Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Αἴγινα ἡ ...σφηκοφωληά ! ( Μέρος α΄)
Ἡ Αἴγινα τά τελευταῖα 2 περίπου χρόνια, ἔγινε σημεῖον ἀναφορᾶς στήν καθημερινότητά μας γιά  ἕναν και μόνον λόγον : διότι πολλά στελέχη τῆς κυβερνήσεως συριζα εἴτε διατηροῦν οἰκίες στό νησί εἴτε τό ἐπισκέπτονται ,πολύ συχνῶς, φιλοξενούμενοι. Γράφεται δε, πολλάκις, στόν ἑλληνικόν τύπον πώς τό συγκεκριμένο νησί ἀποτελεῖ τήν ἄτυπην ἕδραν τῆς κυβερνήσεως … ! Γιατί ὅμως ἡ ἐπιλογή αὐτοῦ  τοῦ νησιοῦ; Τί ἀκριβῶς μπορεῖ νά συμβολίζῃ τό συγκεκριμένο νησί ἤ ἁπλῶς ἔτυχε νά εἶναι αὐτό ; Προσωπικῶς δέν πιστεύω στό τυχαῖον καί θεωρῶ πώς κάθε τί πού γίνεται ἔχει τήν αἰτίαν του καί τήν σημασίαν του,τό  ἴδιο πιστεύω καί γιά τήν Αἴγινα καί γιά τόν λόγον αὐτόν θά κάνουμε μία μικρή ἔρευνα γιά τό νησί πού ὁ Περικλῆς ὀνόμαζε  «ἡ λήμη ( τσίμπλα) τοῦ Πειραιᾶ »  ἤ ὁ Μιχαήλ Ἀκομινᾶτος «σφηκοφωληά καί καταφύγιον κοινόν πειρατῶν». \

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ