Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΚυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017

Τό σχέδιο ίσλαμοποίησης τής Εύρώπης έχει σκοπό ὁ θρησκευτικὸς νόμος τῆς Sharia θὰ εἰσαχθῇ στὴν Εὐρώπη.

Ὁ Laszio Foldi στὴν ὑπηρεσία πληροφοριῶν, πρώην διευθυντὴς ἐπιχειρήσεως στὴν μυστικὴ ὑπηρεσία πληροφοριῶν τῆς Οὐγγαρίας. Τὸ θέμα εἶναι ὅτι χιλιάδες μουσουλμάνοι στρατιῶτες ἔφθασαν στὴν Εὐρώπη. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἐπίθεση ἀλλὰ μία εἰσβολὴ ἡ ὁποία ἔχει δύο στόχους: νὰ φέρῃ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερους ἐκπαιδευμένους στρατιῶτες στὴν Εὐρώπη γιὰ νὰ στρατολογήσουν τὸν τοπικὸ μουσουλμανικὸ πληθυσμό. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι θὰ πετύχουν συμμετοχὴ στὰ κοινοβούλια μὲ τὴν κρίσιμή τους μᾶζα, θὰ ψηφίσουν πολιτικὰ κόμματα καὶ ὅταν καθιερωθοῦν ὁ θρησκευτικὸς νόμος τῆς Sharia θὰ εἰσαχθῇ στὴν Εὐρώπη.
ΠΗΓΗ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ