Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΚυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

Ο BILL GATES ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ DNA!ΕΝΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ.
Ἔχει ξεφύγει ἀπὸ τὰ νύχια τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης.

Χαμένο κάπου μέσα στὰ servers τοῦ παγκοσμίου ἱστοῦ, ποιὸς ξέρει πῶς ἔχει «κρυφτεῖ» ἀπὸ τὸ ἄγρυπνο μάτι τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης καὶ τῶν φιδιῶν ποὺ καιροφυλακτοῦν σὲ κάθε γωνία τοῦ διαδικτύου καὶ ξενυχτοῦν παρακολουθῶντας τὰ παράθυρα τῶν ἀνυποψίαστων ἀνθρώπων γιὰ νὰ τοὺς ἀφαιρέσουν τὸ δικαίωμα τῆς γνώμης τους καὶ τῆς διαδόσεως τῆς γνώσεως ὅπως γίνεται φυσιολογικὰ σὲ μία κοινωνία.

Μοῦ δόθηκε τύχη καὶ βρῆκα τὸ βίντεο αὐτὸ σὲ κάποια ἐποχὴ ποὺ τὰ κοινωνικὰ δίκτυα ἐσφιζαν ἀπὸ ζωὴ μὲ τὶς πιὸ ἀσύμβατες καὶ ἀσύνδετες δημοσιεύσεις σὲ ἔναν παραληρηματικὸ χορὸ ἀνευθυνότητας, ἐγωϊσμοῦ, ἀνοησίας, ἐριστικῆς συμπεριφορᾶς καὶ ἀνούσιων ἐκρήξεων, ὅταν οἰ δημιουργοὶ τους (τῶν κοινωνικῶν δικτύων), ἀπολάμβαναν τὴν ἐξευτελιστικὴ «κατρακύλα» τῶν λαῶν ἐν ὅσῳ αὐτοὶ ἑτοίμαζαν τὴν σημερινὴ ἀπάτη τῆς πανδημίας.

Ἀπὸ πολὺ ἐνωρὶς εἶχα ἀποκτήσει τὴν συνήθεια νὰ ἀποθηκεύω ὁ,τιδήποτε θεωροῦσα πὼς εἶχε κάποια σημασία ἀλλὰ ἀκόμη περισσότερο ὅταν αὐτὴ ἡ εἰδηση, πληροφορία, γνώση ἀνῆκε στὴν κατηγορία ποὺ δὲν φιλοξενεῖται σὲ δελτία εἰδήσεων τοῦ μεγαλύτερου πληθυσμοῦ τῆς γῆς . Αὐτὰ τὰ δελτία καὶ τὰ ἀνθρωποειδῆ ποὺ τὰ χερίζονται καὶ διαχειρίζονται, εἶναι ἐπιφορτισμένοι μὲ τὴν ἀποστολὴ νὰ ὑποβιβάζουν τὸ νοητικὸ ἐπίπεδο τῶν ἀνθρώπων τοῦ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ καὶ εἰδικώτερα τῆς λευκῆς φυλής.

Άρκεῖ μόνο νὰ σᾶς πῶ, ὅτι τὰ 3/4 τῶν βίντεο ποὺ ἔχω ἀποθηκεύσει τὰ τελευταῖα 15 χρόνια, δὲν ὑπάρχουν πλέον στὸ διαδίκτυο, ἐνῷ ἄλλα ἀπὸ αὐτὰ χάθηκαν μαζὶ μὲ τὴν φίμωση καναλιῶν, λογαριασμῶν καὶ ἱστοσελίδων ποὺ φάνταζαν ἀπειλητικὰ στὰ μάτια τῆς στυγνῆς ἐξουσίας ποὺ εἶχε ἀρχίσει νὰ διεισδύει στὶς κοινωνίες τῶν ἀνθρώπων.

Τὸ ἀφήγημα θέλει νὰ λέει ὅτι τὰ ἐμβόλια δὲν ἐπεμβαίνουν στὸ DNA τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ ὑποστηρίζουν σὲ τέτοιο βαθμὸ ὥστε νὰ διώκεται ὅποιος τολμήσει νὰ ἰσχυριστῇ τὸ ἀντίθετο. Αὐτομάτως θεωρεῖται ἔκπτωτος, ἐχθρὸς τῆς κοινωνίας καὶ προπιλακίζεται. Τὶ γίνεται ὅμως ὅταν τὸ λέει ὁ ἴδιος ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος τῆς Νέας Τάξεως Παραγμάτων, ὁ William Henry Gates III ;

Αὐτὸς βέβαια δὲν μπορεῖ νὰ διωχθῇ διότι βρίσκεται κατὰ μεγάλο ποσοστὸ πίσω ἀπὸ τὴν σχεδιασμένη γενοκτονία τῶν πληθυσμῶν τῆς γῆς καὶ εἶναι ἀπὸ τοὺς κύριους ἐνορχηστρωτὲς τῆς κατασκευασμένης πανδημίας.

Ὅταν δημοσίευσα αὐτὸ τὸ βίντεο στὸ YouTube, μὲ ἔκπληξη εἶδα ὅτι τὸ ἀφαίρεσαν σχεδὸν ἀμέσως, μὲ τὴν ἴδια ἐμετικὴ δικαιολογία ὅτι παραβαίνει τοὺς ὅρους τῆς «κοινότητας» τοῦ βρωμεροῦ δικτύου. Ὅπως καταλαβαίνετε, τὸ νὰ ἀφαιρέσουν κάποιο βίντεο τοῦ ἴδιου τοῦ Bill Gates σήμαινε ὅτι πρέπει νὰ ἀποσυρθοῦν ὁποιεσδήποτε ἀληθινὲς πληροφορίες θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἐναντίον στὸ ἀφήγημα ἢ θὰ βοηθοῦσαν τοὺς ἀνθρώπους νὰ δημιουργήσουν ὀφέλιμες γι᾽ αὐτοὺς ἐγκεφαλικὲς συνάψεις, Ἔπρεπε νὰ μὴν εἶναι πλέον προσβάσιμες στὸ κοινό.

Στὸ συγκεκριμένο ὀλιγόλεπτο βίντεο, ὁ παγκόσμιος δολοφόνος ἐξηγεῖ τὸν τρόπο ποὺ θὰ λειτουργοῦν τὰ mRNA ἐμβόλια, ὅτι θὰ ἐπεμβαίνουν στὴν διπλὴ ἕλικα τοῦ DNA καὶ ὅτι «πρέπει νὰ ἐμβολιαστοῦν 7 δισεκατομμύρια ἄνθρωποι.

Δὲν κάνω φυσικὰ τὸν κόπο νὰ τὸ δημοσιεύσω στὸ κωλoxανίo τοῦ Zuckerberg γιατὶ ἐκεῖ καιροφυλακτοῦν τὰ λυσσασμένα σκυλιὰ τῶν Ellinika Hoaxes καὶ ἄλλων δουλοπρεπῶν γλυφτῶν τοῦ συστήματος. Τὸ βίντεο δὲν κομίζει γλαύκας ἀλλὰ ἀποτελεῖ ἀκόμη μία ἀπόδειξη ὅτι αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι κατηγοροῦνται σὰν ψεκασμένοι καὶ συνωμοσιολόγοι εἶναι ἀκριβῶς αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὸ δίκαιο μὲ τὸ μέρος τους καὶ λένε τὴν ἀλήθεια.

Μία γνώση μένει στὴν ἱστορία ὄχι ὅταν κρύβεται ἀλλὰ ὅταν μοιράζεται σὲ πολλοὺς , γι᾽ αὐτὸ κρατεῖστε τὸ βίντεο ἦ διαδῶστε το στοὺς φίλους σας.

Τάσος Πατεράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ