεται οἱ Ἑβραῖοι κακοποιοῦντο καὶ πεινοῦσαν. Οἱ διαχρονικὲς γενοκτονίες τῶν Ἑλλήνων καὶ δὴ ἡ γενοκτονία ποὺ τελεῖται στὶς μέρες μας εἶναι ἥττονος σημασίας ἐν Ἑλλάδι, μπροστὰ στὸ καλοπουλημένο ἐκ τοῦ Ἑβραίου πατρός της παραμύθι τῆς. Ἀκόμα ἔχει κι ἄλλα ἐνδιαφέροντα ἀποσπάσματα σὲ αὐτὴν τὴν ἑνότητα, ὅπως τὰ κείμενα :
«Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΝΑΖΙΣΜΟ», ὅπου ναζισμὸς φυσικὰ ἐννοεῖται ἡ φιλοπατρία...
καὶ τὸ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ», ἤτοι μία ἀκόμη προπαγανδιστικὴ μέθοδον ἀποκτήσεως ἄλλοθι γιὰ ὁποιαδήποτε ἀποκρουστικὴ πράξιν θελήσει κανεὶς νὰ πράξει, ἀρκεῖ νὰ παίξει τὸ χαρτὶ τοῦ ἀντισημιτισμοῦ).
Ἐπιπλέον, θέμα συζητήσεως στὴν τάξιν εἶναι καὶ ἡ θεματολογία τοῦ στείρου καὶ στειρωμένου κυριολεκτικῶς καὶ μεταφορικῶς ἀνθρώπου τοῦ μέλλοντος, ὅπως τὸν ὀνειρεύονται οἱ διάφορες ἀτζέντες περὶ κλιματικῆς ἀλλαγῆς, τεχνητῆς νοημοσύνης, τεχνολογικῆς «προόδου»...
ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΣΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΓΟΣΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΑΥΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΟΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ «ΔΑΣΚΑΛΟΙ» ΣΤΑ «ΣΧΟΛΕΙΑ». ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΑΣΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΑΡΙΣΤΕΥΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ. ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ ΑΝΕΧΟΜΕΘΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ. ΣΤΑ ΔΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ...

Λογική Ετύμου
Οἱ «μικρές, ταπεινὲς ὁμάδες ποὺ κινοῦνται διακριτικά» κατὰ τὸν συγγραφέα.

Οἱ ἄνθρωποι μὲ τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ ἀνεχτοῦμε νὰ γίνει «ἡ ἀναπόφευκτη ἐθνικὴ άναδιάρθρωση» κατὰ τὸν συγγραφέα. Καὶ μὲ τοὺς ὁποίους θὰ «ἀνταλλάξουμε ἤθη» καὶ θὰ «διασταυρωθοῦμε», ὅπως γράφει στὸ διδακτέον κείμενον.

Ὁ Ἀφρικάνος τέρπεται ποὺ βλέπει τοὺς ὁμοίους του Ἀφρικάνους νὰ εἶναι ...γείτονές του στὴν Κυψέλη! «Γιατὶ τὸ νὰ εἶσαι ὁ μόνος Ἀφρικάνος σὲ αὐτὴν τὴν γειτονιά, δὲν εἶναι καλὸ γιὰ σένα».

Ἄν τολμήσει ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΛΛΗΝΑΣ νὰ πεῖ τὸ ἴδιο πρᾶγμα, ἄν τολμήσει νὰ ὑπερασπιστεῖ τὸ ἔθνος του καὶ τὴν πατρίδα του εἶναι «ρατσιστής, ναζιστής, φασίστας κοκ». Πρέπει νὰ ἀνεχτεῖ καὶ νὰ ἀποδεχτεῖ τὴν ἀντικατάστασίν του.

1 σχόλιο:

  1. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΣ ΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ: https://blogs.mediapart.fr/chalouette/blog/240415/eurogendfor-l-armee-privee-de-l-ue-prete-au-depart-pour-la-grece

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ