Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤετάρτη 31 Μαρτίου 2021

UTOPIA - Το ζοφερό μας μέλλον!...Τώρα ξέρετε, λέγεται Covid – 19, ἔτσι ἄρχισε …

█░█ ▀█▀ █▀█ █▀█ █ ▄▀█
█▄█ ░█░ █▄█ █▀▀ █ █▀█


Μιά ταινία μικροῦ μήκους 15᾽ λεπτῶν (𝝁𝜺̀ 𝜠҅𝝀𝝀𝜼𝝂𝜾𝜿𝝄𝝊̀ς 𝝊҅𝝅𝝄𝝉ί𝝉𝝀𝝄𝝊ς), μᾶς δείχνει αὐτὸ ποὺ πρὶν ἕνα χρόνο θὰ λέγαμε μὲ εὐκολία ἐπιστημονικὴ φαντασία. 

 Εἶμαι βέβαιος ὅτι τώρα δὲν θὰ σᾶς ἀφήσῃ μὲ τὴν ἴδια αἴσθηση ποὺ θὰ σᾶς ἄφηνε μιὰ ὁποιαδήποτε ἄλλη ταινία ἐπιστημονικῆς φαντασίας κι αὐτὸ γιατὶ ἔχετε ἀρχίσει καὶ διαισθάνεστε ὅτι ὅλες οἱ παρόμοιες ταινίες ποὺ βλέπατε στὸ παρελθὸν ἔχουν ἀρχίσει καὶ γίνονται πολὺ ἰσχυρὴ πιθανότητα νὰ συμβοῦν. 

Μόνο ποὺ δὲν καταλαβαίνατε πῶς ὁ κόσμος θὰ ἔφτανε σὲ τέτοιο σημεῖο. 

 Τώρα ξέρετε, λέγεται Covid – 19, ἔτσι ἄρχισε …

Τάσος Πατεράκης
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ