Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤετάρτη 23 Αυγούστου 2023

Όλα τά δάση τού πλανήτη καίγονται καί υπάρχει λόγος γι αυτό... Όχι. Οί φωτιές δέν είναι τυχαίες σ' όλο τόν κόσμο. Είναι όλες εμπρησμοί. Εμπρησμοί πού δέν έχουν νά κάνουν ούτε μέ οικόπεδα , ούτε μέ ανεμογεννήτριες ούτε μέ κάτι παρόμοιο. Ό λόγος είναι ένας. Υπάρχει σχέδιο αλλαγής τού παγκόσμιου κλίματος πρός εξυπηρέτηση κάποιων. Ποιά εξυπηρέτηση; Ίσως θέλουν νά προσαρμόσουν τό θέμα οξυγόνο μέ τήν αναπνοή τους καί τόν δικό τους γενετικό κώδικα. Έτσι, θέλουν νά καούν όλα τά δάση. Νά καταστραφεί τό πράσινο στόν πλανήτη. Καί ενώ αυτό συμβαίνει με τά δάση, εδώ καί χρόνια στίς πόλεις τής Ελλάδος βλέπουμε νά κόβονται τά δέντρα σέ βαθμό κακουργήματος . Δέντρα όπως οί λεύκες, οί ευκάλυπτοι, οί νεραντζιές , κυπαρίσσια, πλατάνια, καί κάθε είδος πού ήταν μέρος τής ζωής τών πόλεων. Τό ίδιο συμβαίνει καί σ' όλον τόν κόσμο. Αναρωτηθείτε τί μπορεί νά συμβεί στό κλίμα καί τόν πλανήτη όταν τά δέντρα δέν θά υπάρχουν πιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ