Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

ΥΠΕΡΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Μία λέξη ποὺ ὅλοι γνωρίζουμε πολλὰ χρόνια τώρα, ἀλλὰ νομίζω ἔχει φθάσει ἡ ἐποχὴ ποὺ βιώνουμε τὴν κατάσταση στὴν πλήρη της ἐξέλιξη καὶ νοιώθουμε βαθειὰ στὸ «πετσί» μας τὴν σημασία της.
Ὅσο ὁ Δυτικὸς πολιτισμὸς βυθιζόταν τὰ τελευταῖα χρόνια μὲ εὐχαρίστηση μέσα στὴν μαρξιστικὴ ἰδέα τῆς ἀλληλεγγύης καὶ τῆς ἀνηλεοῦς προπαγάνδας τῶν ἐμετικῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, κάποιοι προσπαθοῦσαν νὰ διεγείρουν τὶς αἰσθήσεις τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἦταν σὲ ἐπαφὴ μέσω κοινωνικῶν δικτύων, γιὰ τὰ ἐπερχόμενα δεινά, ἀλλὰ ματαίως, ἀφοῦ ἡ «ἀνάγκη» δὲν εἶχε εἰσχωρήσει στὸ σῶμα τῶν ἀναγνωστῶν ἀκόμη.
Τὰ κοινωνικὰ δίκτυα ἔχουν σκοπὸ νὰ προάγουν τὸν πολιτισμὸ διαδίδοντας γνώσεις, πληροφορίες καὶ ἰδέες, ἀλλὰ δυστυχῶς ἔχουν ἀποτύχει οἰκτρά. Αὐτὸ εἶναι ἕνα γεγονὸς ποὺ παραδέχονται καὶ οἱ ἴδιοι οἱ δημιουργοί τους Ἀναζητῆστε τὸ βίντεο μὲ τὴν ὀνομασία: « The Social Dilemma»
Οἱ ἄνθρωποι ποὺ συμβιοῦν σὲ μία κοινωνία, ὄταν τυχαίνουν «εὐλογίας» καὶ ἀνακαλύπτουν κάποια γνώση ποὺ θεωροῦν ὅτι θὰ βοηθήσῃ τὸ σύνολο καὶ κατ᾽ ἐπέκταση καὶ τοὺς ἴδιους, προσπαθοῦν νὰ διοχετεύσουν τὴν πληροφορία σὰν ἔνδειξη ἀβροφροσύνης στοὺς ὑπολοίπους, αἰσθανόμενοι ταὐτόχρονα ὅτι ἐκπληρώνουν κάποιο σκοπὸ καὶ ἀνταποδίδουν τὸ χρέος στὴν κοινωνία ποὺ τοὺς ἀνέθρεψε, τοὺς ζεῖ καὶ ἐγγυᾶται τὴν ὑγιῆ ἐξέλιξή τους. Ὅμως, δυστυχῶς δὲν ἔχει ἀνταπόκριση στὸν δυτικὸ πολιτισμό, ὁ ὁποῖος φαίνεται νὰ διασπᾶται σὲ πολλὲς μικρὲς μονάδες ὅπως ὁ ὑδράργυρος ὅταν πέσει στὸ ἔδαφος καὶ ἐξαφανίζεται σὲ ἀμέτρητες μικρὲς σφαῖρες ποὺ χάνονται ἀπὸ τὴν ὄραση.
Σὰν νὰ μὴν ἔφθαναν ὅλα αὐτά, ἡ πληροφόρηση ἄρχισε νὰ ἔρχεται ἀπὸ παντοῦ, μὲ χαρά, προθυμία, ἀλλὰ καὶ μὲ δόλο. Σὲ τόσο μεγάλο βαθμό, ποὺ ἡ ἀξιολόγηση τοῦ πλέον σημαντικοῦ,νὰ γίνεται ἕνα δύσκολο ἔργο. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, τὰ μυαλὰ τῶν ἀνθρώπων δὲν μποροῦν νὰ ἀπορροφήσουν πολλά, ἀλλὰ μόνο αὐτὰ ποὺ ἔχουν συνηθίσει· τὰ ὑπόλοιπα τὰ ἀπορρίπτουν.
Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ
Ὅταν ἀνακαλύψω κάποια σημαντικὴ πληροφορία, φροντίζω νὰ τὴν καταχωρήσω στὴν κατηγορία ποὺ ἀνήκει καὶ νὰ τὴν ἀποθηκεύσω ὥστε σὲ πρώτη εὐκαιρία νὰ τὴν μοιραστῶ μὲ τὴν «κοινωνία μου». Ἔτσι ξεκίνησα ἕνα φάκελλο μὲ πληροφορίες ποὺ θεωροῦσα ὅτι ἦταν καλὸ νὰ γνωρίζῃ ἡ κοινωνία μου καὶ σὲ πρώτη εὐκαιρία, γράφοντας κάποια εἰσαγωγὴ καὶ σημείωση, τονίζοντας τὰ σημαντικὰ τὴς πληροφορίας, νὰ ἀναρτήσω τὴν δημοσίευση.
Ἔτσι δημιουργήθηκε ἔνα φάκελλος μὲ μελλοντικὲς δημοσιεύσεις, αὐτὸς ὁ φάκελλος χρειάστηκε νὰ περιέχῃ ἄλλον ἕνα τὸν ὁποῖο ὀνόμασα: «Ἐπείγουσες δημοσιεύσεις» γιὰ νὰ ἐπεξεργαστῶ τὸ περιεχόμενό τους πρὶν τὶς δημοσιεύσω. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὑπῆρξε ἀνάγκη νὰ δημιουργηθῇ καὶ ἕνας ἑπόμενος ἀφοῦ τὰ περιεχόμενα τοῦ πρώτου ἄρχισαν νὰ γίνονται δύσκολα διαχειρήσιμα ὅταν ὑπερέβαιναν τὸν ἀριθμὸ τῶν 30 -50 διαφορετικῶν θεμάτων.
Ἡ ἀπάντηση βρίσκεται στὴν φωτογραφία γιὰ νὰ πείσῃ τὸν καθένα ὅτι ἡ ὑπερπληροφόρηση εἶναι ὄχι μόνο μία πραγματικότης, ἀλλὰ ἴσως καὶ ἕνα ὅπλο τὸ ὁποῖο τελικὰ λειτουργεῖ ἐναντίον μας.
Δὲν ξέρω ἐὰν χρειαζόμαστε νὰ ἀποδείξουμε 100 φορὲς ὅτι λένε ψέματα, ὅτι χειραγωγοῦν τὴν κοινὴ γνώμη, ὅτι δίνουν λάθος στοιχεῖα, ὅτι δὲν ἔχουν ἐπιχειρήματα γι᾽ αὐτὸ χρησιμοποιοῦν τὸν τρόμο, ὅτι καταπατοῦν ὅλους τοὺς νόμους γιατὶ τοὺς ἔχουν ἐγγυηθεῖ τὸ ἀκαταδίωκτο.
Γνωρίζουμε τὰ πάντα. Δὲν χρειάζεται νὰ ἀποδείξουμε τἰποτα σὲ κανέναν. Ὅλοι ἔχουν ἐπιλέξει τὸν δρόμο τους κι ἐμεῖς τὸν δικό μας. Εἶναι καιρὸς γιὰ ἔμπρακτη ἀντίσταση. Δὲν χρειαζόμαστε κανέναν νὰ μᾶς πῇ ὅτι γενοκτονοῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ γενικώτερα τὴν λευκὴ φυλή καὶ τὸν Χριστιανισμό.
Τάσος Πατεράκης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ