Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Οἱ ἑλληνόφωνοι ἐξουσιαστές μας ...
Οἱ ἑλληνόφωνοι ἐξουσιαστές μας ...
Γιά τήν παρουσία τῶν ἑβραίων στήν ἑλλαδική,ἀπό τά πανάρχαια χρόνια ἀκόμη,ἔχει γίνῃ λόγος στό παρόν ἱστολόγιο,ἐπανειλημμένως,ὅμως αὐτό πού πραγματικῶς κάνει πολύ ἐντύπωσιν εἶναι ἡ ἐπιτυχής διαβίωσίς τους στά χρόνια τῆς Ὀθωμανοκρατίας !
 Μία διαβίωσις πού, βάσει τῶν νόμων τοῦ ἱσχύοντος κατοχικοῦ καθεστῶτος,τούς εὐνοοῦσε ἀφοῦ αὐτοί μποροῦσαν νά κατέχουν ἰδιοκτησίες καί ἀκίνητα,ἐν ἀντιθέσει μέ τούς Ἕλληνες στούς ὁποίους ἀπαγορευόταν. Πῶς; Ἁπλῶς ἐπροσποιοῦντο πώς ἄλλαζαν τήν πίστιν τους καί γίνονταν μουσουλμάνοι,ὅπως στήν συνέχεια μετά τήν Ἐπανάστασιν τοῦ '21 ὅπου καί πάλιν ἄλλαξαν καί ἔγιναν χριστιανοί. Καί ὅλα αὐτά φυσικά γιά νά χαίρουν τῶν ἀναλόγων προνομίων...
Συνέχεια
ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ