Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

Ή θερμότητα τής ψυχής.Όταν είναι κρύα τά χέρια μας είναι καί δυσκίνητα , έτσι , τά πλησιάζουμε σ΄ένα θερμό σώμα  απορροφώντας  τήν θερμότητά του καί ή κίνηση ξαναβρίσκει τό έργο της. Ή θερμότητα είναι βασική αρχή γιά τήν παραγωγή έργου.  Τό έργο είναι ή ίδια ή ζωή.  Άν τώρα απορροφήσουμε όλη τήν θερμότητα από τό άλλο σώμα τότε εκείνο ψύχεται καί νεκρώνει . Αυτό θά τό λέγαμε εντροπία. Τί πρέπει νά γίνει λοιπόν γιά νά μήν συμβεί αυτό; Θά πρέπει μέ κάποιο τρόπο νά υπάρξει ισορροπία καί τάξη στήν ανταλλαγής θερμοκρασίας γιά νά διατηρηθεί ή ζωή καί στά δύο σώματα. Μπορεί όμως νά συμβεί αυτό; 

Θά μπορούσα νά δώσω ώς παράδειγμα τήν ίδια τήν φύση τής ζωής πού λέγεται ψυχή. Ή ψυχή είναι αυτή πού δίνει κίνηση καί ζωή στό σώμα μέ τήν θερμότητά της και όταν φεύγει από αυτό τότε τό σώμα ψύχεται καί νεκρώνει.  

 Ό Σωκράτης λέει πώς ή ψυχή είναι τόσο πύρινη πού τό σώμα δέν θά τήν άντεχε καί γι αυτό έχει κάτι σάν "περιτύλιγμα" προστασίας καί έτσι τήν ονόμασαν  ψύχη από τό ψυχρό. Γιατί είναι τόσο πύρινη; Διότι ή προέλευσή της έρχεται από τόν Ήλιο. Καί όπως λέει σ΄άλλο σημείο , μετά τόν θάνατο κάθε ψυχή επιστρέφει στό άστρο - ήλιο από τό οποίο προήρθε. Νά λοιπόν πού ή ανταλλαγή θερμότητας βρίσκεται σέ ισορροπία καί ποτέ τίποτα δέν πεθαίνει. 

Ήλιος- Φώς - Θερμότητα . 

Πατήρ - Υιός - Άγιο Πνεύμα.

«Ἐγώ εἰμι τό φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοί οὐ,οὗ μή περιπατήση ἐν τή σκοτία ἀλλ ' ἔξει τό φῶς τῆς ζωῆς»Σ.Β

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ