Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ....ΚΑΙ ΠΕΡΙ "ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ" Ο ΛΟΓΟΣ!

ΠΕΡΙ "ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ" Ο ΛΟΓΟΣ!
Επί τη ευκαιρία που εγράφη: Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ ΟΧΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ!
Στους παλαιούς ωραίους πολέμους τους Αναγεννησιακούς, αυτούς τους θεατρικούς κάπως, τους χωρίς νεκρούς, όπου εγίνοντο γιά να βρη μιά καλή ευκαιρία ο Πάπας και ο Βασιλιάς της Γαλλίας να ξεμουδιάσουν πηγαίνοντας μιά ωραία εκδρομούλα, μπορούσε οι στρατοί των δύο εμπολέμων να περάσουν από την πόλι σου και τρείς και τέσσερεις φορές εναλλάξ! Ποιόν θάλεγες "κατακτητή" και ποιά "εθνική αντίστασι" θάκανες; πιό σώφρον φαινότανε να πης "άστο να περάση"!
Στον μεγάλο πόλεμο του 20ου αιώνος ποιός ήτο ο κατακτητής; Οι Γάλλοι κατέκτησαν την Ελλάδα στα 1916 και διόρισαν και στην Θεσσαλονίκη την κυβέρνησι δοσιλόγων του Ελ. Βενιζέλου! Ομως, ουδείς τους ονομάζει έτσι! Γιατί; Διότι είναι νικηταί του πολέμου! Φαίνεται ότι "κατακτηταί" είναι μόνον οι ηττημένοι! 

Οι Γερμανοί κατέλαβον την Τσεχοσλοβακία, ήσαν "κατακτηταί" προφανώς, πατριώτες από το Λονδίνο έκαναν αντίστασι και φόνους! Λίγο μετά οι Σοβιετικοί κατέλαβον την Τσεχοσλοβακία, εφόνευσαν τους αφελείς αντιφασίστες πολιτικούς κι όποτε υπήρχε αντίστασις τα τανκς την έκαναν χαλκομανία! Θυμάστε την "Ανοιξη της Πράγας"; Τελικώς σε λίγο ψυχρούλα κατέληξε! 
Οι Σοβιετικοί ήσαν "κατακτηταί"; Οχι, φυσικά, "απελευθερωταί" ήσαν και εορτάζεται ως το τώρα λαμπρώς η "απελευθέρωση" της Ευρώπης (από τον εαυτό της) και τα τόσον ειδικά στην παραγωγή χαλκομανιών τανκς! Οργουελική newspeak!
Ας αποφασίσομε λοιπόν πρώτα τί σημαίνει η λέξις "κατακτητής"!!
Ομως, ας προχωρήσωμε βλέποντας τα πράγματα από κοντά, ο μεγάλος πόλεμος 1914-1945 ήτο πόλεμος σοβαρός κι όπως έλεγε ο Στάλιν στον Μίλοβαν Τζίλας, όποιος κέρδιζε θα επέβαλε στον κατακτηθέντα το σύστημά του! Αυτό ήτο το διακύβευμα του πολέμου! Κι όπως έλεγε σχετικώς ο Λένιν, δεν έχει σημασία τί γίνεται στην χώρα σου, σημασία σε τέτοιους πολέμους είναι το τί θέλεις να γίνη μετά! Αυτό που είπε έχει προφανή γενική αξία, ασχέτως αν τόλεγε διότι επεδίωκε να ηττηθή η μήτηρ του Ρωσσία!
Οθεν, ας μην ομιλούμε διά "κατακτητάς" αναφερόμενοι σε στρατούς που περνούν από την χώρα, όπως είπαμε ακόμη και στους Αναγεννησιακούς πολέμους μπορούσε οι στρατοί των δύο εμπολέμων να περάσουν από την πόλι σου και τρείς και τέσσερεις φορές εναλλάξ!
Διά τον μεγάλο πόλεμο που σφράγισε την μοίρα της Ευρώπης και του Κόσμου και τις επιπτώσεις του δεν τις έχουμε πλήρως ιδή ακόμη, ναι, τις σημαντικότερες επιπτώσεις δεν τις έχουμες ιδή, τώρα με τον μωαμεθανικό εποικισμό και την θανατική καταδίκη των ευρωπαϊκών εθνισμών, τώρα μερικοί, λίγοι ακόμη Ευρωπαίοι, αρχίζουν να εννοούν τι ήτο ο πόλεμος στον οποίο ηρωϊκώς επολέμησαν, οφείλομε να ειπούμε το εξής:
Από την μία πλευρά ήσαν οι Ρούζβελτ-Τσώρτσιλ-Στάλιν και όπισθεν αυτών ο Διεθνής Τοκογλύφος, οι οποίοι αντεπροσώπευον την Ατομοκεντρική αφελώς υλιστικήν Νεωτερικότητα (αυτή που ζούμε σήμερον) η οποία χωρίζεται ως προς τα οικονομικά εις δύο κλάδους, κρατική οικονομία και φιλελεύθερη οικονομία, γιά να έχετε και δυνατότητες επιλογής!

 Από την άλλη ήτο ο Φασισμός του Μουσσολίνι!
Επομένως, ανεξαρτήτως αν στην χώρα σου αυτή την στιγμή υπήρχε ή δεν υπήρχε ξένος στρατός και ποιός, ΕΣΥ ένα ώφειλες να σκεφθής: Ποιό είναι το ορθόν, το ωφέλημον δι' εμέ, διά την χώρα μου και την Υφήλιον όλη;

 Η Νεωτερικότητα του Τοκογλύφου ή ο Μουσσολίνι;
Ο Ναπολέων Ζέρβας και το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ συμφωνούσαν ότι έπρεπε τον πόλεμο να κερδίση ο Τοκογλύφος, όμως διαφωνούσαν διά το ακριβές μετέπειτα, διότι ο Ζέρβας ήτο δεξιός (ό,τι είναι δυνατόν να σημαίνει αυτό) ενώ το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ήθελε την παράδοσιν της χώρας στον Στάλιν! Οι Αγγλοι επειδή το σχέδιον τότε ήτο να γίνη κομμουνιστική η Ελλάς ήσαν μονίμως υπέρ του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ! Στο στημένο κουκλοθέατρον αυτό του μεταπολεμικού κόσμου, ναι, επειδή έπεφταν πραγματικές οι σφαλιάρες ναι, συνέφερε τον Ελληνισμό, μη έχοντας άλλη λύσι να είναι υπέρ της δεξιάς Ζέρβα και κατά του να γίνη κομμουνιστική η Ελλάς, ασφαλώς!
ΟΜΩΣ, πιό πρίν από την κατάληξιν του πολέμου, το ζήτημα ήτο (αλλά και σήμερον ΙΣΤΟΡΙΚΩΣ και ουσιαστικώς είναι και παραμένει, διά να αντιληφθούμε, εκτός των άλλων, σε ποιόν κόσμο ζουμε) ποία η σωστή θέσις την οποίαν ώφειλε ο σώφρον νά λάβη; Με ποίαν πλευράν των εμπολέμων; Στις ΗΠΑ λέγουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινώς ξαναζουν τον εμφύλιον πόλεμον Βορείων-Νοτίων, ναι, ούτως έχουν τα πράγματα διότι ο πόλεμος εκείνος είναι το αξονικόν γεγονός της αμερικανικής ιστορίας που διαπλάθει το σήμερον! Ούτως και στην Ευρώπη, ο Μεγάλος πόλεμος είναι το ΕΝΑ και κύριον γεγονός που καθημερινώς ξαναζούμε και τίθεται διηνεκώς το δίλημμα όπως ετίθετο και εκείνη την εποχή: Με ποίαν πλευράν των εμπολέμων είσθε;
Υπάρχει απάντησις; Νομίζω ότι υπάρχει!
Πρώτον, τον κόσμον του Φασισμού τον γνωρίζετε, έζησε επί 20ετίαν στην Ιταλία, δύνασθε να τον κρίνεται! Δεύτερον, ο Διεθνής Τοκογλύφος κέρδισε πανηγυρικώς τον πόλεμο, τους αντιπάλους του τους απέκτεινε κρεμώντας τους ανάποδα διά να συμβολίζουν ζωάκια του κοσέρ, και ίδρυσε τον Μεταπολεμικό κόσμο στον οποίον ζούμε! Είσθε ευχαριστημένος; Τον βλέπετε "ελεύθερο", θαυμαστό, έντιμο, στηριγμένο στις αρχές της ευνομίας; Πιθανώς! Από τις απαντήσεις σας θα κριθεί αν είχαν δίκιο στην τοποθέτησή τους, παρά τις μεταξύ των διαφορές οι ουσιαστικώς μη διαφέροντες Ν. Ζέρβας και άλλες δεξιές-πατριωτικές οργανώσεις και το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ-ΠΕΕΑ-ΚΚΕ!
ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΕΤΕΘΗ!!!
----------
ΣΥΝΑΦΩΣ:
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
=θεμελιώδης θέσις=
Άνοιξαν το ζήτημα της ιστορίας του 20ου αιώνος και του Μεγάλου πολέμου τα ΜΜΕ, οι Αριστεροί και οι Καθεστωτικοί και την παρουσιάζουν ανήθικα και αισχρά διαστρεβλωμένη! Η ιδική μας συνοπτική αποτίμησις:
1. Ο μεγάλος πόλεμος που διήρκεσε από το 1914 έως το 1945 υπεκινήθη με δεξιοτεχνίαν και δολιότητα από τον Διεθνή Τοκογλύφο με σκοπόν την πλήρη και οριστικήν ενθρόνισίν του στην παγκόσμιον Κοσμοκρατορίαν. Ο σκοπός αυτός επετεύχθη πλήρως.
2. Κύριος στρατηγικός στόχος του πολέμου ο οποίος επετεύχθη πλήρως και ενωρίς με πρωτοφανή ευκολία ήτο η κατάκτησις της Ρωσσίας και η σφαγή των Ρωμανώφ.
3. Ο Διεθνής Τοκογλύφος ως κύριον όπλον του αγώνος του προς την Κοσμοκρατορίαν ενεπνεύσθη/εδημιούργησε/εχρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί την Αριστερά και την Αριστερά ιδεολογία, τον Μαρξισμόν, τον Μπολσεβικισμόν και τας συναφείς δορυφόρους ιδεολογίας και κινήματα.
4. Ενώ εφαίνετο ότι ο πόλεμος είχε λήξει, οι κατακεκτημένοι πληθυσμοί της Ευρώπης επανεστάτησαν στην Ισπανία, την Ιταλία, την Γερμανία και ο Διεθνής Τοκογλύφος κατέστειλε την εξέγερσίν των με μοναδικήν σκληρότητα και λύσσα. Το συμβάν αυτό, το οποίον είναι γνωστόν ως Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος, δεν έφερε ιστορικόν αποτέλεσμα και εάν δεν είχε συμβεί ο κόσμος σήμερον θα ήτο ακριβώς όπως είναι σήμερον.
5. Μεταπολεμικώς, μοναδικός σκοπός του Κοσμοκράτορος πλέον Διεθνούς Τοκογλύφου ήτο και είναι η συνεχής στερέωσις/εδραίωσις της απολύτου εξουσίας του, υπέρ του οποίου εργάζεται νυχθημερόν συντόνως και παντοιοτρόπως. Σήμερον δε κύριος στόχος του, τον οποίον προωθεί με άκαμπτον αποφασιστικότητα, είναι ο οριστικός, πλήρης, βιολογικός και γεωγραφικός αφανισμός των ευρωπαίων.

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ