Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤρίτη 17 Ιουνίου 2014

Πόση συγγένεια μέ τόν πίθηκο έχετε; Ένα σημάδι στήν παλάμη μπορεί νά σάς απαντήσει.

Αί σπουδαιότεραι πτυχώσεις τής παλάμης  τών ανθρώπων είναι
1η, η ημικυκλικώς  περιβάλλουσα τό θέναρ {σχ. 1α}
2η, η αρχόμενη από τού κερκιδικού χείλους κοινή μετά τής πρώτης συνήθως , φέρεται ημικυκλικώς πρός τό ωλένιον  {σχ.1β}
3η, καί τρίτη αρχομένη από τού ωλενίου χείλους φέρεται πρός τό διάμεσον μεταξύ δείκτου καί μέσου δακτύλου {σχ.1γ} καλουμένη ή "η πτυχή τών τριών δακτύλων".
Σπάνια όμως αντικαθίσταται αυτή {η 3η} δι' άλλης , έκ τού ωλενίου κατ' ευθείαν πρός τό κερκίδιον χείλος καί ενουμένην τελείως ή ατελώς , μετά τής θεάναρος {1ης} εγκαρσίως ανεξαρτήτως τής υπάρξεως ή μή καί τής β.
Η  πτυχή αυτή , άλλως καί "πτυχή τών τεσσάρων δακτύλων"  τυπικώς παρατηρουμένη είς τά πρόσθια άκρα τών πιθήκων, εκλήθη καί "πιθήκειος πτυχή" {σχ. 2 δ}
καθηγητής Ι.Γ. Κούμαρης.
εγκ. "ΗΛΙΟΥ"
Μέ άλλα λόγια , άν έχετε τήν γραμμή  {δ} στήν  παλάμη σας , ψάχτε τήν μακρινή σας καταγωγή γιά νά συναντήσετε τόν πίθηκο.
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ