Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Χριστιανισμός, Ῥωσσία καὶ θεωρία τῆς Τετάρτης Ῥώμης

Χριστιανισμός, Ῥωσσία καὶ θεωρία τῆς Τετάρτης Ῥώμης3Ὅλα ξεκίνησαν ὅταν ἡ Ζωὴ ἢ Σοφία Παλαιολογίνα, ποὺ ἔζησε τὸ 1455 – 1503, ἡ Μεγάλη Δούκισσα τῆς Μόσχας, ἡ μικροτέρα θυγατέρα τοῦ Θωμᾶ Παλαιολόγου καὶ ἀνεψιὰ τοῦ τελευταίου Αὐτοκράτορος τοῦ Βυζαντίου Κωνσταντίνου ΙΑ’,  ἐγινε δευτέρα σύζυγος τοῦ Ἰβὰν Γ’ τῆς Ῥωσσίας.
Ὁ Ἰβὰν Γ΄ Βασιλίεβιτς , (1440 – 1505), ὁ ἐπονομαζόμενος Μέγας, ἦταν Μέγας Πρίγκηψ τῆς Μόσχας καθὼς καὶ Μέγας Πρίγκηψ πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν», υἱὸς τοῦ Βασιλείου Β΄ τοῦ Τυφλοῦ καὶ τῆς Μαρίας Γιαρόσλαβνα τοῦ Μπορόβκ.
Χριστιανισμός, Ῥωσσία καὶ θεωρία τῆς Τετάρτης Ῥώμης4
Ἔπεσε δὲ μαχόμενος γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς πατρίδος του, γεγονὸς ποὺ τοῦ προσέδιδε ἰδιαιτέρα αἴγλη μεταξὺ τοῦ φανατικὰ ὀρθοδόξων ὑπηκόων του.
Οὐσιαστικὰ ἔβαλε τὰ θεμέλια τοῦ ῥωσσικοῦ κράτους καὶ ὑπῆρξε ὁ πρῶτος τσᾶρος τῆς Ῥωσσίας
Ὁ Ἰβὰν Γ΄ λοιπόν, διεκήρυξε ὅτι μεταξὺ ἄλλων κληρονομεῖ καὶ τὸν δικέφαλο ἀετὸ τῶν Παλαιολόγων μὲ ὅ,τι αὐτὸς συνεπάγεται, τὸν ὁποῖο ἔκανε θυρεὸ δικό του καὶ τοῦ νεοσυστάτου βασιλείου του.
Ὁ δικέφαλος ἀετὸς δὲ ἀντικατεστάθη  ἀπὸ τὸ σφυροδρέπανο ἐπὶ σοβιετικοῦ καθεστῶτος καὶ ἀπεκαταστάθη σὲ ἐθνόσημο τῆς Ῥωσσίας, ὅταν αὐτὸ κατέῤῥευσε.

συνέχεια ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ