Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Ὅλοι οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὀφείλουμε νὰ ἐξοικειωθοῦμε μὲ τὴν πολεμικὴ ἐπιλογή.

Ὅλοι οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὀφείλουμε νὰ ἐξοικειωθοῦμε μὲ τὴν πολεμικὴ ἐπιλογή. Ὁ πόλεμος εἶναι ἤδη ἐδῶ καὶ μᾶς γελᾶ κατάμουτρα… Κι ἔχει πολλά, πάρα πολλὰ πρόσωπα καὶ μορφές, μὲ τὶς ὁποῖες παρουσιάζεται.
Πᾶψτε νὰ φοβᾶστε πὼς θὰ λερώσετε τὸ κοινωνικό σας προφίλ. Ἀκόμη κι ἐὰν διωχθεῖτε, γιὰ λίγο θὰ εἶναι. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς δὲν εἴμαστε ἕνας καὶ δύο… Ἁπλᾶ, τὸ θέμα εἶναι τόσο ὀδυνηρό, ποὺ ὅλοι φοβᾶστε νὰ μιλήσετε δημόσια καὶ περιμένετε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον νὰ κάνῃ τὴν «ἀρχή»…
Ὄχι φίλοι μου… Δὲν εἶναι ἔνδειξις ψυχοπαθείας τὸ νὰ ὑπερασπίζεσαι τὴν ἀναγκαιότητα τῆς Πολεμικῆς Ἐπιλογῆς. Εἶναι φυσικό, ὑγειὲς κι ἀνθρώπινον. Ὅταν βάλεσαι εἶναι ἀναγκαῖον νὰ ὑπερασπίζεσαι τὸ δικαίωμά σου αὐτό. Ἀφύσικο καὶ μὴ ὑγειὲς εἶναι νὰ ὑπερασπίζεσαι τὴν εἰρήνη, ἐνᾦ βλέπῃς ὅτι ἔχει γίνει ὅπλο ἐναντίον σου. Κι ὅσοι ἀπὸ ἐμᾶς τὸ καταλαβαίνουν αὐτό, πρέπει νὰ βγοῦν, νὰ μιλήσουν καὶ νὰ πείσουν τοὺς ἄλλους νὰ προετοιμασθοῦν γιὰ αὐτὸ τὸ ἐνδεχόμενον.
Καὶ νὰ θυμᾶστε πὼς αὐτὴ ἡ πολεμικὴ προετοιμασία θὰ ἀναγκάση ὅσους ἐκ τῶν συμπολιτῶν μας «διαφωνοῦν» μὲ τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος , νὰ ἐκδηλωθοῦν ξεκάθαρα..
Θυμηθεῖτε ἀκόμη πὼς οὐδεὶς  πολιτικὸς πρόκειται κάποτε  νὰ ξεκινήσῃ αὐτὸν τὸν ἀγῶνα, γιατὶ ὅλοι τους εἶναι πουλημένα σὲ ξένους ἀφέντες τομάρια, χωρὶς Πίστη, χωρὶς ἱερά, χωρὶς ὅσια, χωρὶς Σημαία καὶ χωρὶς Πατρίδα…

Ναί…
Πρέπει ὅλοι ἐμεῖς ποὺ πιστεύουμε σὲ αὐτὴν τὴν ἀναγκαιότητα νὰ μιλήσουμε, νὰ ἀγωνισθοῦμε καὶ νὰ πείσουμε τοὺς πάντες πὼς αὐτὸ πρέπει νὰ γίνῃ.
Κι ἂς λοιδωρηθοῦμε, ποὺ θὰ λοιδωρηθοῦμε… Τί νά λέμε; Πρέπει νὰ τὸ κάνουμε….!!!


Πειραιῶς Ἄρχουσα
ΕΔΩ

1 σχόλιο:

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ