Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Οἱ τράπεζες ἔχουν πληρωθεῖ ἤδη. ΟΛΟΙ οἱ πλειστηριασμοὶ κατοικιῶν ἀπὸ τράπεζες εἶναι ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ καὶ ἀντισυνταγματικοί.

ΟΛΟΙ οἱ πλειστηριασμοὶ κατοικιῶν ἀπὸ τράπεζες εἶναι ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ καὶ ἀντισυνταγματικοί. Οἱ δικηγόροι τὸ γνωρίζουν καὶ ὀφείλουν νὰ ἐνημερώσουν τὶς ὁμάδες ποὺ δραστηριοποιοῦνται, γιὰ τὴν ἀκύρωσιν τῶν πλειστηριασμῶν, πρὸ κειμένου νὰ περάσουν ἐπὶ τέλους οἱ πολῖτες στὴν ἐπίθεσιν. Καὶ διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς μόλις ἀπεφάσισε ἡ κυβέρνησις πὼς ἴσως καὶ νὰ μποροῦν νὰ …ἀναβληθοῦν οἱ πλειστηριασμοί.
Καὶ φυσικὰ ΔΕΝ εἶναι μόνον τὸ κράτος, ἀλλὰ καὶ οἱ …τράπεζες ποὺ ζητοῦν νὰ …ἀναβληθοῦν οἱ πλειστηριασμοί. Ποιός στραβός δέν θέλει τό φῶς του; Ἀπό πότε αυτός πού ἔχει νά λαμβάνῃ παραιτεῖται ἀπό τίς ἀπαιτήσεις του;

«Όχι» των τραπεζών στην απελευθέρωση των πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία

Διότι ἕνα συμπέρασμα εἶναι ἀληθές, ἀπὸ τὰ παραπάνω.
Οἱ τράπεζες ἔχουν πληρωθεῖ ἤδη.
Ἔχουν εἰσπράξει ἀπὸ τὸ κράτος ΟΛΟ τὸ ποσὸν τῶν «κοκκίνων δανείων» καὶ ΔΕΝ δικαιοῦνται νὰ προβοῦν σὲ πλειστηριασμούς.  

 Ἐπεὶ δὴ πολλοὶ συμπολῖτες μας ΔΕΝ γνωρίζουν τὰ παραπάνω, καλὸ εἶναι, εἶτε κινδυνεύῃ τὸ ἀκίνητόν τους, εἶτε ὄχι, νὰ ξεκινήσουν σιγὰ σιγὰ νὰ συμπράττουν μὲ αὐτοὺς ποὺ ἤδη ἀκυρώνουν τὸν ἕναν πλειστηριασμὸ πίσω ἀπο τὸν ἄλλον.

Στὴν Κρήτη, στὴν Θεσσαλονίκη, στὴν Ἀττική, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς πόλεις μας, ἡ δράσις, κάθε Τετάρτη, εἶναι δεδομένη.

Ὁμάδα κρούσεως κατὰ τῶν κατασχέσεων.
 Τὸ συμπέρασμα λοιπὸν εἶναι ἕνα: Μποροῦμε. Ὅσο αὐτοὶ εἶναι παράνομοι, ἀντισυνταγματικοὶ καὶ ἀνήθικοι ἐμεῖς ἔχουμε τὸν πρῶτο λόγο.
Αὐτοὶ παραμένουν ΤΙΠΟΤΑ!!!

Διαβάστε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ