Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ...Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ....


Ό πόλεμος μεταξύ τών σκοτεινών καί τών φωτεινών δυνάμεων είναι σέ συνεχή εξέλιξη. Οί Έλληνες θεοί , οί ουράνιοι φωτεινοί  άγγελοι έχουν σέ επιτήρηση τούς καταρρακωμένους στά Τάρταρα Άτλαντες τού σκοτεινού βασιλείου. Οί επί τής γής υποταγμένοι στούς μαύρους δαίμονες τών ατλάντιων δυνάμεων , εκτελούν  τά διατεταγμένα σχέδια πού τούς υποβάλουν...αλλά ...οί ουράνιες δυνάμεις τούς ελέγχουν καί τούς τά χαλάνε.
Διαβάστε προσεκτικά τό παρακάτω απόσπασμα από τό βιβλίο τού ερευνητή - συγγραφέα Θ.  Αξιώτη.
" Οί άνθρωποι μετά τήν Τιτανομαχία ελαττώθηκαν αφάνταστα σέ αριθμούς,αλλά δέν έσβησαν από τό πρόσωπο τής Γής.  Οί Έλληνες σοφοί, οί μόνοι αυτόφωτες, ανέλαβαν θεϊκό ρόλο γιά νά ξαναφέρουν τήν ανθρωπότητα στά αρχαία ευτυχισμένα πολιτιστικά επίπεδα , όταν ή επικοινωνία τών θεών καί τών ανθρώπων ήταν ιά πραγματικότητα. Μπορούσαν νά φύγουν για τήν διαστημική κατοικία τους καί νά αδιαφορήσουν γιά τούς συνανθρώπους τυς. Όμως όλα αποδεικνύουν ότι δέν τό έκαναν. Ενώ άφησαν στούς Έλληνες όλες τίς απαραίτητες γνώσεις γιά έναν υπερπολιτισμό δέν αδιαφόρησαν ' συνέχισαν νά μάς παρακολουθούν , νά μάς επισκέπτονται καί νά ενδιαφέρονται γιά τήν τύχη μας. 'Εγιναν οί φύλακες  Άγγελοι  τού πλανήτη μας.
Είναι βέβαιο ότι αυτά θά σάς φαίνονται απίστευτα αλλά είναι πέρα γιά πέρα αληθινά. Καί επειδή θά έχετε πιθανών πρόβλημα μέ τίς φιλοσοφικές έννοιες τών επτά πλανητικών πνευμάτων , τού τριπλού Λόγου , τού πρώτου Λόγου, κ.λ.π...πού δίνουν τήν ιεραρχία τών θεών και τών ανθρώπων μέσα στά Ελληνικά Μυστήρια, θά ακολουθήσουμε έναν πιό απλό τρόπο γιά νά σάς πείσουμε.
Υπάρχουν ένα πλήθος αναφορές πού συνδέουν σύγχρονα περιστατικά καί τεχνολογικά επιτεύγματα μέ τά αρχαία Ελληνικά Μυστήρια. Από σύμπτωση μιά σειρά προγραμμάτων καί ερευνών τού διαστήματος έχουν τά ελληνικά μυθολογικά ονόματα όπως ό Απόλλων καί ό Ερμής.  Μιά σειρά από όπλα υψηλής τεχνολογίας φέρουν ονόματα ελληνικά όπως  ό Τιτάν  καί τό Γεράκι {ΗΟΚ, σύμβολο τού Απόλλωνα} κ.λ.π.
Από σύμπτωση οί σύγχρονες βάσεις πυραύλων , καί τά κέντρα πυρηνικών ερευνών τοποθετούνται στίς ίδιες περιοχές τού παγκόσμιου γεωδαιτικού συστήματος τών Ελλήνων.
Από σύμπτωση ερευνητές πού εξερευνούν  τό Τρίγωνο τών Βερμουδών , ονομάζουν τόν σύλλογό τους Αθηνά  - Ίσιδα. Καί από σύμπτωση ορισμένα επιστημονικά βιβλία καί εκπομπές φέρουν τίτλους ελληνικούς όπως "Η Οδύσσεια τού Διαστήματος".
Είναι βέβαιο ότι οί  σοφοί τού πλανήτη μας πού ασχολούνται μέ τήν προώθηση τών επιστημονικών προγραμμάτων γνωρίζουν πολλά περισσότερα από εμάς , γιά τήν ελληνική σοφία. Είναι καταπληκτικό , αλλά καί τόσο φυσιολογικό , όσες γενιές τών Ελλήνων θεών πού ζούν πιά στίς ουράνιες κατοικίες τους νά γνωρίζουν τήν καταγωγή καί τήν προέλευσή τους .
Άς παρακολουθήσουμε ορισμένα περιστατικά πού προβληματίζουν τούς ερευνητές καί διατυπώνουν τήν απορία τους γιατί καί μόνο τό ελληνικό όνομα ενός πλοίου αναπτύσσει τό ενδιαφέρον τών Αγγέλων.
Άς δούμε πρώτα μιά αντιπροσωπευτική περιγραφή καί θά βρούμε τήν εξήγηση πού είναι τόσο απλή μέσα από τά ελληνικά αρχεία.
"Μιά απίστευτη σειρά ονομάτων καί περιστατικών είναι συνδεδεμένα μέ τό ατύχημα τού Κύκλωπα {CUCLOP}. Τό αμερικάνικο CUCLOP {Νο 30}, ένα φορτηγό μέ 308 επιβάτες καί πλήρωμα , μετέφερε μαγνήσιο κατά τήν στιγμή τής εξαφάνισης του τόν Μάρτιο τού 1918. Ή εξαφάνισή του αναφέρθηκε γιά πρώτη φορά στόν τύπο σάν αποτέλεσμα μιάς επίθεσης γερμανικού υποβρυχίου , ακόμα καί  όταν οί άνθρωποι αναρωτιόνταν γιά τό γεγονός τής έλλειψης κάποιου ίχνους από τό προσωπικό , 'η συντρ'ιμια εκεί κοντά.  Συχνές έρευνες τού Γερμανικού Ναυαρχείου κατά τό τέλος τού Β' Π.Π. αποκαλύπτουν ότι , κανένα γερμανικό υποβρύχιο δέν ήταν ανακατεμένο. ..τό ασυνήθιστο στοιχείο τών συμπτώσεων αρχίζει μέ τήν περίπτωση τής εξαφάνισης ενός βρετανικού πλοίου πού είχε τό ίδιο όνομα , στόν Βόρειο Ατλαντικό τόν ίδιο χρόνο . Κατόπιν , στά 1941, δύο αδελφά πλοία τού CUCLOP, τό "Νηρεύς" καί τό "Πρωτεύς", καί τά δύο μέ φορτίο  βωξίτη , εξαφανίσθηκαν μέ 17 ημέρες διαφορά τό ένα από τό άλλο , τόν Νοέμβριο καί τόν Δεκέμβριο τού 1941, κατά τήν διαδρομή από τά Παρθένα  νησιά στό Νόρφόλκ τής Βιρτζίνια. ...άλλο ένα βρετανικό πλοίο μέ τό όνομα CUCLOP, αναφέρθηκε σάν εξαφανισμένο στόν Β. Ατλαντικό . Αυτή ή περίεργη σύμπτωση τής εξαφάνισης πλοίων μέ τό όνομα CUCLOP, υποδηλώνει ένα μεγάλο ενδιαφέρον κάποιων γήϊνων {ή εξωγήϊνων}γιά  ένα ορισμένο τύπο πλοίου 'η ονόματος πλοίου καί τίθεται ή ερώτηση: υπάρχει κάτι τό εξαιρετικά ενδιαφέρον σχετικά μέ τό CUCLOP, ...Από όλη αυτήν τήν περιγραφή θέλουμε νά επισύρουμε τήν προσοχή σας στόν Κύκλωπα , τόν Νηρέα καί τόν Πρωτέα.
...Οί Κύκλωπες καί οί Εκατόγχειρες  παιδιά τής Γής καί τού Ουρανού , αναπαύονται βαθιά στόν Ατλαντικό  Ωκεανό , στό Τρίγωνο τών Βερμούδων, τήν Ελληνική Στύγα.
Ό Νηρέας καί ό Πρωτέας  έπαιζαν τόν σημαντικότερο ρόλο σά μυστήρια τής Μέδουσας {Περσέας}  γιά τό πέταγμα στήν άλλη διάσταση τών αθανάτων. Άν τά παιδιά τών Ελλήνων θεών λοιπόν...σέ μιά από τίς αποστολές τους έπρεπε νά πάρουν μερικά δείγματα από τήν γή γιά τόν πατέρα τους τόν Δία , θά ήταν το ωραιότερο δώρο. Σάς τό θέτουμε σάν μιά μικρή πνευματική άσκηση γιά τά Ελληνικά Μυστήρια.
Καί γιά νά σάς βοηθήσουμε , παρακολουθήστε τί έκανα οί σοφοί τής Αμερικής , σάν ένδειξη ευγνωμοσύνης πρός τούς εμπνευστές τους , μόλις τελείωσαν τό γνωστό πείραμα τής Φιλαδέλφειας.
 
Τό πείραμα σκόπευε στήν μεταφορά ενός πλοίου στήν ενεργειακή κατάσταση μέ ηλεκτρομαγνητικά πεδία ώστε νά γίνει αόρατο ...τό πείραμα πέτυχε...ήταν τό αντιτορπιλικό Έλντριτζ , μέ περιπολίες στό Τρίγωνο τών Βερμουδών  στόν Ατλαντικό ...παροπλίστηκε τόν Ιούνιο τού 1946 καί μεταφέρθηκε στήν Ελλάδα..."

1 σχόλιο:

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ