Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών - Κεφάλαιον Ζ' : ∆ιατί πρέπει νά αὐξάνωμεν τούς ἐξοπλισμούς. Ζυμώσεις, διχόνοιαι καί μίση εἰς ὅλον τόν κόσμον. Καταναγκασμός τῆς ἀντιπολιτεύσεως τῶν «χριστιανῶν» δια τῶν πολέμων καί διά τοῦ γενικοῦ πολέμου. Τό μυστικόν καί τό ἐχέγγυον τῆς ἐπιτυχίας ἐν τῇ πολιτικῇ. Ὁ Τύπος καί ἡ δημοσία γνώμη. ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ