Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠέμπτη 23 Ιουλίου 2020

Ἡ νομοθεσία γιά τήν νομιμοποίηση τῶν ἐκτρῴσεων εἶναι καθαρά μιά μασσῳνική υπόθεση.

Ἡ νομοθεσία γιὰ τὴν νομιμοποίηση τῶν ἐκτρῴσεων εἶναι καθαρὰ μιὰ μασσῳνικὴ πετυχεσχιὰ.
{«Ή μασσωνία  δέν είναι τίποτα άλλο από μιά υπό κάλυψη δημοκρατία, καθώς ή ίδια ή δημοκρατία δέν είναι τίποτα άλλο από μιά κοσμική  μασσωνία  ».
 

Στὶς 5 Σεπτεμβρίου 2005, ὁ γυναικολόγος Alain Bauer ἔφυγε ἐπίσημα ἀπ᾿ τὸ Μασσῳναργιὸ, κι ἔτσι βρῇκε ἡ "Le Monde" τὴν εὐκαιρία νὰ ἀναγνωρίσῃ τὴν σημαντικὴ συνεισφορὰ του στὴν προετοιμασία τῆς "Loi Veil", δηλαδῇ τῆς νομοθεσίας {αποποινικοποίησης τών άμβλώσεων } τοῦ Ἰανουαρίου 1975, ὅπου ἡ Γαλλία ὑπῇρξε ἡ πρώτη χώρα τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης ποὺ εἶπε ΝΑΙ στὸ ἀπαίσιο ἔγκλημα καὶ διετύπωσε ἕναν τέτοιον ΄νόμο`.
Voyage au pays de la francs maconnerie
Alain Bauer 
Ἔκτοτε ὁ Bauer κατέστη ἕνας σημαντικὸς καὶ μὲ ἐπιῤῥοὴ ἀκτιβιστής ὑπὲρ τῆς ἀνάγκης καθιερώσεως μιᾶς νέας βιο-δεοντολογίας στὴν ἐπιστήμη (ὡς πρὸς τὸ δικαίωμα νὰ χειρίζεται τὰ ἐμβρυϊκά κύτταρα καὶ οὕτω καθεξῆς).
Δημοσίευσε δημοσίως τὴν λύπη του γιὰ τέτοιες ἐνέργειες καὶ ζῄτησε τὴν Συγγνώμη τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων γιὰ τὰ ἐγκλήματα ποὺ διέπραξε ἐν ὅσῳ ἦτο διευθυντικὸ ὄργανον τῆς Γαλλικῆς Μασσωνίας. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη δὲν ἦτο εἷς ἁπλοῦς μασσωνᾷκος ἀλλὰ ὁ Μέγας Διδάσκαλος τῆς "Μεγάλης Ἀνατολῆς τῆς Γαλλίας"! Μέχρι πρόσφατα ἦτο καὶ σύμβουλος τοῦ ἀποστάτη ἑβραίου Νικολὰ Σαρκοζὺ.
Σὲ μιὰ συνέντευξὴ του στὸ "L'Homme Nouveau" (ἀρ. 1356 τῆς 12ης Νοεμβρίου 2005), ἐξήγησε πόσο κυρίαρχη ἦτο ἡ Μασσωνικὴ ἐμπλοκὴ στὴν προετοιμασία τοῦ «Loi Veil» καὶ πῶς ἡ σατανιστικὴ «ἀδελφότητα» προετοίμαζε τὸ ἔδαφος μὲ κάθε εἴδους πονηροὺς τρόπους.

Η περιγραφή αυτής της εικόνας, σχολίασε επίσης παρακάτω
Simone Veil-Jacob
 Ἡ ἁρμοδία ὑπουργός, ἑβραία Simone Veil-Jacob, καὶ ἡ ἀδελφή της ᾖσαν τὰ μόνα δύο μέλη τῆς οἰκογένειάς τους ποὺ ἐπέζησαν ἀπὸ τὰ γερμανικὰ στρατόπεδα ἐξόντωσης. Ὁ βῳμὸς τῶν θυμάτων τῶν ἐκτρῴσεων, ἐν τῷ μεταξὺ, ἔχει ξεπεράσει ἑκατὸ φορὲς τὶς τιμὲς τοῦ λεγομένου Σοὰ, ἑβραϊστὶ Ὁλοκαύτωμα, πάει νὰ πῇ 6.000.000 χ 100, δηλαδῇ ΠΑΝΩ ἀπὸ 600 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΄νομιμοποιημένοι` φόνοι. 
Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ, ἡ Ἕνωσις Ὀρθοδόξων Ῥαββίνων (“Union of Orthodox Rabbis”) τῆς Νέας Ὑόρκης ἐξέφρασε τὸν σκανδαλισμὸ της κατὰ τὴν παρουσία της τὸ 2005 στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις ποὺ σημάδεψαν 50 χρόνια ἀπὸ τὴν παραμῦθα τοῦ Ἄουσβιτς.
Πιὸ πρόσφατα, ὁ Δρ Pierre Simon, πρῴην Μέγας Διδάσκαλος τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Γαλλίας, (1969-71 καὶ 1973-75), δῄλωσε σὲ μιὰ συνέντευξὴ του γιὰ τὸν Γαλλικὸ Πολιτισμὸ τὴν Δευτέρα 8 Ὀκτωβρίου 2007 τὰ ἀκόλουθα σύμφωνα μὲ τὶς δηλώσεις τοῦ Alain Bauer -ἐπίσης, παρεμπιπτόντως, μὲ τὸ ἀποκαλυπτικὸ βιβλίο ποὺ ἔγραψε τὸ 1979 μὲ τῖτλο "De la vie avant toute chose".

 Ὅπως κι ὁ Alain Bauer, ὁ Pierre Simon εἶναι γυναικολόγος. Ἦταν σύμβουλος τῆς Simon Veil κατὰ τὴν διάρκεια τῆς προετοιμασίας τῆς νομοθεσίας γιὰ τὶς ἁμβλώσεις. Εἶπε: «Γιὰ σαράντα χρόνια ὁ ἀγῶνας ποὺ διεξάγουμε ἦταν πάντα ὁ ἴδιος: ἡ ἀντισύλληψη, ἡ ἀπελευθέρωση τῆς σεξουαλικῆς συμπεριφοράς, ἡ ἔκτρωση, ἡ ὁμοφυλοφιλία καὶ ἡ εὐθανασία (...) Ὑπεστηρίχθη ἀπὸ μιὰ μεγάλη κοινοβουλευτικὴ συμμορία ποὺ ἐπιθυμοῦσε νὰ λυτρῴση τὴν ...ἀνθρωπότητα ἀπὸ πολλὰ ...σκοταδιστικὰ (!;)...".
πηγή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ