Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

ΑΜΑΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ...!!!

Τά τελευταία χρόνια έχουμε κυριολεκτικά βομβαρδισμό από προφητείες. Πού εμφανίσθηκαν τόσοι πολλοί , από μοναχούς έως γερόντισσες πού προφητεύουν όλοι τά ...κακά πού έρχονται.
Βέβαια στόν κόσμο τού Σαμαέλ ,όπως θά έλεγε καί ό Λιακόπουλος, δηλαδή στόν εικονικό κόσμο τού Σατανά, τί καλό θά περίμενες . Αυτή είναι ή δουλειά του, νά βασανίζει τούς ανθρώπους καί νά τούς κρατάει μέσω τού πόνου, τού φόβου καί τού ερεθισμού τού νευρικού τους συστήματος σέ συνεχή ένταση . Νά τούς έχει συνέχεια απασχολημένους μέ όλα αυτά πού στό μυαλό τους νά μήν υπάρχει χώρος γιά πνευματικές σκέψεις. Νά μήν ανησυχούν γιά τά ουράνια αλλά νά κοιτούν μόνο κάτω, σκυμμένοι στά γήϊνα , στά καθημερινά καί μέ συνεχείς ανησυχίες γιά τόν επιούσιο πού θά έπρεπε νά ξέρουν πώς ούτως ή άλλως είναι από τόν Θεό δεδομένος.
Αυτή ή προφητρομολαγνεία βέβαια έχει καί άμεση σχέση μέ τό τί ετοιμάζεται γιά τήν ανθρωπότητα από τούς μαύρους σατανολάτρες πού κυβερνούν τόν πλανήτη. Έχουμε φθάσει σέ τέτοιο βαθμό υλιστικής παραμόρφωσης πού ό κλοιός σφίγγει γύρω μας καί δέν τό καταλαβαίνουμε.
Ετοιμάζεται γιά εμάς ένας κόσμος ακόμα ποιό σκληρός...όσο μάς έχουν ανάγκη , γιατί όταν θά έρθει ή στιγμή νά μήν μάς χρειάζονται άλλο, τότε θά κάνουν τόν μεγάλο θερισμό μέ έναν Μεγάλο πόλεμο ...τόν πόλεμο τής εξόντωσης πού περιγράφουνε καί στίς Κατευθυντήριους Λίθους τής Γεωργίας.
Όμως αντί νά στρέφουμε τήν προσοχή μας σέ αυτά τά αρνητικά , αντί δηλαδή νά τούς κάνουμε τήν χάρη νά σκεφτόμαστε όπως αυτοί θέλουνε, δέν θά έπρεπε νά έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στόν Θεό; Τί θά πρέπει νά κάνουμε γιά νά έχουμε τήν προστασία Του καί Τήν Παρουσία Του στήν ζωή μας;
Σταματήστε νά στέλνε τε μηνύματα κακού στόν κόσμο. Σταματήστε νά τούς φοβόσαστε καί νά φοβόσαστε. Αυτοί τρέφονται από τόν φόβο μας . Τρέφονται από τό άγχο μας. Τρέφονται από τήν αδυναμία μας καί δυναμώνουν.
Αυτό πού μπορείτε νά κάνετε είναι νά σταματήσετε νά παίρνετε τά μηνύματα καί νά αρχίσετε νά "δημιουργείτε" μηνύματα...
Γιά νά δημιουργήσετε καλά μηνύματα πρέπει νά ενεργοποιήσετε τήν νόησή σας. Προσοχή. Ή σκέψη είναι κατευθυνόμενη από τόν Σαμαελικό κόσμο. Ή Νόηση είναι πνευματική αφύπνιση καί τήν πετυχαίνουμε μόνο όταν έρθουμε σέ επαφή μέ Τόν Θεό. Καί αυτό γίνετε όταν φέρουμε Τόν Θεό στήν ζωή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ