Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΚυριακή 11 Ιουλίου 2021

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ : ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ


Τού  Αναστάσιου  Πατεράκη

  Ἐμβόλια καὶ καταλληλότητα

·        Καταλληλότητα μασκῶν

·        Κυβερνητικὴ ἀντιμετώπιση

·        Παράρτημα: Κολλοῦν οἱ ἐμβολιασμένοι;

ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

 Ἔχουμε δύο μεταλλάξεις «Δ» καὶ «Λ»

Ἡ Δ (Δέλτα) εἶναι ἡ ἐπικρατέστερη μετάλλαξη ἡ ὁποία ἔχει ἀποδειχθεῖ κατὰ πολὺ ἡπιότερη μὲ 0.08% θνητότητα γιὰ τοὺς ἀνεμβολίαστους καὶ 0,69% θνητότητα γιὰ τοὺς ἐμβολιασμένους. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ θνητότητα στοὺς ἐμβολιασμένους εἶναι κατὰ ὀκτὼ φορές μεγαλύτερη ἀπὸ ὅ,τι στοὺς ἀνεμβολίαστους, ἀλλὰ καὶ πάλι δὲν εἶναι ἀνησυχητικό.

Πρόσφατα ἐμφανίστηκε μία νέα «μετάλλαξη». Ἡ συγκεκριμένη μετάλλαξη ὑπάρχει στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ ἀπὸ πέρυσι καὶ ὀνομάστηκε Λ (Λάμδα).

Σύμφωνα μὲ τὸ ἐπίσημο ἔγγραφο τῆς Βρεττανίας ποὺ ἐκδόθηκε στὶς 25 Ίουνίου 2021, εἶναι πιὸ μεταδοτικὴ ἀπὸ τὶς προηγούμενες μεταλλάξεις ἐνῷ γιὰ ὅλα τὰ περιστατικά, ποὺ παρουσιάστηκαν μέσα στὸ συγκεκριμένο χρονικὸ διάστημα δηλαδὴ μέχρι στὶς 25 Ἰουνίου, δὲν ὑπῆρξαν θάνατοι.

Ἀρκετὲς εἰδησιογραφικὲς ἱστοσελίδες ἀναφέρουν ὅτι ἡ μετάλλαξη «Λ» εἶναι πιὸ μεταδοτικὴ καὶ θανατηφόρα κάτι ποὺ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν νόμο ποὺ διέπει τοὺς ἰοὺς καὶ ποὺ ἔχουμε δεῖ μέχρι σήμερα.

Ὅσο πιὸ μεταδοτικὸς γίνεται ἕνας ἰός, μέσῳ μεταλλάξεων, τόσο λιγότερο θανατηφόρος γίνεται, αὐτὰ δηλαδὴ ποὺ εἶχαν ἐπισημανθεῖ ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2020, ἑπομένως κάποιος ψεύδεται. Γνωρίζουμε ὅτι ἕνας ὁλόκληρος μηχανισμὸς ἔχει στηθεῖ γιὰ νὰ μᾶς πείσῃ γιὰ τὴν φονικότητα τοῦ ἰοῦ. Ἑνὸς ἰοῦ ποὺ εἶναι καὶ κατασκευασμένος καὶ ποὺ ἔχει τὶς ἐπιπτώσεις ἑνὸς ἰοῦ γρίππης. Ὁ λόγος ποὺ περνᾶνε τὸ μήνυμα μίας πιὸ θανατηφόρας ἔκδοσής του εἶναι γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ περάσουν τοὺς  ἐμβολιασμοὺς σὰν «ἀναγκαίους» ἢ καὶ νὰ μποῦμε σὲ μία καινούρια  φάση ἐγκλεισμοῦ ὅπως ἔχει φημολογηθεῖ ἀκόμη ἀπὸ τὸν Μάϊο τοῦ 2021.

Τὰ πολυσυζητημένα ἐμβόλια τῶν ὁποίων οἱ παρενέργειες πλέον δὲν κρύβονται, οὔτε στοὺς νέους ἀνθρώπους ποὺ ἐμβολιάστηκαν. Στὴν Ἀμερικὴ γίνεται ὁλόκληρος σάλος καὶ στὴν Βρεττανία οἱ ἄνθρωποι ἀντιδροῦν στοὺς ἐμβολιασμοὺς στὰ παιδιὰ καὶ ὁ κυβερνητικὸς μηχανισμὸς ἐδῶ προσπαθεῖ νὰ περάσῃ τὸ παραμύθι γιὰ νὰ προετοιμάσῃ τὸ ἔδαφος γιὰ τὸν Σεπτέμβριο. Ἔχει ἤδη ἀποδειχθεῖ στὸ ἴδιο Βρεττανικὸ ἔγγραφο ποὺ προαναφέραμε, ὅτι τὰ ἐμβόλια στὴν μετάλλαξη «Δ», εἶναι ἤδη λιγώτερο ἀποτελεσματικὰ καὶ στὴν πρώτη καὶ στὴν δεύτερη δόση. Ὅλα αὐτὰ θὰ ἀποδειχθοῦν μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια ὅτι εἶναι λιγώτερο ἀποτελεματικὰ καὶ γιὰ τὴν μετάλλαξη «Λ».

Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ χρόνου λέγαμε γιὰ τὰ ἔμβόλια καὶ τὴν παγκόσμια παραγωγικὴ ἱκανότητα ποὺ ἀδυνατεῖ, πραγματικὰ ἀδυνατεῖ καὶ θὰ ἀδυνατῇ νὰ καλύψῃ τὶς παγκόσμιες ἀνάγκες γιὰ ὅλες τὶς μεταλλάξεις καὶ γιὰ ὅλο τὸν πληθυσμό ὥστε νὰ γίνῃ σωστὸς ἐμβολιασμός. Ἑπομένως, εἶναι σὰν νὰ κυνηγᾶμε τὴν οὐρά μας.

Ὑπάρχει τόση πίεση γιὰ ἐμβολιασμοὺς ἀλλὰ τὸ ἐρώτημα εἶναι: «γιατί;» Ἀρχικὰ ἂς θυμηθοῦμε τὴν σύνοδο κορυφῆς ποὺ εἶχε γίνει στὶς 12 Σεπτεμβρίου 2019, πολὺ πρὶν ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἱστορία ποὺ βιώνουμε περίπου γιὰ εἴκοσι μῆνες. Σὲ αὐτὴν τὴν Σύνοδο εἶχε ὑπογραφεῖ ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὁλόκληρη χάρτα γιὰ μαζικοὺς ἐμβολιασμοὺς μέχρι καὶ τὸ 2030. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι μὲ τὴν αἰτιολογία τῶν μεταλλάξεων ποὺ πιάνουν ἢ δὲν πιάνουν τὰ τωρινὰ ἐμβόλια, περνάει σιγὰ-σιγὰ τὸ παραμύθι τῆς τρίτης, τέταρτης δόσης  κ.ο.κ. Οὐσιαστικὰ οἱ ἐμβολιασμοὶ «δὲν θὰ τελειώσουν ποτέ». Ὅσοι ἔφαγαν τὸ «τυράκι» ὅτι μὲ δύο ἐμβολισαμοὺς καθάρισαν, ἁπλὰ πιάστηκαν στὴ φάκα. Ἂρα γιὰ ποιά ἀνοσία ἔναντι τοῦ ιὀῦ μιλᾶμε;

῞Ἕνα πιὸ τοπικὸ πρόβλημα στὰ δικά μας ἐμβόλια εἶναι ἡ ἡμερομηνία λήξης τους. Ἔχουν κυκλοφορήσει διάφορες φωτογραφίες στὸ διαδίκτυο μὲ τὴν λήξη τῶν ἐμβολίων νὰ εἶναι περὶ τὰ μέσα Αὐγούστου 2021, ἄρα γιατί συζητᾶμε; Δὲν θέλουν νὰ πεταχτοῦν τὰ ἐμβόλια αὐτὰ γιὰ νὰ μὴν πᾶνε χαμένα τὰ χρήματα. Θυμόμαστε ὅλοι μας τὴν περιβόητη δήλωση καὶ τὴν ἐρώτηση τοῦ Πορτοσάλτε: «Ἐμεῖς τί θὰ κάνουμε μὲ τὰ ἐμβόλια τῆς «Astrazeneca», θὰ τὰ πετάξουμε;» Μία δήλωση ποὺ εἶναι ἀπαράδεκτη ἀπὸ πάσης ἀπόψεως καὶ ἐναντίον κάθε λογικῆς εἰπωμένη μάλιστα ἀπὸ ἕνα βῆμα μὲ μεγάλη ἀκροαματικότητα ἡ ὁποία θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε ἐπιφέρει ἐπιπτώσεις, ἀλλὰ φυσικὰ τίποτα δὲν ἔγινε καὶ πέρασε στὰ εὐτράπελα γιὰ νὰ ξεχαστῇ μία ὥρα ἐνωρίτερα.

Ἐν συνεχεία μᾶς πιέζοιυν νὰ κάνουμε τὰ ἔμβόλια τὰ ὁποῖα ἀκόμα καὶ ἡ ἴδια ἡ ἱστοσελίδα τοῦ Guardian παραδέχεται ἀνοικτὰ ὅτι τὸ νὰ βλέπῃς ἀνθρώπους νὰ πεθαίνουν ἀπὸ ἐμβόλιο – μετὰ τὸν ἐμβολιασμὸ γιὰ τὸν κορωνοϊό – δὲν εἶναι ἀπαραίτητα κακὸ σημάδι, πρᾶγμα ἀνήκουστο. Στὴν ἐρώτηση ἐὰν ἐν τέλει τὰ ἐμβόλια δὲν εἶναι ἀποτελεσματικά, ἡ ἀπάντηση ἦταν καθηλωτική: «Τὸ περιμέναμε αὐτὸ ἀπὸ ἕνα ἐμβόλιο τὸ ὁποιο εἶναι ἀποτελεσματικὸ ἀλλὰ ἀτελές». Τὸ προφὶλ τοῦ ῥίσκου, διαφέρει κατὰ πολὺ μὲ παράγοντες τὴν ἡλικία ἀλλὰ καὶ γιὰ  τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο τὰ ἐμβόλια αὐτὰ ἔχουν διανεμηθεῖ.

 Ἂν προσθέσουμε τὴν γνωστὴ πληροφορία ὅτι τὰ ἐμβόλια αὐτὰ εἶναι πειραματικὰ καὶ δὲν ἔχουν ἐπίσημη ἄδεια χρήσης, τότε δεχόμαστε καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ξένοι πληθυσμοὶ νὰ βάλουμε στὸ σῶμα μας κάτι ποὺ δὲν ἔχει ἐγγύηση ἀπὸ τὸν κατασκευαστή, κάτι ποὺ εἶναι περίεργο γιὰ τὸν ἁπλὸ λογικὸ ἄνθρωπο, διότι ἐὰν φᾶμε ἕνα χαλασμένο τυρί, κάνουμε τὸν κόσμο ἄνω κάτω καὶ στὴν παραγωγὸ ἑταιρεία καὶ στὸ Ἰνστιτοῦτο Καταναλωτῶν καὶ στὸ Super Market καὶ δὲν ξαναγοράζουμε προϊὸν ἀπὸ αὐτὴν τὴν μάρκα. Γιατί λοιπὸν δίνουμε τόση σημασία σὲ ἕνα τυρί, ποὺ ἀναγράφει ὅτι εἶναι φρέσκο ἀλλὰ δὲν εἶναι καὶ τὸ χειρότερο ποὺ μπορεῖ νὰ προκαλέσῃ εἶναι διάρροια καὶ δὲν δίνουμε σημασία σὲ ἕνα ἐμβόλιο ποὺ δὲν ἀναγράφει κἂν γιὰ ἐγγύηση στὶς ὁδηγίες του.

Κάτι ποὺ κανένας δὲν ἔχει σκεφτεῖ εἶναι νὰ κάνῃ τὴν ἐξῆς ἐρώτηση: «Τὰ τωρινὰ ἐμβόλια, ποιές μεταλλάξεις καλύπτουνΟἱ γιατροὶ ποὺ ἂν μὴ τὶ ἄλλο εἶναι ὑποχρεωμένοι βάσει τοῦ κώδικα δεοντολογίας νὰ δίνουν ὅλες τὶς πληροφορίες, εἶναι σίγουρο ὅτι δὲν γνωρίζουν. Οὐσιαστικὰ κάνένας μας δὲν γνωρίζει, ὁ συγκεκριμένος ἰὸς μεταλλάσσεται μὲ ταχύτητα ποὺ δὲν μποροῦν νὰ τὴν πιάσουν τὰ ἐμβόλια, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι ἀκριβῶς ἕνας ἰὸς γρίππης, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς τρομοκρατεῖ.

Αὐτὸ τὸ ὁποῖο θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς προβληματίζῃ  εἶναι οἱ παρενέργειες τῶν ἐμβολίων, ὅπως οἱ μυοκαρδίτιδες, οἱ περικαρδίτιδες ποὺ ἔχουν ἀρχίσει νὰ θερίζουν τὸν κόσμο κάνοντας μεγαλύτερη ζημιὰ στοὺς νέους καὶ στὰ παιδιά. Οἱ ἀριθμοὶ μιλᾶνε, τὸ ῥίσκο, πλέον εἶναι πολὺ μεγαλύτερο σὲ σχέση μὲ τὸ ὑποτιθέμενο ὄφελος. Οἱ παρενέργειες ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐμβόλια εἶναι μεγαλύτερες ἀπὸ τὶς παρενέργειες σωρευτικὰ ὅλων τῶν ὑπόλοιπων ἐμβολίων στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Γιὰ νὰ κάνῃ κάτι τόσο μεγάλη ζημιά, εἰδικὰ σὲ παιδιὰ 12-18 ἐτῶν, ὥστε νὰ τὰ ἀπαγορεύσῃ ὁ ἴδιος ὁ CDC (Centers for Disease Control and Prevention) στὴν Ἀμερικὴ ἀλλὰ καὶ στὴν Γερμανία, καταλαβαίνουμε ὅτι δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ δοθῇ μαζικὰ οὔτε στοὺς ἐνήλικες . Νὰ προσθέσουμε ἐδῶ ὅτι ἡ ἐπιμονὴ τῆς κυβέρνησης νὰ περάσῃ τὸν ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμό, στὰ σχολεῖα ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο, ἐνῷ ἔχουν ὅλα τὰ δεδομένα στὰ χέρια τους ἀπὸ ἄλλες χῶρες δὲν μπορεῖ νὰ σημαίνῃ παρὰ τὸ ὅτι εἶναι καθοδηγούμενοι, ἐσκεμμένοι καὶ κατάπτυστοι.

 Γιὰ τὴν καταλληλότητα τῶν ἐμβολίων σὲ μία εὔθραυστη κατηγορία ποὺ εἶναι οἱ ἔγκυες γυναῖκες.  Ἀγαπητές μου γυναῖκες, εἶστε εὐάλωττες, εἴτε εἶστε στὰ πρωτα στάδια εἴτε στὰ τελευταία στάδια τῆς ἐγκυμοσύνης  εἴτε σκέφτεστε νὰ κάνετε παιδί, πῶς ἐπιτρέπετε αὐτὸ τὸ πρᾶγμα στὸν ἑαυτό σας , χωρὶς νὰ κάτσετε νὰ τὸ ψάξετε; Ἡ ἕνωση γυναικολόγων Ἑλλάδος, δυστυχῶς, δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ σᾶς ἐνημερώσῃ σωστὰ καὶ θεωρῶ τὴν στάση τους ἐπίσης κατάπτυστη. Νὰ βασίζονται σὲ μελέτες οἱ ὁποῖες μὲ μοχλευμένα ἀποτελέσματα πᾶνε νὰ βγάλουν τὰ ἐμβόλια ἀσφαλὴ γιὰ μία ἔγκυο καὶ μάλιστα στὸ πρῶτο στάδιο τῆς ἐγκυμοσύνης ποὺ γίνεται ἡ λεγόμενη ὀργανογένεση.

Τὸ πρῶτο στἀδιο εἶναι τὸ πρῶτο τρίμηνο. Μία ἀπὸ αὐτὲς στὴν ὁποία βασίζονται γιὰ νὰ μᾶς πείσουν ἡ ὁποία ὅμως ἔχει καλὰ κρυμμένη τὴν πληροφορία γιὰ τοὺς κινδύνους τοῦ ἐμβολίου, εἶναι ἡ μελέτη μὲ τίτλο: «Preliminary findings of Mrna Covid – 19 vaccine safety in pregnant persons». (Προκαταρκτικὰ εὐρήματα γιὰ τὴν ἀσφάλεια  ἐμβολίου Mrna Covid – 19 σὲ ἐγκύους γυναῖκες).  Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν μελέτη, ὑπάρχουν κάποιοι πίνακες οἱ ὁποῖοι ἔχουν κρυμμένη τὴν πληροφορία ὄτι: «τέσσερις στὶς πέντε γυναῖκες στὸ πρῶτο καὶ στὸ δεύτερο στάδιο τῆς κύησης ἀπέβαλλαν μετὰ τὸν ἐμβολιασμὸ καὶ μάλιστα ἀπέβαλλαν πρὶν τὴν 13η ἑβδομάδα δηλαδὴ πάνω στὸ στάδιο τῆς λεγόμενης ὀργανογένεσης». Ἄρα γιὰ ποιά καταλληλότητα μιλᾶμε; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ βγαίνουν οἱ Influensers τὶς τελευταῖες ἡμερες καὶ νὰ λένε ὅτι εἶναι ἀσφαλές. Μὲ τί συνείδηση ἔρχεται ὁ γυναικολόγος σας νὰ βγάλῃ ὁλόκληρη ἐπίσημη φυλλάδα στὸν σύλλογο ὁτι τὰ ἐμβόλια εἶναι ἀσφαλῆ γιὰ κύηση ἀνεξαρτήτως τριμήνου; Ἀφοῦ δὲν ἔχουν μελετηθεῖ οἱ ἐπιπτώσεις αὐτές μετὰ τὸ τρίτο τρίμηνο καὶ μετὰ τὴν γέννα, μὲ τὴν πάροδο τοὐλάχιστον δύο ἐτῶν, πῶς μποροῦν νὰ μιλοῦν ἔτσι αὐθαίρετα; Φανταστεῖτε σὰν οἰκογένεια νὰ περιμένετε καρτερικὰ τὸ παιδί σας, μία καθαρὴ ψυχὴ ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ βγῇ στὸν κόσμο καὶ νὰ τὴν χάσετε ἀπὸ ἕνα πειραματικὸ ἐμβόλιο δηλητήριο.

Στὴν Βρεττανία ἔχει βγεῖ μία ἀνεξάρτητη ἑταιρεία ἰατρικῆς ἔρευνας, ἡ: « The Evidence Based Consultancy LTD» (Συμβουλευτικὴ Ἑταιρεία βασισμένη σὲ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα), ἡ ὁποία ἔχει στείλει μία προκαταρκτικὴ ἀναφορὰ μὲ στοιχεῖα ποὺ ἀποδεικνύονται τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι «μὴ ἀσφαλῆ» γιὰ χρήση στοὺς ἀνθρώπους καὶ καλεῖ τὸν ἀντίστοιχο Βρεττανικὸ ΕΟΦ (Ἐθνικὸ Ὀργανισμὸ Φαρμάκων), νὰ ἐπιληφθῇ τοῦ θέματος καὶ νὰ ἀπαντήσῃ στὰ κάτωθι ἐρωτήματα:

1. Πόσοι ἄνθρωποι πέθαναν μέσα σὲ 28 ἡμέρες μετὰ τὸν ἐμβολιασμό ;

2. Πόσοι ἄνθρωποι μπῆκαν στὸ νοσοκομεῖο μέσα σὲ 28 ἡμέρες ἀπὸ τὸν ἐμβιλιασμό;

3. Πόσοι ἄνθρωποι ἀπέκτησαν ἀναπηρία ἀπὸ τὸν ἐμβολιασμό;

Οὐσιαστικὰ ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ μία γενιὰ ἐμβολίων νέας τεχνολογίας τὰ ὁποῖα διανέμονται στὴν ἀνθρωπότητα χωρὶς σωστὲς μελέτες ἢ πρωτόκολλα ἀσφαλείας, οὐσιαστικὰ οἱ μελέτες διεξάγονται τώρα ποὺ μιλᾶμε παράλληλα μὲ τὴν διανομή, ἁπλὰ παίρνοντας δείγματα ἀπὸ διάφορες χῶρες καὶ βγάζοντας συμπεράσματα.

 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΜΑΣΚΩΝ

Καὶ γιὰ τὴν ἀκαταλληλότητα τῶν μασκῶν τὶς ὁποῖες πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς χρησιμοποιοῦμε 17 μῆνες συνεχόμενα. Πρῶτα εἴχαμε μὲ τὴν ἕλευση τοῦ κορονοϊοῦ τὰ ἐπίσημα ἀφηγήματα ἀνὰ χώρα τὰ ὁποῖα θέσπισαν τὴν χρήση τῆς μάσκας.

 Λόγῳ ἔλλειψης μασκῶν παγκοσμίως, ὁ ΠΟΥ (Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας), πρότεινε μάσκες σὲ ἄτομα μὲ συμπτώματα καὶ ὑγειονομικὸ προσωπικό. Μετά, ἐπειδὴ ὑπῆρξε χρηματοδότηση σὲ ἑταιρεῖες φαντάσματα κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι γιὰ μαζικὴ κατασκευὴ καὶ εἰσαγωγὴ  μασκῶν , ἄλλαξε τὸ ἀφήγημα σὲ «χρήση παντοῦ».

Χράση μάσκας στὸ σπίτι εἴτε ἐκτὸς σπιτιοῦ καὶ χρήση δεύτερης καὶ τρίτης μάσκας σὲ κάποιες χῶρες συμπεριλαμβανομένης καὶ τὶς δικιᾶς μας καὶ ὅλες αὐτὲς οἱ ἀποφάσεις βασίστηκαν σὲ μελέτες κατευθυνόμενες, σὲ μελέτες ποὺ ἦταν μὲ θεωρητικὲς τοποθετήσεις οἱ ὁποῖες οὔτε πέρασαν οὔτε ἔχουν περάσει ποτὲ ἀπὸ ἀξιολόγηση. Ποιά εἶναι ὅμως τὰ πραγματικὰ δεδομένα γιὰ τὶς μάσκες;

Οἱ κατασκευαστὲς τῶν μασκῶν καὶ ὁ CDC, σὲ τεχνικὲς ἀναφορὲς ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο 2021, πιστοποιοῦν ὅτι οἱ μελέτες γιὰ τὴν συγκράτηση τοῦ νέου ἰοῦ στηρίζονται πάνω στὶς μελέτες τῆς γρίππης, ἐπιπλέον, σὲ ὅλους τοὺς πίνακες ποὺ βρίσκονται στὸ παράρτημα ἡ ἀξιολόγηση γιὰ τὴν προστασία ποὺ παρέχει ἡ μάσκα ἐναντι τοῦ ἰοῦ εἶναι χαμηλὴ ἔως πολὺ χαμηλή. Ἄρα γιὰ ποιά προστασία μιλᾶμε; Ἕνα ἄλλο πολὺ σημαντικὸ εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὴν παρατεταμένη χρήση τῆς μάσκας εἴτε σὲ παιδιὰ εἴτε σὲ ἐνήλικες, γιὰ τὶς ὁποῖες δὲν ἔχει μιλήσει κανεὶς ἀνοιχτὰ πανελλαδικά.

 Δύο μελέτες οἱ ὁποῖες μᾶς ἔδωσαν τὴν ἀπάντηση ὑπάρχουν στὸ ἱστολόγιο InfoGen4you.

https://widegenerationinformation.blogspot.com/

Τὸ πρόβλημα μὲ τὴν παρατεταμένη χρήση μάσκας εἶναι ἡ εἰσπνοὴ καὶ ἡ αὔξηση τοῦ διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα στὸ αἷμα ἡ ὁποία παραπάνω ἀπὸ κάποια ὅρια γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα μπορεῖ νὰ προκαλέσῃ: στὰ μὲν παιδιὰ ὑπερκαπνία τῆς ὁποίας τὰ συμπτώματα εἶναι: δύσπνοια, πονοκέφαλος, ἀδυναμία συγκέντρωσης, λήθαργος, μυϊκὲς συσπάσεις ἐνῷ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσῃ  καὶ σὲ σοβαρὴ ἀναπνευστικὴ ἀνεπάρκεια. Οἱ δερματικὲς παθήσεις στὸ σημεῖο ἐπαφῆς τῆς μάσκας, προέρχονται ἀπὸ τὴν καλλιέργεια μικροβίων, ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξη μικροβίων λόγῳ τῆς ζέστης καὶ τῆς ὑγρασίας ποὺ δημιουργεῖται ἐσωτερικὰ τῆς μάσκας.  Στοὺς ἐνήλικες, ἀνάλογα καὶ τὶς παθήσεις τους μπορεῖ νὰ δημιουργήσῃ ὑπερκαπνία, ὑποξία, ἀρτηριοσκλήρωση, ἀκόμη καὶ στεφανιαῖα νόσο.

 Οἱ ψυχολογικὲς ἐπιπτώσεις μπορεῖ νὰ εἶναι: αὐξημένο ἄγχος, ψυχοσωματικὰ συμπτώματα, κατάθλιψη καὶ νὰ μὴν ξεχνᾶμε καὶ τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουν οἱ χημικὲς οὐσίες ποὺ ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν κατασκευὴ τῆς μάσκα, ὅπως εἶναι ἡ φορμαλδεΰδη ἡ ὁποία εἰπνέεται ἀπὸ τὸν χρήστη καὶ μπορεῖ νὰ δημιουργήσῃ τερατογενέσεις μελλοντικά.

Γιὰ ποιά ἀσφάλεια μιλᾶμε γιὰ τὶς μάσκες;  Γιὰ ποια ἀποτελεσματικότητα;  Στὰ νοσοκομεῖα ὑπάρχει αὐστηρὸ πρωτόκολλο τὸ ὁποῖο ἐτηρεῖτο μέχρι πρόσφατα τὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖ νὰ τηρηθῇ ἀπὸ τὸ εὐρὺ κοινό. Στὸ μόνο ποὺ συμβάλλουν οἱ μάσκες εἶναι ἕνα παραπλανητικὸ αἴσθημα ἀσφάλειας.

 Μία μεγάλη μερίδα πληθυσμοῦ τὶς φοράει διπλὲς καὶ τριπλὲς ποὺ εἶναι μόνοι τους 17 μῆνες τώρα. Μπορεῖτε νὰ κατανοήσετε τὸ μέγεθος τῶν προβλημάτων ὑγείας ποὺ θὰ προκύψουν μέσα σὲ διάστημα δύο ἐτῶν;

Πέραν ἀπὸ τὰ ἐμβόλια τῶν ὀποίων οἱ μελέτες θὰ τελειώσουν ὅταν θὰ τελειώσουν, περίπου καὶ οἱ ἐμβολιασμοί, πρώτης γενιᾶς τῶν νέων ἐμβολίων δηλαδὴ περίπου τὸ 2023

 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Καὶ πᾶμε στὴν σημερινὴ ἀπελπιστικὴ κατάσταση στὴν ὁποία ἔχει προκύψει ἀπὸ ὅλο τὸν   κυβερνητικὸ μηχανισμὸ καὶ τοῦ πολιτευόμενου κόμματος ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρης τῆς ἀντιπολίτευσης. Ξεκίνησαν νὰ παρακινοῦν τοὺς πολὶτες καὶ ἰδιαίτερα τοὺς νέους νὰ ἐμβολιαστοῦν μὲ δωροδοκία, μόλις 150 ψωροευρώ. Πρόσφατα ἰδιωτικὴ ἑταιρεία στὴν Λάρισσα, τὰ ἔκανε 500 € στοὺς ἐργαζόμενους μήπως καὶ πιάσῃ λαυράκι, ἐλπίζοντας ὅτι οἱ συνειδήσεις ἀγοράζονται καὶ μὲ τόσα χρήματα. Οἱ κομματικοὶ μηχανισμοὶ ἀνὰ ἐπαγγελματικὸ κλάδο, ποὺ ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἰατρικοὺς συλλόγους ἀνὰ τὴν ἐπικράτεια, ξενοδόχους, τραπεζοϋπαλλήλους, τὸ πανελλήνιο σωματεῖο γονέων καὶ κηδεμόνων, ὅλοι τους ἔχουν μπεῖ σὲ ἕνα σκληρὸ ψυχολογικὸ πόλεμο βγάζοντας ἀκόμη καὶ γραπτὲς ἐπιστολὲς μὲ καμμία νομικὴ ὑπόσταση ἐκβιάζοντας τὸν ὑπάλληλο νὰ ἐμβολιαστῇ. Ἐπιφανεῖς ἄνθρωποι μπαίνουν στὸ στόχαστρο γιὰ τὴν ἀντίθετη ἄποψη ὅπως εἶναι ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας καὶ Κυθήρων καὶ καθηγητὲς ὅπως ὁ κ. Ἰωαννίδης, ἐνῷ πληρωμένοι δημοσιογράφοι καὶ ἄνθρωποι τοῦ θεάματος παρουσιάζουν τὸν ἐμβολιασμὸ λὲς καὶ εἶναι ἐκστρατεία περιβαλλοντικῆς εὐαισθητοποίησης.

Τὸ ἀποτέλεσμα ὅλου αὐτοῦ τοῦ μηχανισμοῦ εἶναι ὁ πλήρης διχασμὸς τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ μὲ οἰκογένειες καὶ φίλους νὰ χωρίζονται, σχέσεις χρόνων νὰ διαλύονται ἐπειδὴ οἱ κομματικοὶ μηχανισμοὶ ἔχουν ἁπλώσει τὰ ἀηδιασικά τους πλοκάμια σὲ ὅλες τὶς κοινωνικὲς συναναστροφὲς τοῦ ἀνθρώπου. 

Αὐτὰ τὰ πλοκάμια, αὐτὰ τὰ δολώματα σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν προσκυνήσει εἶναι ψευδεπίγραφα γιατὶ  ὑπόσχονται μία θέση κάπου, σὲ ἕνα ψηφοδέλτιο, μία καλύτερη θέση ἱεραρχικά, ἀλλὰ αὐτὴν τὴν θέση ποὺ τοὺς ἔχουν ὑποσχεθεῖ τὴν ἔχουν ὑποσχεθεῖ καὶ σὲ ἄλλους ἑκατὸ σὰν κι αὐτούς.

 Κλείνουν ἐπιδεικτικὰ μία – μία τὶς πόρτες ποὺ θέλει νὰ ἀνοίξῃ ὁ καθένας μας μέχρι ποὺ στὸ τέλος νὰ μείνῃ μονάχα μία. Αὐτὴν ποὺ θέλουν ἐκεῖνοι καὶ νὰ μᾶς πείσουν ὅτι ἦταν «δική μας» ἐπιλογή . Ὄχι, δὲν ἦταν οὔτε καὶ θὰ εἶναι ἡ δική μας ἐπιλογή. Κοντεύουν νὰ μᾶς τρελλάνουν, ἀλλάζοντας τὶς ἀπόψεις τους καὶ τὰ μέτρα δύο καὶ τρεῖς φορὲς τὴν ἡμέρα.

Αὑτὸ λέγεται ψυχολογικὸς πόλεμος μέχρι νὰ λυγίσουμε απὸ τὴν πνευματικὴ κούραση.

Καὶ καλὰ αὐτοί, ἐμεῖς τί κάνουμε; Πόσο θὰ τὸ ἀνεχόμαστε ὄλο αὐτό; Πόσο ἀκόμη θὰ παίρνουμε στὰ σοβαρὰ τὰ κακαρίσματά τους; Γιατὶ ἂν γιὰ κάτι εἴμαστε ὑπεύθυνοι, εἶναι γιατὶ τοὺς παίρνουμε στὰ σοβαρά. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁλόκληρες κυβερνήσεις τὰ τελευραῖα σαράντα χρόνια δὲν πῆραν κανέναν πολίτη στὰ σοβαρὰ μὲ αὐτὰ ποὺ ἔκαναν ἐμεῖς γιατὶ νὰ τὸ κάνουμε;

Τὸ Μαξίμου ἀπὸ τὶς 5 Ἰουλίου συζητάει γιὰ νέο ἐγκλεισμό, ἀναμφίβολα γιὰ νὰ προλάβουν τὶς κινητοποιήσεις ποὺ ξεκινοῦν τὴν ἑρχόμενη ἑβδομάδα ἀνὰ τὴν ἐπικράτεια ἀπὸ ἐξοργισμένους πολῖτες γιὰ ὅλη αὐτὴν τὴν παράνοια ποὺ ζοῦμε. 

Ἔχω κουραστεῖ νὰ τοὺς ἀκούω, νὰ τοὺς πληρώνω, νὰ μοῦ γίνονται στενὸς κορσές, στὴν ζωή μου καὶ στὸν τόπο μου. Ὄχι μόνο τὴν κυβέρνηση, ὅλους καὶ τὸ ἀντίπαλο δέος, μὴν νομίζετε ὅτι δὲν ἔχουν μερίδιο, ὅλοι στὸ ἴδιο κόλπο ἦταν ἐξ ἀρχῆς. Ἂς μὴν ξεχάσουμε τὰ συνδικάτα τὸν Νοέμβριο 2020 ποὺ ὑποτάχτηκαν στὸ Ὑπουργεῖο, ἂς μὴν ξεχάσουμε τὴν ἀντιπολίτευση, σύσσωμη, ποὺ ἔχασε τὴν μιλιά της τόσο καιρό. Περισσότερο ὅμως μὲ πειράζει ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἀγγίξουν τὰ παιδιά μας μὲ τὰ βρωμόχερά τους, οὔτε τὸ σῶμα τους οὔτε οἱ ψυχές τους ἀνήκουν σὲ αὐτούς, οὔτε οἱ ζωὲς τῶν ἐνήλικων πολιτῶν καμμία ἀνθρώπινη ὀντότητα δὲν τοὺς ἀνήκει, μόνο τὸ σάπιο τους κουφάρι, τίποτε ἄλλο.

Ὅλες οἱ ἀπειλὲς ποὺ ἀκοῦτε τριγύρω, εἶναι ἀνυπόστατες, ἐπικοινωνιακὰ παιχνίδια εἶναι γιὰ νὰ σᾶς ἔχουν στὸν φόβο, τώρα ποὺ ἐσεῖς ξυπνᾶτε. Γιὰ πόσο ἀκόμη θὰ φοβᾶστε; Δὲν κουραστήκατε νὰ φοβᾶστε;

Εἴχατε ἀρκετὸ καιρὸ νὰ κάνετε ὅλοι τὴν αὐτοκριτική σας , τὰ περιθώρια τελέιωσαν, ψᾶξτε βαθειά στὴν ψυχή σας καὶ πᾶρτε τὴν μεγάλη ἀπόφαση γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή σας. Μὴν φοβηθεῖτε νὰ τὴν πεῖτε, ἁπλὰ νὰ εἶστε σίγουροι γι´ αὐτὸ ποὺ θὰ κάνετε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Κολλοῦν οἱ ἐμβολιασμένοι;

Πολλοὶ ῥωτοῦν ἐὰν κάποιος ἐμβολιασθεῖ ἂν μπορεῖ νὰ κολλήσῃ ἢ ἂν βρεθοῦμε σὲ μία παρέα μὲ ἐμβολιασμένο ἂν μπορεῖ νὰ μᾶς κολλήσῃ μὲ τὸν κορωναϊό.

 Αὐτὸς ποὺ ἐμβολιάζεται, δὲν κολλάει τὸν ἰὸ στοὺς συνανθρώπους του, ὅμως τὰ ἐμβόλια ποὺ θὰ τοῦ δώσουνε, ὅποιο καὶ νὰ εἶναι αὐτό, ἦταν ἀποτελεσματικὰ ἀπέναντι στὰ στελέχη τοῦ ἰοῦ πρὶν σχεδὸν ἕνα χρόνο. Ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο καὶ Φεβρουάριο τοῦ 2021, στὴν Κοινότητα καὶ εἰδικὰ ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα ἐπικρατοῦν ἄλλα στελέχη τὰ ὁποῖα ἔχουν διαφύγει ἀπὸ τὴν ἀσπίδα προστασίας ποὺ ἔδιναν αὐτὰ τὰ Ἐμβόλια. Δὲν μιλᾶμε γιὰ ἐπιπτώσεις καὶ παρενέργειες στὴν ὑγεία σας, μιλᾶμε γιὰ τὸ ἐὰν ἔδιναν ἐν δυνάμει ἀντισώματα.

Ἑπομένως ἐὰν κάποιος ἔχει ἐμβολιασθεῖ σήμερα καὶ ἐλθει σὲ ἐπαφὴ μετὰ ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες, ἕνα, δύο, τρεῖς μἦνες μὲ κάποιον ὁ ὁποῖος ἔχει ἕνα νέο μεταλλαγμένο στέλεχος, φυσικὸ καὶ ἑπόμενο εἶναι νὰ νοσήσῃ.

Δὲν σοῦ προσφέρει τίποτα αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο πέρα ἀπὸ μία ψυχολογικὴ ὑποστήριξη, μία αἴσθηση σὲ ἐσένα μόνο ὅτι εἶμαι λίγο ἀσφαλής, τίποτε ἄλλο.

 Εἶναι ἀστεῖο νὰ λένε ὅτι ὁ ἐμβολιασμένος εἶναι πιὸ ἀσφαλὴς ἀπὸ ἕναν ἀνεμβολίαστο, γιατὶ εἴτε τὸ ἕνα εἶσαι εἴτε τὸ ἄλλο θὰ ἔλθῃς σὲ ἐπαφὴ μὲ μία πληθώρα στελεχῶν ποὺ ἐπικρατοῦν στὴν κοινότητα τὰ ὁποῖα διαφεύγουν τῶν ἐμβολίων Ἄρα γιὰ ποιὸ λόγο συζητᾶμε γιὰ ἐμβόλια. Τὸ θέμα εἶναι μόνο χρηματικό, ἀλλὰ γιὰ τὶς τσέπες συγκεκριμένων ἀτόμων καὶ ὄχι γιὰ τὸν ἁπλὸ λαό.

Οἱ σημειώσεις ἀπὸ ἀνακοινώσεις καὶ μεταδόσεις τοῦ Δημήτρη Ποντίκα ὁ ὁποῖος εἶναι Ἐρευνητὴς καὶ ἰδρυτὴς τοῦ ἐργαστηρίου Βιοτεχνολογίας MenidiMedica στην Αιτωλοακαρνανία.

https://widegenerationinformation.blogspot.com/

2 σχόλια:

  1. Το κείμενο δεν διαβάζεται σε κινητό. Είναι φοβερά κουραστικό να προσπαθήσει κανείς.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Τί είναι αυτό πού σάς κουράζει; Μπορείτε νά μού πείτε γιά νά μέ βοηθήσετε νά διορθώσω κάτι.

      Διαγραφή

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ