Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠαρασκευή 29 Απριλίου 2022

Ή πίστη τών ανθρώπων είναι δύναμη δημιουργός. Ή πίστη τών ανθρώπων είναι  δύναμη δημιουργός.

Οί άνθρωποι αγγίζουν τά πράγματα , οί άνθρωποι αγγίζουν καί τόν Θεό.

Οί άνθρωποι κάνουν τά γήϊνα νά έρχονται σ' επαφή μέ τά ουράνια.

Καί τό όλον έρχεται στήν νόηση καί κάθεται έπειτα στόν θρόνο τής καρδιάς.

Καί αυτή στέλνει τήν ζωή στά πάντα.

Εκεί καί τό θαύμα!


Αγνή Παρθένε (ορχηστρικό)- Μ. Δεμέτζος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ