Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΚυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015

...ΜΟΙΡΑ...ΜΗΡΟΣ...ΜΥΡΟ...ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ...!!!

ΜΟΙΡΑ =Η λέξη μοίρα, εκ του ρήματος μοιράζω (χωρίζω σε μερίδια).
    θείᾳ μοίρᾳ : θεία πρόνοια (Ξενοφών)
    ἀγαθᾷ μοίρᾳ : για καλή του τύχη (Ευριπίδης)
{καί Μοίρας καὶ Κῆρας ἐγείνατο νηλεοποίνους, Κλωθώ τε Λάχεσίν τε καὶ Ἄτροπον, αἵτε βροτοῖσι γεινομένοισι διδοῦσιν ἔχειν ἀγαθόν τε κακόν τε, αἵτ᾽ ἀνδρῶν τε θεῶν τε παραιβασίας ἐφέπουσιν.}...

Οι Μοίρες είναι επομένως οι δυνάμεις που ευθύνονται για τα καλά και τα κακά της ζωής του κάθε θνητού, από την γέννηση μέχρι τον θάνατό του. Παίρνουν την δύναμή τους από τον Δία,  ο οποίος για το λόγο αυτό καλείται και «Μοιραγέτης».  Στις Μοίρες υπακούουν μέχρι και οι θεοί, οι οποίοι έχουν όμως τη δύναμη να την αλλάζουν. Μια αλλαγή τέτοια όμως θα διατάρασσε την αρμονία του σύμπαντος κόσμου.
Έτσι...ή Μοίρα  ώς (πεπρωμένο) ή Μοίρα (τύχη): το πεπρωμένο ή ή τύχη εκάστου ανθρώπου ...ή κάθε  μοίρα τού κύκλου τής ζωής του. Ή κάθε στιγμή , ή κάθε ώρα του, ή κάθε ημέρα του...
 

Μοίρα (γεωμετρία). Χωρισμός τού κύκλου σέ 360 μοίρες..
Ποιος είναι άραγε ο λόγος που καθιερώσαμε να χωρίζουμε τον κύκλο σε 360 μέρη (μοίρες); Οι πιό σημαντικές γωνίες στην Ευκλείδεια Γεωμετρία είναι οι ορθές (90). Ένας κύκλος έχει τέσσερις ορθές, συμπέρασμα: τι καλά που θα ήταν να διαιρείται ο κύκλος με το 4 αλλά και το 90 ταυτόχρονα... Αλλά θέλουμε να διαιρείται και με το τρία καθώς το ισόπλευρο είναι το πιό σημαντικό σχήμα. Άρα θα πρέπει να έχουμε διαιρετότητα με το 4*3=12. Επίσης, το πεντάγωνο είναι πολύ σημαντικό για να το αγνοούμε. Είναι κατασκευασμένο, έχει άμεση σχέση με την χρυσή τομή και βεβαίως το πεντάλφα (που προκύπτει από τις διαγώνιες του κανονικού πενταγώνου) ήταν έμβλημα των Πυθαγόρειων. Έχουμε λοιπόν την επιθυμία να διαλέξουμε αριθμό πολλαπλάσιο του 5*12=60. Το 360=6*60 ικανοποιεί αυτήν τη συνθήκη. Αν βάζαμε και τον λογικό όρο να διχοτομούνται οι ορθές θα θέλαμε πολλαπλάσιο του 120.
 

...Ο Ζωδιακός Κύκλος,  {Ζώα τού Διός} , είναι η ζώνη του ουρανού που περικλείει τους 12 αστερισμούς που βρίσκονται επί της εκλειπτικής. Η εκλειπτική είναι η φαινομενική διαδρομή που εμφανίζει να διαγράφει ο ήλιος, σε σχέση με την (ακίνητη) θέση των άστρων, κατά τη διάρκεια του χρόνου.. χωρίζεται  σε 12 τομείς των 30°, κάθε ένας από τους οποίους περιλαμβάνει  έναν αστερισμό.Οί αστρολόγοι λένε πώς εκεί καταγράφετε ή μοίρα τού ανθρώπου κατά τήν στιγμή τής γεννήσεώς  του. Ο καθένας μας, με τη γέννησή του, «σταματάει» τον κύκλο και εισέρχεται στο παιχνίδι της ζωής. Ό Ζωδιακός κύκλος είναι ή  φυλακή τού Διός.
Γιά νά νοήσουμε μάλιστα πώς είμαστε μέσα σέ αυτόν τόν υλικό κόσμο, ό ζωδιακός χωρίζεται σέ 4 κατηγορίες τών 4ρων στοιχείων πού δημιουργούν τόν υλικό κόσμο...φωτιά- νερό - γή - αέρας.
 

Καί τά τέσσερα αυτά στοιχεία , ή ερευνητές τού αλλόκοσμου τά ονομάζουν στοιχειακά ...καί έχει τό κάθε στοιχείο  διαφορετικά όντα  πού  τό ελέγχουν καί κάνουν χρήση τού κάθε ενός από αυτά. Είναι οί Γνώμες (τής γης), Σύλφες (τού αέρα), Σαλαμάνδρες (τής φωτιάς) καί Νηρηίδες (τού νερού). Όλα είναι δαιμονικά όντα πού υπάρχουν καί εξουσιάζουν τόν χώρο.
Ό δέ Ζωδιακός κύκλος χωρίζεται σέ 10μόρια ή σέ τμήματα τών 10 μοιρών  πού ονομάζονται Δεκανοί. Συνολικά είναι 36 δεκανοί ...3 φορές τό 6 ...666. Οί δεκανοί είναι οί δαίμονες κατά τόν Ερμή τόν Τρισμέγιστο πού φυλάνε τήν μοίρα τών ανθρώπων...Δηλαδή όποιος μπαίνει μέσα στόν κύκλο του , πολύ δύσκολα θά βρεί τήν πύλη νά ελευθερωθεί...!!!
Τώρα, ό κάθε δεκανός χωρίζεται σέ 2 πεντανούς ...συνολικά  72 πεντανοί πού  δηλώνουν τό Ιερό Όνομα Του Θεού, του τετραγράμματου τών εβραίων,...δέν θέλει καί πολύ σκέψη νά καταλάβουμε σέ ποιόν ανήκει ό κόσμος πού βρισκόμαστε...!!!
6Χ6Χ6=72...!!!
Μοίρες - Ημέρες : Κύκλος χρόνου - Κρόνου...365 μέρες...Ημέρες ...Η-ΜΕΡΕΣ...
 Η = ή παλίνδρομος κίνηση  τής ενέργειας πού έρχεται από πάνω πρός τά κάτω καί από κάτω ανεβαίνει  ξανά πάνω - [κατά Ηλία Τσατσόμοιρο}.
Άρα, Η - ΜΕΡΑ = Ή κίνηση σέ μέρη ...δηλαδή ό κύκλος τής ημέρας . Οί ημέρες δηλώνουν τά τμήματα τού χρόνου.
 

ΜΥΡΟ= ΄Τό Άγιον  Μύρο "ονομάζεται ένα μείγμα λαδιού και 57 διαφορετικών φαρμακευτικών φυτών και αρωματικών ουσιών, το οποίο παρασκευάζεται κατ' αρχαίο προνόμιο αποκλειστικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, κάθε δέκα περίπου χρόνια, και κατόπιν αποστέλλεται σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά το μυστήριο του χρίσματος (μετά τη βάπτιση). Ονομάζεται και «έλαιον ευχαριστίας», «έλαιον χρίσεως», «χρίσμα ευχαριστίας», «χρίσμα επουράνιον».
Στο μυστήριο του Χρίσματος σφραγίζεται ο πιστός με το Άγιο Μύρο για να λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Η αναγέννηση του αγίου Βαπτίσματος είναι πλήρης. Αλλά, ο νεοφώτιστος είναι «νήπιος εν Χριστώ» και έχει ανάγκη βοηθείας, που δίδεται σ' αυτόν με το Άγιο Πνεύμα κατά την τέλεση του Χρίσματος.
Τό παιδί, ως νέος άνθρωπος τό μυραίνουν γιά νά έχει ευλογία ή μοίρα του μέ τήν βοήθεια τού Αγίου Πνεύματος.  Το Χρίσμα είναι το Μυστήριο που ακολουθεί μετά το Βάπτισμα, με το όποιο «γεμίζει ο νεοφώτιστος από το Άγιο Πνεύμα, το όποιο τον ενισχύει και τον κατευθύνει στην πνευματική ζωή»
...Με το μυστήριο του Χρίσματος το Άγιο Πνεύμα επισκιάζει τον νεοφώτιστο. Τον ενισχύει. Τον οπλίζει στους αγώνες του ενάντια στο διάβολο... τόν γενικό κουμανταδόρο δηλαδή  τής μορφικής ,υλικής ζωής ...τόν έχοντα εξουσία στόν χρόνο καί τόν χώρο...τόν Κρόνο.
ΜΥΡΟ= Υ =Αυτό πού έχει σχήμα δοχείου πού γεμίζει μέ κάτι...τό σώμα ,καί δεί τό κρανίο τού κεφαλιού τού ανθρώπου πού γεμίζει από τήν χάρη τού Αγίου Πνεύματος .
ΜΗΡΟΣ = ...το τμήμα του ποδιού πάνω από το γόνατο, το μπούτιι...
Κατά τόν ερευνητή καί συγγραφέα Ι. Φουράκη -  Η Αθηνά και ο Ήφαιστος έρχονται στην Αθήνα από την Κηφισσίδα λίμνη, μετά τον κατακλυσμό. Ο Ήφαιστος θέλει να συνουσιαστεί με την Αθηνά. Και "εκσπερματώνει στον μηρό της", θυμάστε τον Αβραάμ που όρκισε τον Ελεάζαρ στον μηρό του να μην παντρευτεί ο Ισαάκ γυναίκα ανθρώπων; Τί σημασία έχει ο μηρός; Αν ανοίξετε μια ιατρική εγκυκλοπαίδεια, θα δείτε ότι στον μηρό εστιάζεται το "αρχέγονο κύτταρο" όλων των ανθρώπων. Είς τόν μηρόν, μέσω 7 μυοκυψελών εδράζεται τό αρχέγονο μητρικό κύτταρο. Ό Δίας πήρε τό έμβρυο Διόνυσο από τήν Σεμέλη καί τόν τοποθέτησε μέσα στόν μηρό του γιά νά τραφεί καί νά ολοκληρωθεί....
 

Η  Μοίρα λοιπόν...τά τμήματα -μοίρες- τού κύκλου τής ζωής τού ανθρώπου , είναι κατεγραμμένα είς τά αρχέγονα κύτταρά του είς τόν Μηρόν του , όπου σχηματίζουν τόν υλικό -  μορφικό άνθρωπο  τού χώρου {για αυτόν τόν λόγο ή Μοίρα γράφεται μέ Ό-μικρον} , πού υπόκειται στήν Μοίρα του, τό γραμμένο  του, πού προγράφεται στόν Χρόνο - Κρόνο πού όλα τά  τρώει ...διό αναλώσιμα.
Πώς μπορείς νά ξεφύγεις από  τήν Μοίρα;
Στις Μοίρες  λένε υπακούουν μέχρι και οι θεοί, οι οποίοι έχουν όμως τη δύναμη να την αλλάζουν. Μια αλλαγή τέτοια όμως θα διατάρασσε την αρμονία του σύμπαντος κόσμου.
Ή διαταραχή τού σύμπαντος κόσμου δέν έχει νά κάνει μέ τήν δημιουργική αρμονία τής Θεϊκής τάξης ,,,όσο μπορούμε νά τό νοήσουμε αυτό. Η διαταραχή γίνεται στό υλικό επίπεδο τού κόσμου τού Σατανά...είναι ή διαφυγή από τά δίχτια του.  Ή φυγή από τόν ψεύτικο κόσμο τών υλικών αισθήσεων πού μάς κρατάει δέσμιους.
 

Ό τρόπος διαφυγής λοιπόν γίνεται μέ τήν πνευματική χάρη . Ή θρησκεία μας τό λέει Χρίσμα τού Αγίου πνεύματος κατά  τήν στιγμή πού θά λάβουμε τό Άγιον Μύρο. Τό Πνεύμα  Τού Θεού  μάς οδηγεί νά μπορούμε νά "δούμε" καί νά "ακούσουμε" ...όχι μέ τά υλικά αισθητήρια μέσα...αλλά μέ τά πνευματικά.
Νά ανοίξουνε τά "μάτια μας" καί τά "αυτιά μας"  καί  νά ελευθερωθούμε...
Τότε ... στόν χώρο δημιουργείται μιά ρωγμή ,...όπως ένας σεισμός σχίζει τό έδαφος...!!!

Αυτό μπορούμε νά τό νοήσουμε μέ αυτά πού συνέβησαν κατά τήν στιγμή πού ό Χριστός παρέδιδε τό Πνεύμα Του....{μεγάλος σεισμός συντάραξε την περιοχή, ο ναός του Σολομώντα σχίστηκε στα δύο και τα μνήματα ανοίχτηκαν....}.
Όλα λοιπόν δείχνουν πώς είναι στήν θέλησή μας νά ελευθερωθούμε καί νά ανοίξουμε τόν δρόμο γιά τήν Βασιλεία τών Ουρανών ...αλλά καί τό πόσο δύσκολο νά ξεφύγουμε από τήν μοίρα μας καί τά δεσμά τών ψεύτικων αισθήσεων  τού ψεύτικου αυτού κόσμου...!!!! 

Φ-Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ