Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Αἴγινα ἡ ...σφηκοφωληᾶ ( μέρος β΄)
Ἀνδρέας Ζαΐμης, Λιθογραφία. K. Krazeisen
Στίς 11 Νοεμβρίου τοῦ 1826, ἡ προσωρινή κυβέρνησις τῆς ἐλεύθερης ἑλληνικῆς περιοχῆς, ἐπειδή δεν ἔνοιωθε ἀσφάλεια στό Ναύπλιον ( ;), ὅπου ἐν τῷ μεταξύ εἶχαν καταφθάσῃ ὁ Ἄστυγξ μέ τό περίφημον ἀτμόπλοιόν του,ὁ Βαυαρός  Ἔϋδεκ καί τό πλοῖον Ἑλλάς ἀπό την Νέα Ὑόρκη μέ 64 πυροβόλα καί τό ὑπόλοιπον τοῦ β’δανείου 18.000 δίστηλα( γιά τήν κομπίνα μέ τά ἀτμόπλοια θά διαβάσετε παρακάτω, περί Κοντόσταυλου), αὐτή ἡ ...ὑποτιθέμενη κυβέρνησις, πηγαίνει λοιπόν στήν Αἴγινα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ