Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤετάρτη 23 Μαΐου 2018

ΔΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΒΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΙΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ;; ΤΕΛΙΚΑ, ΙΣΩΣ ΔΙΟΤΙ θέλαμε Κομμουνιστική Ελλάδα!!

ΔΙΟΤΙ είμεθα ανιστόρητοι, ανόητοι και βλάκες και δεν βλέπουμε το καλό μας!
Οι κατοχικές κυβερνήσεις κατώρθωσαν να διατηρήσουν το κράτος και την κοινωνία εν λειτουργία! Λειτουργούσαν κανονικότατα όλα, όπως οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας, τα Δημαρχεία, τα Πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία! Επίσης διετηρείτο η ελληνική διοίκησις του κράτους, τα πάντα τα διοικούσαν Ελληνες όπως και πριν ακριβώς και η Αστυνόμευσις και η Ασφάλεια ήτο στα χέρια των Ελλήνων και ελειτουργούσε κανονικώς η Αστυνομία πόλεων και η Χωροφυλακή, χωρίς να αλλάξη τίποτε, και είχον ιδρυθή και τα Τάγματα Ασφαλείας! Η κυβέρνησις είχε κύρος και ήτο διεθνώς ανεγνωρισμένη κανονική κυβέρνησις και υπήρχε εδώ επιτετραμμένος των ΗΠΑ!!
----
Η ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ "ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ"
Οταν ένα κράτος χάνει τον πόλεμο υπογράφει μίαν συνθηκολόγησιν και η ζωή του λαού συνεχίζεται! Αυτό εγίνετο εξ απαρχής κόσμου έως το 1939. Τότε η Αγγλία επέβαλε στις συμμαχικές της κυβερνήσεις να μην υπογράψουν συνθηκολόγησιν και να μην συνεχίσουν να διοικούν την χώραν τους αλλά να σχηματίσουν "εξόριστες κυβερνήσεις" με έδραν την Αγγλικήν επικράτειαν! Εν τω μεταξύ τί θα εγίνετο η χώρα και ο λαός; Δεν έπρεπε να συνεχισθή η διοίκησις και η ομαλή κοινωνική ζωή της χώρας; Τί έπρεπε να γίνη; Να μεταβληθή η χώρα σε ζούγκλα; Ο λαός να κάνη χαρακίρι; Διατί τάχα το εσκέφθη αυτό η Αγγλία; Αυτή είχε κατακτήσει μυριάδες κράτη και μετά την κατάκτησιν η ζωή κυλούσε πολύ κανονικά υπό την εποπτείαν του Αγγλου Αρμοστού. Επομένως διατί εγεννήθη στους Αγγλους αυτή η ιδέα, η οποία μάλιστα εφηρμόσθη με μεγάλην σκληρότητα π.χ. ο Βασιλεύς του Βελγίου που ηρνήθη να εγκαταλείψη τον λαόν του διά να ζήση σε ένα ανάκτορον στην Αγγλίαν, μετά τον πόλεμον εθεωρήθη "εγκληματίας πολέμου" και ηναγκάσθη να παραιτηθή! Περίεργη, ακατανόητη ιδέα, προϊόν φρενικής διαταραχής; Τί έγινε στα κράτη της Ευρώπης που οι Βασιλείς και οι Κυβερνήσεις εγκατέλειψαν τους λαούς τους κι έφυγαν γιά να ζήσουν υπό την ασφάλειαν της αγγλικής επικρατείας, όπως συνέβη στην Ελλάδα; Σε ωρισμένα κράτη εσχηματίσθησαν εθνικές κυβερνήσεις από εντόπιες προσωπικότητες που εξησφάλισαν την απαραίτητον ομαλότητα της ζωής, μεταπολεμικώς οι κυβερνήσεις αυτές ωνομάσθησαν «κατοχικές κυβερνήσεις δοσιλόγων» και τα μέλη των κατεδικάσθησαν εις θάνατον διότι ήσαν «συνεργάτες του εχθρού» και δεν άφησαν την κοινωνίαν να διαλυθή! Εις άλλα κράτη, ως π.χ. στην Πολωνίαν, το κράτος και οι υπηρεσίες του εδιοικήθησαν κατευθείαν από Γερμανόν Αρμοστήν και Γερμανούς δημοσίους λειτουργούς! Βεβαίως, όλοι αντιλαμβανόμεθα το πλεονέκτημα διά την χώραν και τον λαόν να έχει κυβέρνησιν εντοπίων και όχι Γερμανών· εμείς το καταλαβαίνομε, όμως το αντίθετον επίστευε η Αγγλία και οι "εξόριστες κυβερνήσεις"!
----------
ΔΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΒΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΙΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ;;
ΔΙΑΤΙ ΒΓΑΖΟΝΤΑΣ ΑΦΡΟΥΣ ΥΒΡΙΖΟΥΜΕ: «Δοσίλογοι»! «Ταγματασφαλίτες (υβριστικά)», «Γερμανοτσολιάδες (υβριστικά τα Τ.Α.)»!
ΔΙΟΤΙ ΗΣΑΝ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΝΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ-ΚΚΕ-ΠΕΕΑ!
ΔΙΑΤΙ;; 
Διότι όταν θα έφευγαν οι Γερμανοί θα υπήρχε εδώ Κυβέρνησις εν λειτουργία και ικανές δυνάμεις της Χωροφυλακής και των Ταγμάτων Ασφαλείας!
Τί ήθελε το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ-ΚΚΕ-ΠΕΕΑ και οι συνοδοιπόροι τους;; 
Να μην υπήρχε ελληνική κυβέρνησις! Την Ελλάδα να διοικούσε απευθείας Γερμανός Προβλεπτής, όπως την Πολωνία! Παντού να υπήρχον Γερμανοί διοικητές! Να μην υπήρχον ελληνικές δυνάμεις Αστυνομίας-Ασφαλείας αλλά μόνον τα γερμανικά SS!
ΔΙΑΤΙ τό ήθελαν αυτό;;
ΔΙΟΤΙ μόλις θα έφευγαν οι Γερμανοί η χώρα θα ήτο κυριολεκτικώς διαλελυμένη και ακέφαλη, δεν θα λειτουργούσε τίποτε και φυσικά δεν θα υπήρχον κανενός είδους ένοπλες δυνάμεις!
Οπότε θα κατέβαιναν αυτοί και το μόνον που θάχαν να κάνουν θα ήτο να επανδρώσουν τις άδειες καρέκλες των υπουργείων, οργανισμών, Δημαρχείων και λοιπών με στελέχη του ΚΚΕ! Η ΠΕΕΑ θα αυτοανεκηρύσσετο ως Ελληνική Κυβέρνησις και καθώς θα ήσαν η μόνη ένοπλος δύναμις η ΟΠΛΑ θα έπαιζε αυτοδικαίως τον ρόλον της Αστυνομίας/Ασφαλείας και ο ΕΛΑΣ θα ήτο ο Ελληνικός Στρατός! Κι όταν θα ήρχετο η Κυβέρνησις του Καΐρου θα ευρίσκετο προ τετελεσμένων γεγονότων! Θα την καλωσόριζε η Κομμουνιστική Ελλάδα!!
Η Κυβέρνησις του Καΐρου μπόρεσε (όσο μπόρεσε) να σταθή διότι βρήκε πλήρως οργανωμένον κράτος και ίσχυρές σχετικώς ένοπλες δυνάμεις, την Χωροφυλακή, την Αστυνομία πόλεων και τα Τάγματα Ασφαλείας! Αλλοιώς δεν θάχε πού να σταθή κι ούτε οι Αγγλοι θα μπορούσαν να έλθουν (θα απητείτο κανονική απόβασις)! 
Οταν τον Δεκέμβριον του '44 εξεδηλώθη η Κομμουνιστική ανταρσία η Αθήνα θα έπεφτε τάχιστα αν δεν την κρατούσαν οι Χωροφύλακες (στην Σχολή Χωροφυλακής της οδού Μεσογείων και στου Μακρυγιάννη) και στο Θησείο και στα Πετράλωνα οι Χίτες (οι μαχητές της πατριωτικής αντιστασιακής οργανώσεως του στρατηγού Γρίβα-Διγενή)! Ιδού διατί όταν θέλουν να υβρίσουν αισχρά κάποιον οι ΚΚΕδες τον λένε "Χίτη"!
ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ
Διατί η Κυβέρνησις του Καΐρου εδίκασε τις κατοχικές κυβερνήσεις ως «δοσιλογικές» με γελοίες ασυνάρτητες δικαιολογίες, ήθελε και αυτή την λύσι Πολωνίας;; Ήθελε κυβέρνησι Νίκου Ζαχαριάδη διωρισμένη από τον συνταγματάρχη Ποπώφ;; Ας τους αθωώσωμε λέγοντες ότι: Δυστυχώς η Κυβέρνησις εκείνη απετελείτο από γελοία πρόσωπα που το μόνο που ήθελαν ήτο να μείνουν στην εξουσία δίδοντας γη και ύδωρ στους ΚΚΕδες! Ας δεχθούμε ότι ήσαν γελοία πρόσωπα και ας μην τους κολλήσωμε το στίγμα του "προδότη"!
ΔΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΒΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΙΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ;;
ΤΕΛΙΚΑ, ΙΣΩΣ ΔΙΟΤΙ θέλαμε Κομμουνιστική Ελλάδα!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ