Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Πραγματικοὶ τίτλοι εἰδήσεων…


Πραγματικοὶ τίτλοι εἰδήσεων...
Τίτλοι σελίδων.
  •  Ἡ πλύσις ἐγκεφάλου εἶναι τόσο βαθειά, ποὺ καὶ οἱ πολιτικοὶ τῆς Ἑλλόδος ἀποκαλοῦν «διάσωση» τὴν μεθοδευμένη λεηλασία τῆς χώρας.
  • Τὰ ΜΜΕ ἀποκαλοῦν τὴν λεηλασία τῆς Ἑλλάδος «διάσωση».
  • Πιστωτὲς τῆς Ἑλλάδος δὲν τῆς ἐδάνεισαν χρήματα ἀλλ’ ἁπλῶς ἀγόρασαν ἑλληνικὸ «χρέος» μὲ σκοπὸ νὰ κερδοσκοπήσουν.
  • Οἱ Τράπεζες θέλουν τὴν Ἑλλάδα καταχρεωμένη,  πρὸ κειμένου νὰ χρησιμοποιήσουν τὴν ἑλληνικὴ ἀδυναμία ἐξυπηρετήσεως τοῦ χρέους στὴν ληστεία τῆς χώρας, ἀπὸ τὰ κεφάλαια τῶν πλουτοπαραγωγικῶν της πηγῶν, καθὼς καὶ νὰ καταλύσουν τὸ σύστημα τῆς κοινωνικῆς προστασίας ποὺ δημιουργήθηκε στὸν 20ο Αἰῶνα.
  • Ὁ λιμπεραλισμὸς ἔχει πρόθεση νὰ ἐγκαθιδρύσῃ στὴν Ἑλλάδα καθεστὼς φεουδαρχίας, ἧτοι λίγοι ληστοβαρῶνοι (ὀλιγάρχες) καὶ πολλοὶ κολλῆγοι – τὸ 1 τοῖς ἑκατὸ τῶν ἐχόντων καὶ τὸ 99% τῶν ἀκλήρων ἐξαθλιωμένων.
Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ