Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι ἀμετάθετοί εἰσιν αἱ πονηρίαι, κἂν τὰ μέγιστα φιλανθρωπεύωνται.

Αισώπου Μύθοι/Γεωργός και όφις υπό κρύους πεπηγώς: Γεωργός τις χειμῶνος ὥρᾳ ὄφιν εὑρὼν ὑπὸ κρύους πεπηγότα, τοῦτον ἐλεήσας καὶ λαβὼν ὑπὸ κόλπον ἔθετο. Θερμανθεὶς δὲ ἐκεῖνος καὶ ἀναλαβὼν τὴν ἰδίαν φύσιν ἔπληξε τὸν εὐεργέτην καὶ ἀνεῖλε· θνῄσκων δὲ ἔλεγε· "Δίκαια πάσχω, τὸν πονηρὸν οἰκτείρας."
ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
 

1. Ο Somnath Mhatre είχε αφιερώσει τον εαυτόν του στην σωτηρίαν των όφεων, ομιλούσε μαζί τους, ήθελε να τους "καταλάβει", όμως η τελευταία κόμπρα που διέσωσε τον εδάγκωσε ενώ την εθώπευε και τον εφόνευσε! http://www.dailymail.co.uk/…/Indian-snake-volunteer-dies-ki…
----
 


2. Η Maïlys Dereymaeker, Βελγίδα ψυχίατρος 31 ετών, είχε εγκατασταθεί στην Στοκχόλμην και είχε αφιερωθεί στην βοήθειαν των Μωαμεθανών λαθρομεταναστών που αντεμετώπιζον απέλασιν, ομιλούσε μαζί τους, ήθελε να τους "καταλάβει", όμως το φορτηγόν του Μωαμεθανού την έκανε χαλκομανία! http://www.breitbart.com/…/sweden-victim-helped-asylum-see…/
----
ΤΟ ΗΘΙΚΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι ἀμετάθετοί εἰσιν αἱ πονηρίαι, κἂν τὰ μέγιστα φιλανθρωπεύωνται.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ