Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Εὐρωπαῖος ἤ Ἕλλην;


Εὐρωπαῖος ἤ Ἕλλην;
Πατριώτης καὶ κοσμοπολίτης
Δὲν ὑπάρχει ὁ ὅρος «Εὐρωπαῖος πατριώτης». Νὰ πληροφορήσω ὅσους τὸν χρησιμοποιοῦν, ὅτι πατρὶς εἶναι ἡ Ἑλλάς, ἡ Ἰταλία, ἡ Γερμανία κ.ὁ.κ.
Τὸ νὰ θεωρῇς τὴν Εὐρώπη, τὴν ἤπειρο ποὺ συγκεντρώνει ἔθνη μὲ κοινὸ πολιτισμό, τὰ ὁποῖα ἀσφαλῶς καὶ πρέπει νὰ συνεργάζονται, εἶναι ἄλλο πρᾶγμα καὶ ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὸν ὅρο «πατρίδα».
Πατρίς μου εἶναι ἡ Ἑλλας καὶ χαίρομαι νὰ ὑπάρχουν κι ἄλλες πατρίδες μὲ κοινὸ πολιτισμὸ καὶ κοινὰ συμφέροντα.
Οὔτε διεθνιστὴς εἶμαι, οὔτε κοσμοπολίτης γιὰ νὰ θεωρῶ τὴν ἤπειρο, στὴν ὁποίαν ζῶ, σὰν πατρίδα μου.
Τζιόπας Νικόλαος
εἰκόνα
πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ