Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

"ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΝΔΙΑ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΛΕΙΣΕ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ.ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΕΛΘΟΥΝ ΟΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑΔΥΟ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΥΤΩΝ"

Τα 72 βδελυρά γένη επαναφυλάκισε ο Αλέξανδρος εις τις υπόγειες περιοχές της Κεντρικής Ασίας και του Ινδικού Καυκάσου (΄Τουρκεστάν, Β. Αφγανιστάν, Β. Πακιστάν,ΝΔ Κίνα)...κάποιοι δρακοειδείς  κυκλοφορούν εις τον επιχθόνιο κόσμο, έχοντες ανθρώπινο φαινότυπο.Ένα σημείο αναγνωρίσεώς τους είναι η ερπετοειδής κάθετη κόρη του οφθαλμού τους, καθώς και χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ότι είναι άψυχοι που αναφέρει ο Αδαμάντιος εις τα Φυσιογνωμικά του .
Ο πόλεμο του Αλεξάνδρου κατά των υποχθονίων φυλών.

"ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΝΔΙΑ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΛΕΙΣΕ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ.ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΕΛΘΟΥΝ ΟΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑΔΥΟ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΥΤΩΝ, ΤΑ ΡΥΠΑΡΑ ΕΘΝΗ, ΤΑ ΒΔΕΛΥΡΩΤΑΤΑ ΠΑΣΗΣ ΣΥΓΧΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΣΩΔΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΙΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΧΩΡΕΣ, ΤΡΩΓΟΝΤΕΣ ΣΑΡΚΕΣ ΖΩΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΟΝΤΕΣ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΝΕΜΟΜΕΝΟΙ ΚΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΥΓΕΣ ΚΑΙ ΒΑΤΡΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΣΑ ΡΥΠΑΡΑ ΟΥΣΙΑ" (Από τις Προφητείες του Αγίου Ανδρέα του Σαλού.}

Τα ρυπαρά γένη εφυλακίσθησαν παρά του Αλεξάνδρου εντός πυλών εις την Ινδία και συγκεκριμένα εις τον Ινδικό Καύκασο.Αυτό εξηγεί το γιατί ο Αλέξανδρος εξεστράτευσε εις την Ινδία.Ο πόλεμος κατά των υποχθονίων φυλών έπρεπε να μείνη απόρρητος και δια τον λόγο τούτο οι ιστοριογράφοι του Αλεξάνδρου Αρριανός, Διόδωρος, Πλούταρχος και Κούρτιος Ρούφος, στηριζόμενοι κυρίως εις τα απομνημονεύματα του στρατηγού και βασιλέως της Αιγύπτου Πτολεμαίου,ουδέν σχετικό αναφέρουν.Αλλά και οι πανάρχαιες Ινδικές παραδόσεις (Μαχαμπαράτα, Ραμαγιάνα κ.λ.π.) αναφέρονται συχνά εις τους Νάγκας, δαιμονικά ερπετοειδή όντα που ζουν εις το εσωτερικό της Γης.«…Και ο Αλέξανδρος μόλις είδε το γεγονός εδόξασε τον Θεό και οικοδόμησε χάλκινες πύλες και ασφάλισε τον στενό τόπο μεταξύ των δύο ορέων και τις περιέχρισε με ασίκητο.Η δε φύσις του ασικήτου είναι τέτοια: Ούτε από το πύρ καίγεται, ούτε από τον σίδηρο φθείρεται…..Εκεί λοιπόν ο Αλέξανδρος εις τα πέρατα του Βορρά, ο απέκλεισε 22 βασιλείς μαζί τα υπ’αυτούς έθνη.Τις μέν πύλες ονόμασε Κάσπιες, τα δε όρη Μαζούς.Τα δε ονόματα των εθνών είναι αυτά: Γώθ, Μαγώθ, Ανουγείς, Αιγείς, Εξενάχ, Διφάρ, Φωτιναίοι, Φαριζαίοι, Ζαρματιανοί, Χαχώνιοι, Αγριμάρδοι, Ανούφαγοι, Θαρβαίοι, Άλανες, Φυσολωνικαίοι, Σαλτάριοι και οι έτεροι.Αυτά ήσαν τα έθνη, τα οποία εγκλείσθησαν εντός των πυλών, τις οποίες έστησε ο βασιλεύς Αλέξανδρος, εξαιτίας της ακαθαρσίας αυτών…» (Το πλήρες κείμενο εις τις σελίδες 462-465, του τόμου «Καλλισθένης, Βίος Αλεξάνδρου του Μακεδόνος, Εκδόσεις Κάκτος).
Οι πύλες που απέκλεισαν τα ρυπαρά έθνη, ονομάσθησαν Κάσπιες, επομένως έχουν σχέση με την περιοχή της Κασπίας θαλάσσης, δηλαδή την Κεντρική Ασία και τον Καύκασο.Την εποχή του Αλεξάνδρου, αποκαλούσαν Καύκασο, όλο τον τεράστιο συνεχόμενο ορεινό όγκο που αρχίζει από τον Καύκασο του Ευξείνου Πόντου, συνεχίζεται εις την οροσειρά Ζάγρος της Μηδίας (σημερινό βόρειο Ιράν) και τελειώνει εις τον αρχαίο Ινδικό Καύκασο (ονομάζομενο σήμερα Ινδοκούς, εις το σημερινό Β. Αφγανιστάν και ΒΔ Πακιστάν).Υπήρχε δε κατά την αρχαία εποχή, έθνος ονομαζόμενο «Κάσπιοι» εις την περιοχή του Ινδικού Καυκάσου.Συνδυάζοντας λοιπόν τα ανωτέρω με την αναφορά του Αγίου Ανδρέα του Σαλού ότι, οι πύλες του Αλεξάνδρου ευρίσκοντο «εν Ινδαλία», δηλαδή εις την Ινδία συμπεραίνουμε ότι, τα ρυπαρά έθνη επεριορίσθησαν εντός του Ινδικού Καυκάσου.Μήπως η Αμερικανική εισβολή εις το Αφγανιστάν με την σύμπραξη της «Βορείου Συμμαχίας», κύριο μέλος της οποίας αποτελεί η φυλή των «Χαζάρ», έχει ως κύριο στόχο τον εντοπισμό και αποσφράγιση των πυλών του Αλεξάνδρου και δι’αυτό ερευνούν τα όρη και σπήλαια του Αφγανιστάν και ΒΔ. Πακιστάν ;

Ο Αλέξανδρος περιέχρισε τις «χάλκινες πύλες» με ένα άφθαρτο από πύρ και σίδηρο υλικό τον «ασίκητο».Εις κείμενο του 15ου αιώνα το υλικό αυτό αναφέρεται ως «ασύγκριτος ύαλος», είναι δηλαδή κάποιο υλικό υαλοειδές ή κρυσταλλοειδές.Το υλικό αυτό μοιάζει με το επίσης άτρωτο υλικό με το οποίο αλείφθηκε ο Ιάσων, δια να αντιμετωπίση τους «χαλκίνους ταύρους» του Αιήτου, εις την Κολχίδα, η οποία επίσης ευρίσκετο εις την περιοχή του Καυκάσου.Αποδεικνύεται λοιπόν ότι, ο Αλέξανδρος διέθετε κάποια υπερ-τεχνολογία, άγνωστη ακόμη και εις την εποχή μας, αφού ούτε σήμερα υπάρχει άφθαρτο υλικό.Αλλά και οι «χάλκινες πύλες» δεν έχουν σχέση με το γνωστό μας μέταλλο του χαλκού, το οποίο είναι ελάχιστα ανθεκτικό, αλλά αντιθέτως σχετίζονται με τα φοβερά «χάλκινα όπλα» του Ηφαίστου που χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες ήρωες.Προφανώς, λοιπόν οι πύλες του Αλεξάδρου ήσαν κατασκευασμένες από κάποιο πανίσχυρο μεταλλικό κράμα, άγνωστο εις την εποχή μας, επιχρισμένο με κάποια άφθαρτη κρυσταλλοειδή ουσία.Μερικά από τα αναφερόμενα ονόματα των ρυπαρών εθνών δύνανται να ερμηνευθούν. Οι «Άλανες» είναι οι Αλανοί Σαρμάτες, αρχαία, άγρια και νομαδική φυλή του Ρωσικού Καυκάσου, οι οποίοι αποτελούσαν τμήμα της φυλής των «Σαυροματών», αναφερομένης από πολλους αρχαίους συγγραφείς όπως ο Ηρόδοτος και ο ΙπποκράτηςΟι «Γώθ» και «Μαγώθ» είναι τα δαιμονικά έθνη των Γώγ και Μαγώγ που αναφέρονται συχνά εις την Παλαιά και Καινή Διαθήκη.
.Τα ρυπαρά έθνη σύμφωνα με τις χριστιανικές προφητείες, όπως του Αγίου Ανδρέα του Σαλού και της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, κάποτε θα εξέλθουν και θα εξορμήσουν κατά της ανθρωπότητος: « …και ήνοιξε το φρέαρ της αβύσσου και ανέβη καπνός εκ του φρέατος και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες..»: «…..και τα ομοιώματα των ακρίδων όμοια ίπποις ητοιμασμένοις εις πόλεμον και επί τας κεφαλάς αυτών, ως στέφανοι όμοιοι χρυσίω, και τα πρόσωπα αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων και είχον τρίχας ως τρίχας γυναικών, και οι οδόντες αυτών ως λεόντων ήσαν και είχον θώρακας σιδηρούς, και η φωνή των πτερύγων αυτών ως φωνή αρμάτων ίππων πολλών τρεχόντων εις πόλεμο,Και έχουσιν ουράς ομοίας σκορπίοις και κέντρα…έχουσι βασιλέα επ’αυτών τον άγγελον της αβύσσου, όνομα αυτώ Εβραϊστί Αβαδδών, εν δε τη Ελληνική όνομα έχει Απολλύων…. Λέγοντος τω έκτω αγγέλω.Ο έχων την σάλπιγγα λύσον τους τέσσαρας αγγέλους τους δεδεμένους επί τω ποταμώ τω μεγάλω Ευφράτη….και ο αριθμός των στρατευμάτων του ίππου δύο μυριάδες μυριάδων… έχοντας θώρακας πυρίνους και υακινθίνους και θειώδεις.Και οι κεφαλαί των ίππων ως κεφαλαί λεόντων, και εκ των στομάτων αυτών εκπορεύεται πύρ και καπνός και θείον…η γαρ εξουσία των ίππων εν τω στόματι αυτών έστι και εν ταις ουραίς αυτών.Αι γαρ ουραί αυτών όμοιαι όφεσιν, έχουσαι κεφαλάς, και εν αυταίς αδικούσι.
(Αποκάλυψις Ιωάννου 9,2-19).
 

Θα ανοίξει το φρέαρ της αβύσσου (τα Τάρταρα), που τώρα είναι κλειστό, δηλαδή θα αποσφραγισθούν οι πύλες που φράζουν τις εσωχθόνιες αβύσσους, όπου ευρίσκονται φυλακισμένα τα ρυπαρά και δαιμονικά έθνη.Τα υποχθόνια όντα περιγράφονται ως έχοντα οφιοειδείς και σκορπιοειδείς ουρές,δόντια λεόντων (δηλαδή σαρκοβόρων, αφού καταβροχθίζουν ανθρώπους νεκρούς ή ζώντες).Αναφέρεται επίσης, το πλήθος των εσωχθονίων όντων (200.000.000) και ο εξελιγμένης τεχνολογίας εξοπλισμός τους όπως ότι, εκ των «ίππων» τους εκπορεύεται πύρ (κατά τους μύθους οι δράκοντες εκτοξεύουν πύρ από το στόμα τους), ότι έχουν πυρίνους και σιδηρούς θώρακες, κ.λ.π.Αρχηγός των εσωχθονίων όντων είναι ο άγγελος της αβύσσου, ονομαζόμενος Αββαδών ή Απολλύων=καταστροφεύς, ο οποίος ίσως είναι ο μέγας δράκων Τύφων-Σήθ, που κατά την Ελληνική μυθολογία έχει φυλακισθεί εις το εσωτερικό της χθονός.Δια να εξέλθουν οι 200.000.000 υποχθόνιοι πρώτα θα λυθούν οι 4 άγγελοι, οι δεμένοι εις τον Ευφράτη.Αυτό σχετίζεται με τις πύλες της Βαβυλώνος, εις το σημερινό Ιράκ και δι’αυτό το έχουν καταλάβει οι υποτακτικοί των εσωχθονίων Αγγλοσάξονες, ώστε δια του ελέγχου των πυλών της Βαβυλώνος (Βαβέλ εις τα Αραμαϊκά, που σημαίνει η πύλη του ουρανού) να ανοίξουν τον δρόμο δια τους δρακοειδείς επικυριάρχους τους.Η κατάληψις των πυλών της Βαβυλώνος από τα δαιμονικά εσωχθόνια όντα αναφέρεται εις την Αποκάλυψη του Ιωάννου: «…έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η μεγάλη και εγένετο κατοικητήριο δαιμονίων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου…»Ας μην ξεχνούμε επίσης ότι, ο Αλέξανδρος είχε ως πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του την Βαβυλώνα και από εκεί «έφυγε», διότι τότε έλεγχαν τις πύλες οι φωτεινές Ελληνικές δυνάμεις
«…Και εξελεύσεται πλανήσαι τα έθνη τα εν ταις τέσσαρσι γωνίαις της γής, τον Γώγ και τον Μαγώγ, συναγαγείν αυτούς εις τον πόλεμον, ών ο αριθμός αυτών ως η άμμος της θαλάσσης.Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης…»
(Αποκάλυψις Ιωάννου 20,7-9)
Οι αναρίθμητοι Γώγ και Μαγώγ θα εξέλθουν εκ του εσωτερικού της χθονός) και θα ανέλθουν επί το πλάτος της γής, δηλαδή θα ανέλθουν εις την χθόνια επιφάνεια.


στοιχεία από ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ