Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010

Οι πρώτες υποχρεωτικές μετατάξεις στο Δημόσιο

Την υποχρεωτική μετάταξη 1.700 υπαλλήλων από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις στους δήμους μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου του 2010, προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών που υπογράφει ο αρμόδιος υφυπουργός Γιώργος Ντόλιος.
Θα πραγματοποιηθούν αναγκαστικές μετακινήσεις νομαρχιακών υπαλλήλων, οι οποίοι απασχολούνται στον τομέα της πολεοδομίας και στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής πρόνοιας, κυρίως στις διευθύνσεις καταβολής προνοιακών επιδομάτων. Επίσης στην αρμοδιότητα των δήμων περιέρχονται και τα νομαρχιακά ΚΕΠ με το προσωπικό που απασχολούν.
Οι μετατάξεις των συγκεκριμένων υπαλλήλων υλοποιούνται στο πλαίσιο της μεταφοράς αρμοδιοτήτων και προσωπικού από τον β’ στον α’ βαθμό αυτοδιοίκησης, που προβλέπει ο «Καλλικράτης». Μετά την ολοκλήρωση των εθελοντικών μετατάξεων, όπου δήλωσαν συμμετοχή 1.500 υπάλληλοι των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, πραγματοποιούνται και οι υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού, προκειμένου να στελεχωθούν οι υπηρεσίες που μεταφέρονται στους δήμους. Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο ολοκληρώνεται το πρώτο «κύμα» μετατάξεων του «Καλλικράτη» προς τους δήμους, περίπου 3.500 υπαλλήλων για να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν με επιτυχία από 1-1-2011 οι μεταφερόμενες υπηρεσίες στον α’ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υποχρεωτικών μετατάξεων, υπουργείο και ΟΤΑ θα επισπεύσουν τις διαδικασίες για τη στελέχωση των υπηρεσιών. Το μεγαλύτερο βάρος έχει δοθεί στους δήμους όπου ο «Καλλικράτης» έχει μεταφέρει το σύνολο των αρμοδιοτήτων που έχουν άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση του πολίτη. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η δημοπράτηση 267 έργων για την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων στους συνενούμενους ΟΤΑ.
Οι δήμοι προετοιμάζονται πυρετωδώς έτσι ώστε με τον νέο χρόνο να έχουν τη δυνατότητα παροχής περισσότερων υπηρεσιών προς τους δημότες και να αποφύγουν καθυστερήσεις που θα οφείλονται στην έλλειψη προσωπικού ή στη μη συμβατότητα των πληροφοριακών συστημάτων.
Ποιοι, πού και πώς μετατάσσονται. Η διαδικασία
Μέχρι και τις 20-12-2010 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάταξης του συνόλου των μόνιμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούσαν την 1-1-2010 στις υπηρεσιακές μονάδες των νομαρχιών στους τομείς της πολεοδομίας και της κοινωνικής προστασίας. Για παράδειγμα, εάν από τη διεύθυνση πολεοδομίας μίας νομαρχίας όπου υπηρετούσαν 9 υπάλληλοι την 1-1-2010, οι 3 ζήτησαν την εθελοντική τους μετακίνηση σε δήμο, τότε, σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα μετακινηθούν υποχρεωτικά και οι υπόλοιποι 6 εργαζόμενοι. Οι διατάξεις δεν αφορούν τους αποσπασμένους υπαλλήλους από άλλες υπηρεσίες. Οι μετατάξεις των νομαρχιακών υπαλλήλων θα πραγματοποιηθούν στον δήμο της έδρας του νομού ή στον δήμο που λειτουργούσε η αποκεντρωμένη νομαρχιακή υπηρεσία.
Αρχικά θα ενημερωθεί ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας από τις διευθύνσεις προσωπικού των νομαρχιών για τους υπαλλήλους που υπηρετούσουν την 1-1-2010 στις υπηρεσιακές μονάδες που μεταφέρονται στους δήμους. Οι διευθύνσεις προσωπικού μεταφέρουν τους φακέλους των συγκεκριμένων υπαλλήλων στην περιφέρεια όπου ο γενικός γραμματέας υπογράφει άμεσα τις διαπιστωτικές πράξεις, με τις οποίες μεταφέρονται στους δήμους, σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου ή ειδικότητας.
Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι στην πλειονότητά τους δεν θα μετακινηθούν σε άλλα γραφεία και θα παραμείνουν στους χώρους όπου είχαν αρχικά εγκατασταθεί.
Υπάλληλοι νομαρχιακών ΚΕΠ: Με την ίδια σχέση εργασίας
Όλοι οι εργαζόμενοι στα νομαρχιακά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών μετατάσσονται με την ίδια σχέση εργασίας που διαθέτουν στους δήμους όπου λειτουργούν σήμερα οι υπηρεσίες. Οι μετατάξεις προσωπικού αφορούν και τους δόκιμους υπαλλήλους των ΚΕΠ μαζί με το σύνολο των υπαλλήλων αορίστου χρόνου του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. Τέλος, προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθούν επιπλέον περίπου 300 μετατάξεις υπαλλήλων για την άσκηση μεμονωμένων αρμοδιοτήτων από 1-1-2011, εάν οι νέοι δήμοι αιτηθούν επιπλέον προσωπικό.
Προσωποπαγείς θέσεις
Οι εργαζόμενοι τοποθετούνται αρχικά σε προσωποπαγείς θέσεις και μέχρι τον Ιούνιο του 2011 θα καταλάβουν οργανικές θέσεις στους νέους οργανισμούς υπηρεσιών που θα ψηφίσουν τα δημοτικά συμβούλια.
http://www.pressgr.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ