Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

ΚΡΟΝΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ...ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΕΣ ΡΟΕΣ...

ΚΡΟΝΟΣ 

Κ = Κόπτω, κτυπώ...
Ρ = ροή, ρυθμός ....
Ο = οίκος , χώρος ...
Ν =  ναίω, νοώ ...
Ο =  οίκος , χώρος ...
Σ = σημαίνει

Σημαίνει  , αυτός πού διακόπτει κτυπώντας τήν ροή, τόν ρυθμό, τήν αρμονία τού χώρου  καί  κατοικεί  μέ τήν δική του νόηση τόν χώρο...ό Κρόνος επιβάλλεται διακόπτοντας τήν ροή τού Ουράνιου μέ τόν γήϊνο ρυθμό πού φέρει τήν νόηση.
{Ό Κρόνος παίρνει τήν βασιλεία τού Ουρανού κτυπώντας τον μέ τό δρεπάνι του}

ΧΡΟΝΟΣ


 Χ = χάσμα, χάραγμα
Ρ = ροή, ρυθμός ....
Ο = οίκος , χώρος ...
Ν =  ναίω, νοώ ...
Ο =  οίκος , χώρος ...
Σ = σημαίνει

Σημαίνει αυτόν πού χαράσσει, σημαδεύει σέ τμήματα τήν ροή τού χώρου καί διανέμει τήν κατανόηση τού χώρου.
Τό χάσμα ανοίχθηκε από τόν Κρόνο πού διέκοψε τήν επαφή μέ  τόν Ουρανό από όπου ερχόντουσαν τά ουράνια ύδατα - ροές τών ιόντων τών ηλίων καί απομονώθηκε ό γήϊνος χώρος από τόν ουράνιο , τόν πνευματικό ...τό τής νοήσεως καί κατανοήσεως τής α- λήθειας.
... «ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ»...
ΕΔΩ
Βλέπε καί τήν ισχύ τών Υδάτων τής Στυγός...ΕΔΩ
Από τήν στιγμή πού έγινε εκείνος ό διαχωρισμός άρχισε καί ό Χρόνος...
Χρόνος = κύκλοι Κρόνου...
Κύκλος - μοίρες κύκλου , ωρολόγιον - λεπτά ωρολογίου , πεπρωμένο - ειμαρμένη...

Φ-Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ