Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Κινούμενος ἀπὸ τὸ σχόλιο ἑνὸς ἀναγνώστου σὲ δημοφιλὴ ἱστοχῶρο, ἀποφάσισα νὰ προσφέρῳ μία ἀπάντηση-ἐξήγηση σὲ αὐτὴν τὴ διαχρονικὴ ἐρώτηση ποὺ ὅσο κι ἂν προσπαθοῦν δεκάδες ἀνθρώπων, δὲν καταφέρνουν νὰ προσεγγίσουν μία ἱκανοποιητικὴ ἐκδοχὴ γιὰ ἐπίλυση τοῦ γρίφου ποὺ ταλανίζει τὶς συνειδήσεις πολλῶν ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες χῶρες.  Μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὁ σχολιαστὴς ποὺ μοιράστηκε καὶ κοινοποίησε τὴν ἀνησυχία του, ἔγραψε:
«Αὐτὸ ποὺ μᾶς λείπει εἶναι τὸ ὀργανωμένο σχέδιο δράσης κατά τῶν πιονιῶν τοῦ συστήματος».
Ἔτσι λοιπὸν θὰ προσπαθήσῳ νὰ ἀπαντήσῳ συνολικὰ μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ διαμορφώσῳ μία ἄποψη ποὺ μπορεῖ νὰ  κατευθύνῃ τὸν τρόπο σκέψεώς μας σὲ γνωστὸ ἔδαφος ποὺ νὰ ἔχῃ τὴν δυνατότητα νὰ κυριαρχήσῃ ἡ λογική μας μὲ ἀνάλογες προϋποθέσεις ποὺ θὰ ἐγγυώνται ὅτι ἀποκτοῦμε τὸν ἔλεγχο τῆς καταστάσεως ἢ ἐκλαμβανόμενο ὑπὸ τὴν εὐρεῖα ἔννοια νὰ τὸν ἀφαιρέσουμε ἀπὸ τὴν ἀντίπαλη παράταξη. 
...ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ