Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

Καί είπεν ό Χριστός , "...ή Ελλάς είναι ή μόνη πού γεννά ανθρώπους..."...αλλά στίς εκκλησίες δοξάζουν τό Ισραήλ !!!

Όταν ο Χριστός μπήκε στα Ιεροσόλυμα και τον υποδέχτηκαν με φοίνικες και βάϊα, μερικοί Έλληνες ζήτησαν από τον Φίλιππο  και τον Ανδρέα (μαθητές του Χριστού) να τον δουν. (Ιωάννης κεφ.ιβ,στιχ 20 ως 24).
Τότε ο Ιησούς είπε:
«Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του ανθρώπου». Και κόβεται εκεί η φράση αυτή, χωρίς να μας δώσει μια ιδέα, ένα τρόπο, πως δηλαδή θα γίνει ένα τόσο σημαντικό γεγονός  (να δοξαστεί ο Χριστός) με την απλή παρουσία κάποιων Ελλήνων.
 Το 1974, ο καθηγητής Ε. Πρόκος βρήκε ένα χειρόγραφο κείμενο του Ευσέβιου Παμφύλου, Επισκόπου Καισαρείας, το οποίο περιείχε αποσπάσματα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Πράγματι κάποιοι Έλληνες επισκέφτηκαν τον Χριστό και αυτός τους είπε:

«Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογεννεί, φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον ηκριβωμένον. Λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην...».

Μετάφραση: Ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο γιος του ανθρώπου. Διότι η Ελλάς είναι η μόνη που γεννά ανθρώπους,(είναι) φυτό ουράνιο και θεϊκό βλάστημα (βλαστός) κι αυτό είναι εξακριβωμένο. (Η Ελλάς) γεννώντας το Λογισμό (συλλογισμό) έκανε κτήμα της την Επιστήμη.
Αν διαβαστεί τώρα όλο μαζί το εδάφιο, βγάζει νόημα!!!
Χρόνια τώρα κρατούν κρυμμένο στα αρχεία του Βατικανού οι φίλοι μας και ομόθρησκοι Καθολικοί το παραπάνω χωρίο που περιγράφει την πραγματική καταγωγή των Ελλήνων και την περίοπτη θέση της Ελλάδος, που κατά πολλούς ξένους ανθρώπους του πνεύματος ευρίσκεται μεταξύ των πρώτων Εθνών εις την Παγκόσμιον Ιστορίαν.
  Ανοίγοντας σήμερα το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (ΙΒ 20-23) διαπιστώνουμε πως από τις τρεις αυτές προτάσεις, μόνο η πρώτη υπάρχει. Το χειρόγραφο αυτό κείμενο, λέγεται πως φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη του Βατικανού. Αν όντως όλα αυτά αληθεύουν, φαίνεται πως σε κάποιους δεν εσύμφεραν αυτά που είπε ο "Θεάνθρωπος"...
...Εκείνο που έχει μεγίστη σημασία είναι η σκόπιμα αφαιρεθείσα πρότασις «Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογεννεί, φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον ηκριβωμένον. Λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην...».
Η Ελλάδα είναι η μόνη Χώρα στον κόσμο που γεννά «ανθρώπους» αληθινούς και όχι προγράμματα.
.................................................

ΕΛΛΑΣ: Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» 

 Τελευταία γίνεται πολύς λόγος για κάποια χωρία της «Αγίας Γραφής» που αναφέρονται στους Έλληνες.
Υπάρχει πολύς σάλος και η κάθε πλευρά θέλει να οικειοποιηθεί τη σημασία των χωρίων αυτών προς ίδιον όφελος.
Η κάθε πλευρά;
Ναι!
Υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι όπως:
 1. Η Εβραϊκή πλευρά, το Ισραήλ που είναι και ο αγαπημένος λαός του Θεού της Αγίας Γραφής και ειδικά της Παλαιάς Διαθήκης.  «ότι λαός άγιος εί Κυρίω τω Θεώ σου και σε προείλετο Κύριος ο Θεός σου είναι αυτώ  λαόν  περιούσιον παρά πάντα τα έθνη όσα επί προσώπου γης» (Δευτερονόμιον κεφ.Ζ΄στ.6)
 2. Η Ορθόδοξη χριστιανική πλευρά. Να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Πώς δηλαδή με ανθέλληνες «μεταφραστές» και κομπογιαννίτες  παραποιούν τα λεγόμενα έτσι όπως το ΚΙΣ (Κρατικό Ισραηλινό Συμβούλιο) εν Ελλάδι, κράτος εν κράτει, διατάσσει και επιτάσσει.
 3. Η Ελληνοκεντρική πλευρά και θεώρηση. Έχουν αποκρύψει σημαντικά στοιχεία οι εκάστοτε κρατούντες (βασιλείς, πατριάρχες, επίσκοποι, αξιωματούχοι, Εβραιόφιλοι)  ούτως ώστε να μη φτάσει ο απαγορευμένος καρπός της γνώσης ΠΟΤΕ στον απλό άνθρωπο, έτσι που να παραμένει αυτός μικρός και υποταγμένος και εκείνοι οι τιποτένιοι, να φαντάζουν Ισχυροί και Ανίκητοι.
Ας πούμε πρώτα τι είναι «Αγία Γραφή» ή ΒΙΒΛΟΣ, που ασπάζεται η Ορθοδοξία και η απανταχού χριστιανοσύνη.
Η Αγία Γραφή λοιπόν αποτελείται από την:
Α.  Παλαιά Διαθήκη με 49 βιβλία μεταξύ των οποίων και ο πολύ σημαντικός και σημαίνον « Νόμος» δηλ. (Γένεσις, Έξοδος, Λευιτικόν, Αριθμοί, Δευτερονόμιον),οι Προφήτες και οι προφητείες τους, μεταξύ των οποίων ο Ησαΐας , ο Ιεζεκιήλ, ο Δανιήλ κ.α, το Άσμα ασμάτων,ο Ιησούς του Ναυή, οι Κριτές, η Ρουθ, μέχρι και ο Μαλαχίας!
Β. Καινή Διαθήκη: Σύνολο 27 Βιβλία μεταξύ των οποίων τα 4 Ευαγγέλια με τους αντίστοιχους ευαγγελιστές και μαθητές του Χριστού (Ιωάννης, Μάρκος, Ματθαίος, Λουκάς), οι Πράξεις των Αποστόλων, επιστολές των Παύλου και Πέτρου προς Κορινθίους,  Γαλάτας, Φιλιππησίους, Θεσσαλονικείς  κ.α και η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ του Ιωάννη (λίαν  τρομακτικό και προφητικό βιβλίο για τους μελλούμενους καιρούς).
Πού αναφέρει η Βίβλος (Αγία Γραφή) για τους Έλληνες και τι λέει;
Κάνει πολλές αναφορές. Θα σταθούμε στην πλέον σημαντική όμως που είναι:

Ζαχαρίας Θ΄13-15  :
«Διότι ενέτεινα σε Ιούδα, εμαυτώ εις τόξον, έπλησα τον Εφραϊμ και ΕΞΑΓΕΡΩ τα τέκνα σου, Σιών, επί τα τέκνα των Ελλήνων και ψηλαφήσω σε ως ρομφαίαν μαχητού. Και Κύριος ΕΣΤΑΙ επ' αυτούς και εξελεύσεται ως αστραπή βολίς, και Κύριος παντοκράτωρ υπερασπιεί αυτούς, και καταναλώσουσιν αυτούς, και καταχώσουσιν αυτούς εν λίθοις σφενδόνης και εκπιόνται αυτούς ως οίνον και πλήσουσιν ως φιάλας θυσιαστηρίων»

Μετάφραση:
«Διότι σε τέντωσα Ιούδα για τον εαυτό μου ως τόξο και σαν σπαθί μαχητού και (θα) εξεγείρω τα τέκνα σου Σιών, κατά των τέκνων των Ελλήνων και ο Κύριος θα πέσει πάνω τους σαν κεραυνού βολίδα. Ο Κύριος σαλπίζοντας θα πορευθεί απειλητικά εναντίον τους. Ο Κύριος θα βοηθήσει αυτούς (τα τέκνατης Σιών) και θα καταναλώσουν και θα θάψουν (τους Έλληνες) κάτω από λίθους σφενδόνης και σαν οίνο θα τους καταπιούν».
Δηλαδή, αν γραφόταν ή λέγονταν κάτι τέτοιο σήμερα από έναν Ισραηλινό παράγοντα, θα ήταν ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ (casus belli)!!!!!!!!!!!!!!
Αυτή τη δήλωση του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης του (ΓΙΑΧΒΕ) την πήραμε, μας την έδωσαν και την προσκυνάμε ως θρησκεία εμείς τα σημερινά πρόβατα.(Χριστιανοί Ορθόδοξοι). Να έχουμε το "γνώθι σ΄αυτόν" δηλαδή.
Ας πάμε τώρα σε μια άλλη επίμαχη φράση της Καινής Διαθήκης που ιστορικά είναι πιο κοντά στο σήμερα. Όταν ο Χριστός μπήκε στα Ιεροσόλυμα και τον υποδέχτηκαν με φοίνικες και βάϊα, μερικοί Έλληνες ζήτησαν από τον Φίλιππο  και τον Ανδρέα (μαθητές του Χριστού) να τον δουν. (Ιωάννης κεφ.ιβ,στιχ 20 ως 24).
Τότε ο Ιησούς είπε:
«Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του ανθρώπου». Και κόβεται εκεί η φράση αυτή, χωρίς να μας δώσει μια ιδέα, ένα τρόπο, πως δηλαδή θα γίνει ένα τόσο σημαντικό γεγονός  (να δοξαστεί ο Χριστός) με την απλή παρουσία κάποιων Ελλήνων.

Άρα, λείπει κείμενο! Φημολογείται λοιπόν  πως το 1974, ο καθηγητής Ε. Πρόκος βρήκε ένα χειρόγραφο κείμενο του Ευσέβιου Παμφύλου, Επισκόπου Καισαρείας, το οποίο περιείχε αποσπάσματα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Πράγματι κάποιοι Έλληνες επισκέφτηκαν τον Χριστό και αυτός τους είπε:

«Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογεννεί, φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον ηκριβωμένον. Λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην...».
Μετάφραση: Ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο γιος του ανθρώπου. Διότι η Ελλάς είναι η μόνη που γεννά ανθρώπους,(είναι) φυτό ουράνιο και θεϊκό βλάστημα (βλαστός) κι αυτό είναι εξακριβωμένο. (Η Ελλάς) γεννώντας το Λογισμό (συλλογισμό) έκανε κτήμα της την Επιστήμη.

Αν διαβαστεί τώρα όλο μαζί το εδάφιο, βγάζει νόημα!!!

Χρόνια τώρα κρατούν κρυμμένο στα αρχεία του Βατικανού οι φίλοι μας και ομόθρησκοι Καθολικοί το παραπάνω χωρίο που περιγράφει την πραγματική καταγωγή των Ελλήνων και την περίοπτη θέση της Ελλάδος, που κατά πολλούς ξένους ανθρώπους του πνεύματος ευρίσκεται μεταξύ των πρώτων Εθνών εις την Παγκόσμιον Ιστορίαν.

   Ανοίγοντας σήμερα το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (ΙΒ 20-23) διαπιστώνουμε πως από τις τρεις αυτές προτάσεις, μόνο η πρώτη υπάρχει. Το χειρόγραφο αυτό κείμενο, λέγεται πως φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη του Βατικανού. Αν όντως όλα αυτά αληθεύουν, φαίνεται πως σε κάποιους δεν εσύμφεραν αυτά που είπε ο "Θεάνθρωπος"...
Πάμε τώρα στην τελευταία επίμαχη φράση:
Το κείμενο είναι γνωστό και αναφέρεται όντως από τον Ευσέβιο Παμφίλου. Ο τρόπος όμως που αναφέρεται είναι σαν συμπέρασμα του Ευσεβίου πάνω στο "ελήλυθεν η ώρα του Κυρίου μας" . Η σκέψη του Ευσεβίου, λοιπόν είναι ότι ο Κύριος το είπε αυτό για τους λόγους που αναφέρονται πιο κάτω.
Όμως καλά θα κάνουμε να δούμε τι ακριβώς γράφει αυτό το σχόλιο, το οποίο σαφώς και μας συμφέρει σαν φυλή μα αναρωτιέμαι ακόμα αν τελικά ισχύει και αν συμφωνεί με την παραπέρα διδασκαλία του Χριστού.

Λέει λοιπόν το κείμενο " Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογεννεί..." που σημαίνει πως μόνον η Ελλάδα γεννάει ανθρώπους. Είναι απορίας άξιον, οι άλλες εθνότητες τι γεννούν; Δεν γεννούν ανθρώπους; Μήπως εννοεί κάτι άλλο; Τι είναι αυτό άραγε;Κατά την ταπεινή μου άποψη εννοεί "αληθινούς" ανθρώπους και όχι "προγράμματα", ενώ μου έρχεται έντονα στα χείλη η έκφρασις "Νταμάρι Θεών"!!!

Από την άλλη μεριά όμως διαβάζουμε στην Προς Γαλάτας επιστολή:

26 «Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ·  27 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε.  28 οὐκ ἔνι ᾿Ιουδαῖος οὐδὲ ῞Ελλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ».
Το σημείο όμως που πραγματικά πιστεύω πως μέσα στην Αγία Γραφή τιμάται  και τιμά ιδιαιτέρως το γένος των Ελλήνων είναι το παρακάτω:
33 Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· ἔτι μικρὸν χρόνον μεθ' ὑμῶν εἰμι καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με.

34 Ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετε· καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.

35 Εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς· ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι, ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας;

Μετάφραση:

33 Tους είπε τότε ο Iησούς: Για λίγο καιρό ακόμα θα είμαι μαζί σας, κι ύστερα θα πάω κοντά σ΄ εκείνον που με απέστειλε. 34.Θα με αναζητήσετε, μα δε θα με βρείτε. Kι όπου θα είμαι εγώ, δεν μπορείτε εσείς να έρθετε. 35Eίπαν τότε οι Iουδαίοι μεταξύ τους: Πού πρόκειται να πάει αυτός, ώστε εμείς δε θα τον βρούμε; Mήπως πρόκειται να πάει στους  διασκορπισμένους ανάμεσα στους Έλληνες και να διδάσκει τους Έλληνες;

Το χωρία αυτό δείχνει καθαρά πως εφόσον οι Ιουδαίοι μπερδεύουν τον "πέμψαντα" που ο Πατέρας  με τους Έλληνες, προφανώς όλα αυτά που ο Ιησούς διδάσκει θυμίζουν τα ήδη ειπωμένα από τους Έλληνες. Θεωρούν καθαρά πως ο πέμψας τον Χριστό είναι οι Έλληνες, διότι αυτοί είχαν τέτοια Κοσμοθεώρηση και Φιλοσοφία ανάλογη με τη διδασκαλία του Χριστού.

Το κομμάτι αυτό της γραφής είναι ξεκάθαρο. Παρόλα αυτά κατά καιρούς έγιναν προσπάθειες από τους διαφόρους μεταφραστές - σχολιαστές να αποδοθεί άλλο νόημα, και μάλιστα ανθελληνικό. Μια ματιά στην ερμηνεία του "κυρίου" Τρεμπέλα στο επίμαχο χωρίο θα αποδείξει του λόγου μου το αληθές. Λέει λοιπόν αυτός ο "κύριος" στην "ερμηνεία" του:

" Μήπως εννοεί ότι θα αφήσει το ευλογημένο έθνος των Ιουδαίων και θα πάει στους Έλληνες, εξευτελίζοντας με αυτό τον τρόπο τον εαυτό του...; ".!!!!!
Απολαύστε όργιο παράφρασης, σκοπιμότητας και ραγιαδισμού!

Το νόημα φυσικά είναι τελείως διαφορετικό και τείνει να γίνει επικίνδυνο για όσους χρησιμοποιούν μεταφράσεις - παραφράσεις της Γραφής και όχι τα πρωτότυπα κείμενα, που εκεί τουλάχιστον έχει να κάνει μόνος αυτός , ανάλογα με το δείκτη της νοημοσύνης του και το γνωστικό του επίπεδο.

Εν κατακλείδι αναφέραμε όλα τα επίμαχα σημεία. Εκείνο που έχει μεγίστη σημασία είναι η σκόπιμα αφαιρεθείσα πρότασις «Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον ηκριβωμένον. Λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην...».
Η Ελλάδα είναι η μόνη Χώρα στον κόσμο που γεννά «ανθρώπους» αληθινούς και όχι προγράμματα.
Η Ελλάδα είναι ουράνιο και παραδεισένιο φυτό, θεϊκό βλάστημα. Πράγματα που είναι εξακριβωμένα (καρατσεκαρισμένα θα λέγαμε σήμερα).
Γιατί;
Διότι αυτή γέννησε το Λογισμό (λογική – συλλογισμό – δύναμη του  Νου) αφού αυτός ο Λογισμός έκανε δική του πρώτα την Επιστήμη.
(Εκ του επίσταμαι- επίστημι= γνωρίζω καλώς= ο έχων την απόλυτη γνώση).

Αυτοί είμαστε εμείς οι Έλληνες και αυτή είναι η μάνα μας η Ελλάδα!

Όποιος μας κοίμισε, όποιος την έκρυψε κι όποιος την έκλεψε,

Τα παιδιά της τώρα όλα μαζί ορκίζονται:

«Θα πάρουμε την Ελλάδα μας και τους θησαυρούς μας  πάλι πίσω».


Δημήτριος Μαντές

23 Φεβρουαρίου 2013
 ΕΔΩ

3 σχόλια:

 1. Άψογος όπως πάντα ο Μαντές!!!!!

  ...μόνο που σήμερα ένας ''ελληνας'' (ξυδακης) αναγνώρισε ότι το Βρετανικό Μουσείο είναι νόμιμος ιδιοκτήτης των "Ελγίνειων" Μαρμάρων».

  Η λίστα των προδοτών μεγαλώνει... αναθεμά τους θα μας βαλουν σε πιο πολλά έξοδα για περισσοτερο σχοινι και σαπουνι....

  http://www.thetoc.gr/politismos/article/panigurizei-to-londino-gia-upanaxwrisi-tis-athinas-sto-thema-twn-gluptwn

  Κ-Τ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το παραπανω Ευαγγελικό απόσπασμα...το ειχε πει και ο προφητικός Άγιος Πορφύριος ( + 1991 ) . Αλλα ομως...που εί αι σήμερα η Ελλάς...δλδ το Ελληνικό πνεύμα ; ! Αλλοθήκαμε τόσο πολύ διανοητικώς ώστε απολέσαμε τα ιδανικά μας. Λαός διχως ρίζες , φτερό στον άνεμο της ντπ ! !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ μου, τό είπε ΄Ο Ιησούς ,"Ελλάς γάρ μόνη ανθρωπογεννεί". Καί οί άνθρωποι νικούν πάντα τά ανθρωποειδή.

   Διαγραφή

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ