Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Ἀθανάσιος Τσακάλης : «Μὲ διώκει τὸ ΚΚΕ»

Στὸ πρόσωπο τοῦ Ἀθανασίου Τσακάλη ἔχουμε ἀναφερθεῖ ἀρκετὲς φορές.
Ἐπίσης ἔχουμε καταγγείλει πολλὲς ἀπὸ τὶς βρωμιὲς ποὺ ἡ «πολιτεία» ἔχει μεθοδεύσει εἰς βάρος του, ἐφ  ὅσον ὁ Τσακάλης εἶναι αὐτὸς ποὺ διαρκῶς βγαίνει ἐμπρός, πρὸ κειμένου νὰ παλέψῃ κατὰ τῆς ἀνομίας, τῆς ἀδικίας, τῆς λεηλασίας…
Γενικῶς ἔχει ἀντιδράσει κατὰ τῶν ὁποιωνδήποτε «νομομαγειρεμάτων» καὶ εἰδικῶς, τώρα τελευταῖα, κατὰ κάθε ἐπιθέσεως ποὺ στοχεύει τὸν ἴδιον καὶ τὴν ἐπιβίωσίν του!!!
Ἄλλως τέ… Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη οὐσιαστικῶς διώκονται ΟΛΟΙ οἱ Ἕλληνες.

Γιατί διώχθηκε καί διώκεται ὁ Τσακάλης;
Μὰ διότι σπάει τὴν …«ὀμερτὰ τῆς σιωπῆς» ποὺ καλύπτει τὴν ἁρπακτή, τὴν ἀπάτη καὶ τὴν λεηλασία. Διότι ὅταν δὲν εἶναι κάποιος μαζύ τους, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ἀνοχή του καὶ τὴν σιωπή του, τότε εἶναι ἀπέναντι. Ἐὰν δῆλα δὴ κάποιος παραμένῃ ἠθικός, δίκαιος καὶ διεκδικεῖ τὰ αὐτονόητα, εἶναι εἶδος πρὸς …ἐξαφάνισιν!!!
Εἴπαμε, κράτος ἐν κράτει τὸ παρακράτος. Κι ὅποιος ἀντιδρᾶ σὲ αὐτὴν τὴν …πραγματικότητα, ἐὰν δὲν φοβηθῇ, ἐὰν παραγνωρίσῃ τὶς δυνατότητές του, ἐὰν εἶναι πεισματάρης καὶ λίγο …ἀγαθός*, τότε ἀφανίζεται.Ἡ ...«νομοφανής» ἐξόντωσις τοῦ Τσακάλη.2
Τώρα λοιπὸν τὴν σκυτάλη τῆς μεθοδευμένης προσπαθείας φιμώσεως τοῦ κάθε Τσακάλη ἀνέλαβε τὸ ΚΚΕ.

«Μὲ διώκει τὸ ΚΚΕ»
ΟΛΟ ΤΟ ΘΕΜΑ 
ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ