Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΚυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Σωκράτης πίστευε πώς ή Σπαρτιατική αγωγή δημιουργούσε ευγενική γενιά σέ σύγκριση μέ τήν Δημοκρατία τού όχλου τών Αθηνών...!!!!

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Να σε ρωτήσω, οι καλύτερες φύσεις είναι πιο πιθανό να βρεθούν στις ευγενείς φυλές ή στις μη ευγενείς;
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Σίγουρα στις ευγενείς φυλές.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Δεν είναι πιο πιθανό να είναι τέλειοι στην αρετή όσοι γεννήθηκαν από καλή γενιά και ανατράφηκαν καλά;

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Σίγουρα.


Στην παραπάνω στιχομυθία, ο Σωκράτης συζητά με τον Αλκιβιάδη για την σημασία της ευγενούς καταγωγής. Ο Σωκράτης χρησιμοποιεί κλασικά την μαιευτική μέθοδο και ο Αλκιβιάδης συμφωνεί. Ο φιλόσοφος θεωρεί αυτονόητο ότι οι καλύτερες φύσεις υπάρχουν στις ευγενείς φυλές, παρά στις μη ευγενείς. Επίσης, βρίσκει ο καλύτερος τρόπος για να πρωτεύσει κάποιος στην αρετή είναι να έχει γεννηθεί από ευγενή γενιά και ανατράφηκαν με τον κατάλληλο τρόπο. Ο Σωκράτης συνεπώς σε αυτόν τον διάλογο υπογραμμίζει την σημασία της φυλής. Αυτό γίνεται αντιληπτό και αμέσως παρακάτω στο κείμενο του πλατωνικού διαλόγου όπου ο Σωκράτης γίνεται πιο αναλυτικός, λέγοντας πως οι Αθηναίοι είναι πολύ κατώτεροι από τους Σπαρτιάτες, καθότι...
στη Σπάρτη οι έφοροι ελέγχουν τις γυναίκες ώστε να διατηρείται καθαρό το αίμα των Ηρακλειδών. Φαίνονται ξεκάθαρα οι φιλοσπαρτιατικές και ευγονικές απόψεις του Σωκράτη.
Ο Αλκιβιάδης έμαθε πολλά από την συναναστροφή του με τον φιλόσοφο. Έμαθε για την αξία της ευγενικής γενιάς και της κληρονομικότητας, για τις αξίες της σπαρτιατικής αγωγής και την σημασία της αρετής ενάντια στην μετριότητα του δημοκρατικού όχλου. Η διδασκαλία του Σωκράτη επηρέασε καταλυτικά την προσωπικότητα του νεαρού Αλκιβιάδη. Οι αξίες που έλαβε, σε συνδυασμό με την ευγενική καταγωγή του και το άριστο σώμα του, οδήγησαν στο να δημιουργηθεί ένας ήρωας. Η σημαντικότερη συμβολή του Σωκράτη ήταν η αριστοκρατική διδασκαλία στη νεολαία της εποχής του, μέρος της οποίας ήταν η συνειδητοποίηση της σημασίας της φυλής.

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ