Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠέμπτη 3 Ιουνίου 2021

Ο Μετάνθρωπος προ των Πυλών!. Από πού έρχεται αυτή ή γνώση; ΄Πώς οί προφήτες τά γνώριζαν καί μάς τά προέλεγαν;

 

.. Δέν μπορώ νά τό χωνέψω τελικά , τό γιατί όσα είναι νά γίνουν έχουν προλεχθεί !

Καί ή Αποκάλυψη τού Ιωάννη πού μιλάει γιά τούς έσχατους καιρούς όπως καί άλλοι προφήτες , άγιοι, μοναχοί καί σαλοί έν Χριστώ  μάς έχουν προμηνύσει γιά πράγματα πού ήρθαν ή θά έρθουν!

Καί σκέπτομαι.  Μήπως όλα επαναλαμβάνονται; Δηλαδή , μήπως όλα αυτά πού γίνονται έχουν ξαναγίνει από παμπάλαιους προκατακλυσμιαίους πολιτισμούς υψηλής γνώσεως καί τεχνολογίας καί άφησαν τ΄αρχεία  τους μέ κάποιον τρόπο πού μόνο αυτά τά διαβοπιάσματα γνωρίζουν καί απλά επαναλαμβάνεται ή "συνταγή" ;

Οί σκέψεις μου φθάνουν  καί ακόμα πιό πέρα . Είχα διαβάσει κάποτε κάτι πού είχε πεί εκείνη ή σατανίστρια ή Έλενα Μπλαβάτσκυ , πώς τήν εποχή τής Ατλαντίδος  ό πόλεμος γινότανε μέ όπλα "σκεπτομορφών" !!! Δηλαδή μέ ενέργειες πού εκπέμπονται από ανθρώπινο εγκέφαλο ή κάποιο είδος υπερκομπιούτερ συνδυασμένο μέ ανθρώπινο DNA όπως κάτι παρόμοιο κάνουν σήμερα μέ τήν δημιουργία ρομπότ - ανθρώπων. 

Είχα ακούσει ακόμα πώς υπάρχουν στό χώρο κάποια πεδία πού ονομάζονται Ακασικά Αρχεία όπου όλα καταγράφονται . Ίσως άν υπάρχει κάτι τέτοιο εκεί θά υπάρχει καί  καταγραμμένη όλη ή γνώση τής πρό 10.000 ετών Ατλάντειας τεχνολογίας. 

Οί προφήτες , ή Αποκάλυψη καί όσοι μάς προειδοποιούν γιά τό ζοφερό μέλλον , μέ θεϊκό χάρισμα έχουν πρόσβαση εκεί καί προειδοποιούν τήν ανθρωπότητα . 

Τό σχέδιο παλιό , τό επαναλαμβάνουν γιά νά πετύχουν τήν κυριαρχία τους μέσω τής τεχνολογίας αλλά τό τέλος πάντα μοιραίο γιά τούς εξουσιαστές . {πού δέν ξέρουμε από πού στόν κόρακα έχουν έρθει!!!}.

Τώρα έρχονται δύσκολοι καιροί γιά τούς εμβολιασμένους πού δέν ξέρουν τί θά τούς βρεί καί ποιοί θά επιζήσουν. Αλλά ακόμα  πιό  δύσκολοι γιά τούς μή εμβολιασμένους πού δέν θά μπορούν ούτε νά πωλούν ούτε ν΄αγοράζουν  τίποτα. 

Γιά τό θέμα ψυχή δέν μπορώ νά πώ τίποτα ακόμα. 

Αντισταθείτε . Έχουμε πόλεμο.

Σ. Β

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ