Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Μπορεῖ νά τά κάνῃ αὐτά ὁ κάθε Φίλης διότι ἐσεῖς τοῦ δίνεται τό δικαίωμα,ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΑΜΟΙΡΟΙ ΕΥΘΥΝΩΝ ...

Μπορεῖ νά ἀρνεῖται τήν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου,ὁ Φίλης καί νά τήν γλυτώνῃ μέ τήν προστασία τοῦ "συνταγματικοῦ τόξου". Μπορεῖ νά ἀποφασίζῃ τήν ἀποτελείωσιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ κατάργησιν τῆς διδασκαλίας τῆς μητρικῆς μας γλώσσης,τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά. Μπορεῖ νά κατασκευάζῃ ἄρθρα στήν ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγματος πού ὀρίζουν τόν διαχωρισμόν Κράτους -Ἐκκλησίας. Μπορεῖ νά καταργῆ τήν προσευχή καί τά Θρησκευτικά ἀπό τά σχολεῖα. Μπορεῖ σέ κάθε ἐκδήλωσίν του νά βγάζῃ τήν χολή του πρός κάθε τι Ἑλληνικό καί Ἐθνικό.
συνέχεια ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ