Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΚυριακή 18 Μαρτίου 2018

ΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ

Ο Λένιν εδημιούργησε τον όρον «χρήσιμοι ηλίθιοι» και είπε ότι είναι απαραίτητοι διά την επιτυχίαν του πρώτου σταδίου της καταλήψεως της εξουσίας από τους Μαρξιστάς-Λενινιστάς! Και γενικώτερον να είπωμεν ότι είναι απαραίτητοι όταν επιχειρείται η ανατροπή της πολιτειακής τάξεως έως ότου επιτευχθεί αυτή!
Τους «χρησίμους ηλιθίους» τους βλέπομε να κυριαρχούν σε όλες τις φάσεις της Γαλλικής Επαναστάσεως, στις εξεγέρσεις του 1848, στην Ρωσσίαν από την Επανάστασιν του Φεβρουαρίου έως το 1920 και σε όλες τις άλλες χώρες όπου επεχειρήθη ή και επετεύχθη η ανατροπή της Πολιτείας!
Ποιοί είναι αυτοί; Πρώτον, ευφυείς, ειλικρινείς και έντιμοι άνθρωποι οι οποίοι έχοντες στον νοητικόν μηχανισμόν τους δόσιν αφελείας πείθονται από την τρέχουσαν προπαγάνδαν! Ούτως πιστεύουν ότι «λεφτά υπάρχουν» που δεν τα δίδει στον λαόν διά να εξιψωθή το βιοτικόν του επίπεδον ο Βασιλεύς αλλά θα τα δώσουν οι πολιτικοί μιάς ασταθούς Δημοκρατίας, οι ολιγογράμματοι συνήθως, αρριβίστες και καρριερίστες που επιδιώκουν από πτωχάνθρωποι που ήσαν διά της πολιτικής να αποκτήσουν κι αυτοί πλούτη και παλάτια! Σημειώσατε ότι αυτή η περίπτωσις, του αρριβίστα πολιτικού είναι και η καλυτέρα, διότι υπάρχουν και οι άλλοι, οι υπηρέτες σκοτεινών και ανομολογήτων συμφερόντων, τα όργανα μυστικών εταιρειών, οι πράκτορες ξένης δυνάμεως, οι εκπρόσωποι μειονοτήτων που επιδιώκουν την διάλυσιν του κράτους και λοιποί παρόμοιοι! Ομοίως πιστεύουν, όπως ο La Fayette, ότι ο Βασιλεύς και το Ανακτοβούλιόν του δεν γνωρίζουν ποίον είναι το ορθόν διά το καλόν της χώρας, όμως το γνωρίζουν οι εξ ορισμού αδαείς, ο λαός της Καθολικής Ψηφοφορίας! Πολλοί λέγουν ότι το πρόβλημα της Καθολικής Ψηφοφορίας είναι ότι ψηφίζουν άνθρωποι χαμηλής ή ηλαττωμένης νοημοσύνης, υπέργηροι και λοιποί: λάθος, το πρόβλημα είναι η γενική ακαταλληλότης! Εγράψαμε:
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ IQ
Πολλοί λέγουν ότι κακό το σύστημα της Καθολικής ψηφοφορίας διότι πολλοί ψηφοφόροι έχουν χαμηλό IQ !
Τί γίνεται όμως με τα άτομα που έχουν υψηλόν IQ ; Αυτοί είναι προφανώς μορφωμένοι και επιτυχημένοι, καθηγητές πανεπιστημίου, δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί! Τους ζητείται η γνώμη στον τομέα τους π.χ. πηγαίνετε να σας εξετάση ένας ιατρός καρδιολόγος, καλώς! Αν του ειπείτε όμως ότι έχετε και πρόβλημα στον θυρεοειδή θα σας ειπή να επισκεφθείτε ενδοκρινολόγον! Είναι ιατρός, άριστος με υψηλόν IQ όμως δεν γνωρίζει άριστα την ενδοκρινολογίαν παρότι τμήμα της ιατρικής είναι και αυτή!
Όμως όταν θα έλθη η ώρα των εκλογών θεωρούμε ότι αυτός ο υψηλού IQ επιστήμων γνωρίζει άριστα και πολιτικήν επιστήμην και Διεθνείς σχέσεις και οικονομικά/χρηματιστηριακά και Ελληνοτουρκικά και πολλά άλλα και άρα θα ψηφίση σωστά μετά λόγου γνώσεως!
Πώς περνά την ημέραν του ο υψηλού IQ επιστήμων; Φυσικά το επάγγελμά του, η επιστήμη του, του απορροφά το μέγιστον μέρος του 24ώρου, το καταλαβαίνομε! Βεβαίως, θα ενδιαφερθή κάπως και διά την ιδιωτικήν του ζωή, το σπίτι του και λοιπά! Στο τέλος της ημέρας πιθανότατα να έχη μισή ώρα ελεύθερη οπότε στην τηλεόρασιν θα ιδεί ειδήσεις, από σοβαρά ΜΜΕ εννοείται, από το BBC, την DW κι αν υπάρχει ακόμη το δελτίον του MEGA! Την Κυριακή με περισσότερον χρόνον στην διάθεσίν του θα αγοράση και μία καλή σοβαρή εφημερίδα με ωραίο ιλλουστρασιόν περιοδικό, την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, την Le Figaro, την Corriere della Sera! Λοιπόν, αυτά είναι τα εφόδιά του και με αυτά ψηφίζει!
Φυσικά εδώ ελάβαμε υπ' όψιν την αρίστην περίπτωσιν κι όχι την ελληνική πραγματικότητα όπου οι ψηφοφόροι χαμηλού-υψηλού IQ ψηφίζουν με βάσιν την πελατειακήν σχέσιν, το ρουσφέτι!
Με έναν λόγον, όλοι αυτοί οι ανωτέρω πιστεύουν και διακηρύσσουν την άποψιν ότι η Απόλυτος ή η Συνταγματική Μοναρχία είναι λάθος θεσμός και οι θεσμοί με βάσιν την Καθολικήν Ψηφοφορίαν είναι οι ορθοί! Αυτά τα φαινόμενα τα είδαμε κατά κόρον στην Ρωσσίαν, όπου οι ανώτερες τάξεις, οι άρχοντες και οι πλούσιοι αστοί, είχον απολύτως πεισθεί ότι η Ρωσσία θα μεγαλουργήθη καταργούσα την Μοναρχίαν και υιοθετούσα το ασταθέστερον δυνατόν πολίτευμα, την τότε "3ην Γαλλικήν Δημοκρατίαν"! Ο πρώτος και κύριος σκοπός των οργανωτών της αναταραχής, των επαναστατών, είναι να εκριζώσουν τον θεσμόν της Βασιλείας, οπότε η συνεργασία με τους πρώτους αυτούς είναι και απαραίτητος αλλά και λίαν ευεργετική, π.χ. λέγει ο λαός: Φυσικά δεν είναι καλή η Μοναρχία, δεν ξέρει ο πρίγκιψ Lvov; [ο πρώτος πρωθυπουργός της Προσωρινής Κυβερνήσεως που τον συναντήσαμε φυλακισμένον στο Αικατερίνεμπουργκ] Βεβαίως, οι Ριζοσπάστες αυτοί, γνωρίζουν διατί επιθυμούν την εκρίζωσιν της Μοναρχίας, διότι ακριβώς η Μοναρχία είναι οι ρίζες που συγκρατούν τον κορμόν του έθνους στο έδαφος της Ιστορίας! Θέλουν να εκθεμελιώσουν πλήρως το παλαιόν καθεστώς διότι είναι σωστός θεσμός οπότε τους εμποδίζει στα ισοπεδωτικά, κοσμοπολιτικά σχέδιά τους διαλύσεως των εθνών!
Δεύτερον, πολιτικοί, στρατιωτικοί, δικαστικοί, πολιτικά κόμματα, που πιστεύουν ότι είναι καλόν να φαίνεσαι "προοδευτικός", κεντρώος, ούτως και ψήφους θα κερδίσης και μόνον κέρδος θα έχης, διότι και τους αριστερούς επαναστάτες θα κολακεύεις και φόβο από τα δεξιά δεν έχεις, δεν δολοφονεί ο Βασιλεύς, οι επαναστάτες δολοφονούν! Η ομάδα αυτή είναι πολυπληθεστάτη, επικρατεί το αδιαχώρητον θα ελέγαμε! Εδώ υπάγονται οι λεγόμενοι «συνοδοιπόροι - fellow travelers», οι "ροζ αξιωματικοί" της Μέσης Ανατολής που κατώρθωσαν να διαλύσουν τον ελληνικόν στρατόν, οι μη-ΚΚΕδες πολιτικοί, στρατιωτικοί και γενικώς προσωπικότητες της κοινωνίας που κατά την διάρκειαν της Κατοχής επλαισίωσαν το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και εδέχοντο αδιαμαρτυρήτως τις θηριωδίες του, τα Κεντρώα ελληνικά κόμματα του 1950-1967 που τίποτε κακόν δεν έλεγαν διά το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, διά την προσπάθειάν του καταλύσεως της Πολιτείας και διά τις αισχρουργίες του, ούτε διά τα συμβαίνοντα στο Σιδηρούν Παραπέτασμα, και αντιθέτως εύρισκαν πολύ κακά τα Ανάκτορα! Τα κόμματα του 1974: Το ΠΑΣΟΚ που έλαβε ως ιδεολογίαν του τον Μαρξιστικόν Μύθον και ως σύνθημά του: «θα φέρουμε το καλόν μαρξιστικόν καθεστώς που δεν μπορεί να φέρη το ΚΚΕ!» Η Νέα Δημοκρατία, που κατεδίκαζε και καταδικάζει τον αγώνα του Έθνους κατά του Κομμουνισμού και ονομάζει τις εθνικές επετείους «γιορτές μίσους», εξισώνει το Έθνος με τους θανασίμους εχθρούς του και ομιλεί διά «Εμφύλιο πόλεμο» και επιπλέον δέχεται το ΚΚΕ ως "δημοκρατικό κόμμα" στην Βουλή! Αποτέλεσμα: όλοι οι Έλληνες έγιναν αριστεροί! Στο δημοψήφισμα της 8ης Δεκεμβρίου 1974 η Νέα Δημοκρατία επροπαγάνδισε εναντίον του θεσμού της Βασιλείας, οπότε το λεγόμενον κόμμα της Δεξιάς επέτυχε άνετα τον σκοπόν του ΚΚΕ!
Ομοίως αυτές τις συμπεριφορές προσωπικοτήτων και κομμάτων τις είδαμε αμέσως μετά τον πόλεμον σε όλες τις χώρες του Σιδηρού Παραπετάσματος που αφού οι «χρήσιμοι ηλίθιοι» εγένοντο το εφαλτήριον διά την εκτόξευσιν προς την εξουσίαν του Κομμουνιστικού Κόμματος, αυτό σταδιακώς τους εξολόθρευε με την «μέθοδον του σαλαμιού», φράσις που εχρησιμοποιήθη στην Ουγγαρίαν! Παράδειγμα της χρησιμότητος των «χρησίμων ηλιθίων»: σήμερον στην Ελλάδα έχομε κυβέρνησιν Κομμουνιστών όμως δεν φοβούμεθα ένα κυβερνητικόν πραξικόπημα διότι ο υπουργός Στρατιωτικών είναι Δεξιός!
Τρίτον, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις «χρησίμων ηλιθίων»! Ως όλα τα συγγενή αναρχικά, σοσιαλιστικά, σοσιαλεπαναστατικά, σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και κινήματα! Αυτά στην Ρωσσίαν επραγματοποίησαν την Επανάστασιν του Φεβρουαρίου, αυτά μετά το Μπολσεβικικόν πραξικόπημα του Οκτωβρίου εστήριξαν τους Μπολσεβίκους και κατόπιν, παρότι εφρικιούσαν βλέποντα τις θηριώδεις μεθόδους των Μπολσεβίκων και την λυσσώδη τρομοκρατίαν, τους υπεστήριζον έναντι των Λευκών! Όταν ο κίνδυνος πέρασε οι Μπολσεβίκοι φυσικά επέρασαν από στόματος μαχαίρας τους ηλιθίους αυτούς, με γνωστότερον γεγονός την Δίκην των Σοσιαλεπαναστατών το 1922, την οποίαν και αναφέρομε.
Επίσης τα αναρχοαυτόνομα, αναρχοδεξιά, ακροδεξιά, και άλλα "κατά του κατεστημένου" κόμματα και κινήματα, τα οποία υποστηρίζουν τους Κομμουνιστές εμμέσως διασπείροντες ιδέες που προάγουν την σύγχυσιν, όπως "όλοι ίδιοι είναι", "όλοι οι πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι", "με τις εκλογές δεν αλλάζει τίποτε, μαγκιά να μην ψηφίζεις", "δεν θέλουμε οργάνωσι και αρχηγό". Τα κινήματα αυτά κτυπούν συνεχώς τα μεγάλα Δεξιά κόμματα ως ανάξια, διεφθαρμένα και υπηρετούντα την ατζέντα του καπιταλισμού, παραβλέποντα την μεγίστην διαφοράν που υπάρχει μεταξύ ενός Κεντροδεξιού καθεστώτος με όση διαφθορά κι αν φαντασθούμε και τα κράτη-κομμουνιστικές φυλακές!
Επιπλέον, κινήματα οικολογικά, θρησκευτικά, πνευματικού διαφωτισμού, γκουρού της Ανατολής και πολλά άλλα σχετικά που τονίζουν ad nauseam τα τρωτά του καπιταλισμού που δεν σέβεται το περιβάλλον, που ωθεί τους ανθρώπους στο κυνήγι του χρήματος και τον καταναλωτισμόν και άλλα τοιαύτα γελοιώδη! Η δημιουργία τοιούτων συνοδοιπόρων (πνευματικοί άνθρωποι που επαινούν τον Κομμουνισμόν) είναι παλαιά και υπενθυμίζομε την περίπτωσιν του Nicholas Roerich, του γνωστού διανοουμένου και ζωγράφου, και της Helena Roerich, που ενεφάνισαν και επιστολές γεγραμμένες από τους Μαχάτμας, τους εκπροσώπους της «πλανητικής ιεραρχίας», που εδήλωναν ότι το ιδεώδες καθεστώς είναι το Κομμουνιστικόν και προσεκύνουν τον Λένιν ως τον "πνευματικόν απεσταλμένον της νέας εποχής" που όλοι ανεμένομεν! Ιδέ, Lars Adelskogh, «The False Mahatmas of mr. and mrs. Roerich», 2012.
ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ , 19 Μαρτίου 2018 (από το επηυξημένον κείμενον της «Σύντομης ιστορίας της Συγχρόνου Εποχής») 


Παναγιώτης Μαρίνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ