Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ



Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015

Τεχνοτρονικὴ ἐποχή. Ἡ ἐποχὴ κυριαρχίας τῆς Νέας Τάξεως.


Τεχνοτρονικὴ ἐποχή. Ἡ ἐποχὴ κυριαρχίας τῆς Νέας Τάξεως.Ἡ τεχνοτρονικὴ ἐποχὴ περιλαμβάνει τὴν σταδιακὴ ἐμφάνιση μίας πιὸ ἐλεγχομένης κοινωνίας.
Μία τέτοια κοινωνία θὰ κυριαρχεῖται ἀπὸ μία ἐλίτ, ἀνεξέλεγκτη ἀπὸ τὶς παραδοσιακὲς ἀξίες.

Σύντομα θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ διεκδικήσῃ σχεδὸν συνεχὴ ἐπιτήρηση ἐπάνω σὲ κάθε πολίτη καὶ νὰ διατηρῇ πλήρως ἐνημερωμένα ἀρχεῖα, ποὺ περιέχουν ἀκόμη καὶ τὶς πιὸ προσωπικὲς πληροφορίες γιὰ τὸν πολίτη.
Τὰ ἀρχεῖα αὐτὰ θὰ ὑπόκεινται σὲ στιγμιαῖα ἀνάκτηση ἀπὸ τὶς ἀρχές. (Θὰ εἶναι διαθέσιμα ἄμεσα ἀπὸ τὶς ἀρχές).

...συνέχεια ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ